IgeIdő - napi meditáció

November 18.
"Mert Istennek minden ígéretére őbenne van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére." (2Kor 1,20)

Igen és ámen

Boldog bizonyosság töltheti el szívünket - nagy hálaadással -, amikor Isten ígéreteire gondolunk. Ezek az ő kegyelmének és végtelen szeretetének jelei. Szeretete az idők folyamán mit sem változott. Ma is érvényes üzenete most arra emlékeztet bennünket, hogy amit régen megígért, azt a mi életünkben is meg akarja valósítani. Nem emberi ígéretek ezek, hanem Isten ígéretei. Az ő igenje igen, a nemje nem! A bűnös, tőle elfordult ember megmentésének gondolata húzódik végig a Biblia lapjain, és válik igenné az evangéliumban. Jézus Krisztus születése, élete, halála és feltámadása kézzelfogható bizonyítéka Isten akaratának, és annak, hogy ígéreteit halálosan komolyan veszi. Jézus emberré lett, itt élt a földön, osztozott sorsunkban, megmutatta Isten szeretetét, hogy hozzá vezessen. Azért jött, hogy bűneinket eltörölje szenvedésével és halálával. Feltámadásával pedig megnyitotta a menny kapuját, hogy örök életre vezessen. Isten így pecsételte meg Jézusban ígéretét. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra benne van - számunkra is - az igen.
Isten tehát az embert nem hagyja magára! Könyörül rajta, az üdvösségét munkálja. Ezt a boldog bizonyosságot a Szentlélek munkálja bennünk, és válik a szívünket betöltő örömmé, a másokhoz forduló szolgáló szeretetté, Urunk által megáldott gyümölcstermő életté. Így élhetjük át Isten hűségét, hogy Jézus Krisztusban velünk van mindenkor, minden élethelyzetünkben. Tud mindenről, gyengeségeinkről és mindarról, ami velünk történik. Tudhatjuk: szeretetével körülvesz bennünket az úton, sőt előttünk jár és követésére biztat. "Jézus hív: Jertek énutánam, / Hűségesen kövessetek!" - ahogy szép énekünkben énekeljük.
Így hangozhat fel szívünkből az Isten ígéretére, hűségének megtapasztalása feletti örömmel, nagy hálaadással az "ámen". Az ámen határozottságát Isten hűsége adja. Egyben hitünk boldog megvallása is. Ezt a hitet ő is munkálja bennünk. Így ámenünk Isten dicsőségét szolgálja.


Szerző: Herzog Csaba

 

Az IgeIdő kötet tartalma