IgeIdő - napi meditáció

November 24.
"Szabadíts meg a gonosztól." (Mt 6,13)

Valódi szabadság

Amikor Isten szeretetét a szív rejtett mélyétől a feje búbjáig átéli az ember, rádöbben arra, hogy amit eddig görcsösen szolgált és dicsőített, az hamis bálvány volt. Az imádat egyedül a mindenható Istent illeti meg. Ezekben a kitüntetett, szent időszakokban mindannyiszor világossá válik, hogy életünk egyáltalán nem vagy nem kizárólagosan az Úr szolgálatában áll. Két út áll előttünk: vagy Isten királyságában, vagy világi rabságban élünk.
Sokan úgy jutnak hitre, hogy nagy mélységből, bűnökből, függőségből, gonoszságból szabadulnak meg a Szentlélek érintése nyomán. A Mindenható leoldja a legsúlyosabb lelki bilincseket még egy életfogytig tartó börtönbüntetését töltő elítéltről is. Ki tud menteni drogfüggőségből, démoni erők fogságából, mély depresszióból, életgyűlöletből. Számtalan ember bizonyságtétele tanúsítja a szabadulás csodáját.
Igaz, hogy nem mindenki él meg ilyen drámai fordulatot megtérése nyomán. Lehet, hogy nem is érezzük magunkon a gonosz hatalmát, de földi életünk során ki vagyunk téve neki. Ha hajszolt életmódunk nem enged foglalkozni az igazán lényegessel, ha adósságaink törlesztése nem hagy nyugodni, ha családi vagy munkahelyi függőségben, alávetettségben szenvedünk, ha az egyedüllét érzése húz lefelé, vagy az egész világ sorsát, tragédiáit hordozzuk a szívünkben, szükségünk van szabadulásra!
Földi testünkben és környezetünkben függőségek közepette élünk, mégis valódi szabadságot kapunk, ha megtapasztaljuk Isten megmentő kegyelmét. Legszentebb imádságunkban is azt kérjük, hogy Isten neve, országa és akarata legyen a legfontosabb számunkra. Ő pedig gondoskodik rólunk, megadja mindennapi kenyerünket, és mellettünk áll a gonosszal szembeni harcban. Jézus Krisztus győzött, hogy mi is győzelmet vehessünk! Imádkozzuk buzgón az Úrtól tanult imádságot, minden kérését átelmélkedve, és ajánljuk életünket szent kezébe, hogy csakis őt szolgáljuk, tőle függjünk, s így megtapasztaljuk a valódi szabadságot.


Szerző: Lászlóné Agod Anett

 

Az IgeIdő kötet tartalma