IgeIdő - napi meditáció

November 26.
"Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá." (1Kor 1,30)

Mindent Krisztusnak köszönhetünk

Rendkívüli közösség az egyház. Krisztus elhívott tanítványai, Isten Krisztusban elrejtett gyermekei, a Teremtő kiválasztott népének tagjai. Nem lehetünk tehát kisebbrendűségi érzésben vergődő, önbizalom-hiányos emberek. Büszkén, emelt fővel, egyenes háttal járhatjuk az élet országútját. Nem kisebb személyhez tartozunk, mint Jézus Krisztushoz, aki nem egy a vallásalapítók népes táborából, hanem a világmindenség Ura, a halált legyőző, életet ajándékozó Úr. Mi az ő győztes csapatában játsszuk az élet nevű nagy játékot.
Büszkeségünk oka azonban nem abban van, hogy mi oly bölcsek, ügyesek, tehetségesek és erősek vagyunk. Erről szó sincs. Ellenkezőleg. Messze nem hozzuk azt a formát, amit Teremtőnk, aki személységünket megalkototta, belénk plántált. A sok-sok áldásnak, amellyel elhalmozott, csak töredékét tudjuk megmutatni, mások számára továbbadni.
A mi erőnk, a mi igazságunk, a mi bölcsességünk Jézus Krisztus maga. Őmiatta lehetünk az egyház tagjai, őmiatta vehet jó irányt az életünk, ő szenteli meg azt, ami töredékesnek, hibákkal telinek, bűnösnek tűnik.
Isten szuverén úr, megtehetné, hogy hátat fordít, lemond rólunk, ahogy ma a fiatalabb nemzedék tagjai mondanák: lepattint.
Érthető lenne a döntés, ha azt mondaná, hogy nem fektet belénk több munkát, több energiát. Nem hatékony, nem éri meg. Megteremtett, életet adott, nevelt, fáradozott velünk. Mi meg nem hozzuk a kívánt eredményt... Isten azonban nem a mai, újra megvadult kapitalizmus és fogyasztói társadalom fejére állt és nyakatekert gondolkodásával közelít hozzánk.
Megelőlegezve a bizalmat vagy éppen újra bizalmat szavazva ismét kézbe vesz, időt, energiát nem kímélve formál, tisztít, javít, gazdagít: éltet. Még "dolgozik rajtunk" - ezért fogalmaz így Pál apostol: "az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok". Nekünk arra kell vigyáznunk, nehogy kiessünk munkálkodó kezéből. Benne életünk van, ha kiesünk, csak az elmúlás vár ránk.


Szerző: Hafenscher Károly

 

Az IgeIdő kötet tartalma