IgeIdő - napi meditáció

November 27.
"Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!" (Jak 5,13)

A gyülekezeti közösség áldásai

Milyen az ideális gyülekezet? Harmonikus, egymás iránt elkötelezett, odafigyel tagjaira. Dinamikus lelki élet folyik benne, tagjai gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek...
Már az Újszövetség leveleiben is szó van arról, milyen az a gyülekezet, amely Krisztus egyházához tartozónak vallja magát. Az első gyülekezeteknek is meg kellett küzdeniük a másik emberre való odafigyelés nehézségével, a társadalmi egyenlőtlenségek egyáltalán nem elhanyagolható veszélyével, a viszálykodások lecsendesítésének feladatával. Mindeme feladatok közepette mai igénk a gyülekezetben megélt lelki életre helyezi a hangsúlyt. A hétköznapok terhei és feladatai nem felejtődhetnek el a gyülekezeti életben sem. Milyen vigasztaló az, ha gyülekezeti közösségben -istentiszteleten, bibliaórán, imaközösségben - imádkoznak a szenvedőkért és a betegekért, a nehézségeket elhordozókért!
Egy vasárnapi istentisztelet végén egy asszony azzal a kéréssel kereste meg lelkészét, hogy az oltárnál imádkozzon vele, és adjon áldást életére. Előző héten a kórházban nagyon rossz diagnózist állapítottak meg nála. Elmondta, hogy csak úgy tud szembenézni a rá váró kezelésekkel, ha érzi Isten jelenlétét és vigasztaló szeretetét. A közös imádság és áldás után még hónapokig tartott az asszony kezelése, de amikor csak tudott, jött templomba, és beszámolt állapotáról. Megindítóan élte át a lelkész és az egész gyülekezet, hogy az Istenbe való kapaszkodás erőt adott testvérünknek, aki fokozatosan felépült, és őszinte reménységgel tudott beszámolni a gyülekezet előtt küzdelmeiről és Istentől való gyógyulásáról.
Isten arra biztat mindannyiunkat, hogy ne vonuljunk vissza a közösségtől, ne fosszuk meg magunkat attól a lehetőségtől, hogy imádságban, éneklésben, hálaadásban, beszélgetésekben, közös alkalmakon együtt lehessünk azokkal, akik hozzánk hasonlóan éhezik és szomjazzák Isten vigasztaló szavát. Jakab levelének mai üzenete szerint erősödjön meg gyülekezetünk: segítse tagjait abban, hogy közünk legyen a másik ember életéhez, hogy segíteni tudjuk egymást fizikai és lelki utainkon egyaránt.


Szerző: Pángyánszky Ágnes

 

Az IgeIdő kötet tartalma