IgeIdő - napi meditáció

November 29.
"Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt." (1Jn 3,1)

Isten gyermekeinek arcvonásai

Életünk folyamán sok embert megismertünk. Vannak, akiket hamar elfelejtünk, és vannak arcok, vonások, amelyeket nem felejtünk el soha. Egy-egy arcvonás, mosoly mélyen belénk ivódik. Nem tehetünk róla, de szüleink, nagyszüleink vonásait, külső és belső tulajdonságait hordozzuk magunkban, s adjuk tovább.
Isten igéje a Teremtő gyermekeinek nevez minket. Vajon milyen vonásokat hordozunk magunkon, amelyek az Isten gyermekeire jellemzőek? Isten nagy szeretetet tanúsított irántunk. Ez a szeretet abban nyilvánult meg, hogy saját gyermekét, Jézus Krisztust adta oda és áldozta fel a világban élő emberekért, hogy mi Isten gyermekei lehessünk hit által. Először ezt az Istentől jövő érthetetlen, mindent odaadó szeretetet kell meglátnunk. Ennek a felülről jövő szeretetnek kell megjelennie Isten gyermekeinek életében. A szeretet mély arcvonása mellett ott vannak az igazság cselekedeteinek vonásai is az Isten gyermekei arcán. Erről az arcról hiányoznak a hamisság, a bűn, a bosszú, a gonoszság vonásai. Minél mélyebben hisz az ember a feltámadott Krisztusban, és vállalja a tanítványi lét örömét, annál jobban megjelennek Isten gyermekei arcán a Feltámadott vonásai. Isten gyermekeinek arca Krisztus arcához kezd hasonlítani.
Egy kis faluban az óvodások sétálnak a járdán. Idős asszonyok a kispadon ülve nézik a gyermekeket, és sorolják az arcok alapján, ki kicsoda. Mindegyik gyermek hasonlít valakire. Vajon mi hasonlítunk-e Isten fiára, Krisztusra? Törekednünk is kell arra, hogy Krisztus imitátorai legyünk világunkban. Életünkkel, sorsunkkal, cselekedeteinkkel megmutatjuk a Mester tanítását. Isten gyermekeit nem ismeri a világ, mert nem ismeri Krisztust sem. A mi feladatunk, küldetésünk ebben a világban, hogy megjelenítsük Krisztus arcvonásait életünk különleges arcán.


Szerző: Tóth Attila

 

Az IgeIdő kötet tartalma