IgeIdő - napi meditáció

December 1.
"Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal." (Róm 8,26)

Mindennek ellenére makacsul ragaszkodik

Milyen jó is lenne, ha arról prédikálhatnánk, hogy mennyire jó emberek és jó keresztyének lettünk, mennyire makulátlan a múltunk és a jelenünk, s mennyire tökéletesen hajtjuk végre Krisztus Urunk szeretetparancsát! Vagyis mennyire igazán értjük, magyarázzuk és éljük Jézus Krisztust. Ennél azonban sokkal jobb arról prédikálnunk, hogy Urunk szeretete hordoz bennünket, annak ellenére, hogy nem vagyunk olyanok, amilyenek lenni szeretnénk. Megígérte a tanítványoknak a Lelket, és a Lélek rendületlenül munkálkodik - még olyan helyeken, helyzetekben és szívekben is, amelyekről azt mondanánk, hogy "na, ott aztán biztosan nem..."
Ismer bennünket a mi Urunk, ismeri erőtlenségeinket is. A kétségeinket, a lázadásainkat, s azt a képtelenséget, hogy nem tudunk tőle még kérni sem úgy, ahogyan kell. De hát éppen azért jött erre a világra, mert ez a helyzet! Hiszen ha magunkra hagy bennünket, akkor végünk van. Nem tudjuk magunkat odaráncigálni még a bűnbocsánat forrásához sem! Sőt nem is kérnénk a mennyország ajándékából sem, ha rajtunk múlna. Talán eszünkbe sem jutna ilyet kérni. Mit jelent hát az a mondat, amelyet Pál olyan nagy bizonyossággal merészelt kimondani: "maga a Lélek esedezik értünk"? Azt jelenti, hogy teljes bizalmunk lehet a mi Urunk felé.
A tanítványok nem minden esetben a megbízhatóság oszlopai, de az Úr Lelke mégis célt tud velük érni! Hiszen az Úristen nagyon akarja, hogy egészen az övéi legyünk, hogy el ne bukjunk, bele ne fáradjunk. Nagyon akarja, hogy megértsük: nem magunkra vagyunk utalva, hanem az ő kegyelmére. "A Lélek esedezik érettünk" - az Úristen egyszer s mindenkorra eldöntötte, hogy ragaszkodni fog hozzánk szeretetből, és ő mindvégig kitart elhatározása mellett.
Ránk fér a biztatás, az erősítés, az Úr "makacs" ragaszkodása.


Szerző: Blatniczky János Dániel

 

Az IgeIdő kötet tartalma