IgeIdő - napi meditáció

December 4.
"Mert Isten nem személyválogató." (Róm 2,11)

Összeköt és nem elválaszt

Az első század közepén leírt gondolat kifejezi Pál apostol azon nézetét, hogy a törvény nem ismerése nem menti fel az embert a bűn alól: "Akik ugyanis a törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek majd el, és akik a törvény ismeretében vétkeztek, azokat a törvény alapján sújtja majd az ítélet." (12. vers) Ugyanakkor nem a törvény ismerése vagy nem ismerése dönt, hanem az ember életvezetése. Pál apostol vallási alapon tesz különbséget zsidó és görög között. Az a fajta megkülönböztetés, amely a 19. század közepétől Európában kialakult, hogy a gyarmati népek leigázását morálisan elfogadható, "természetes" folyamatként írja le, és arra törekedett, hogy külön fajoknak állítsa be őket, még nem volt ismert. Igaz viszont az is, hogy a Biblia szerint Isten a népével szembekerülő kánaáni, palesztin népeknek nem kegyelmezett - persze csak akkor, ha Izrael hallgatott rá. Érzékszerveinkkel fogjuk fel a körülöttünk levő világot, és az érzékelésnek az egyik lényeges vonása, hogy a különbségekre jobban felfigyelünk, mint a hasonlóságokra, és ezeket felhasználjuk előítéleteinkben is.
"Van, akit nem várnak, csak érkezik.
Van, aki azért van, mert elhiszik.
Van, aki feltámad, ha kivárja,
S van, aki egyszerűen születik a világra.
Van, aki megmondja, hogy mit szabad.
Van, aki nem teszi, amit nem szabad.
Van, aki nem tudja, hogy nem szabad,
S olyan is van, akiről nem értem, hogy mért szabad?"
(LGT: Mindenki másképp csinálja)

Krisztus felhívja a kánaáni asszony figyelmét, hogy ő elsősorban Izrael fiaihoz küldetett, de aztán a gyógyítás mellett dönt, és ebben nem az asszony hovatartozása a meghatározó tényező, hanem az, hogy az asszony hittel kéri őt, mint annyi más esetben, amikor Jézus segít a hozzá fordulókon. Őt követve nekünk sem vélt különbségeket kell a másik emberben keresni, hanem azt, ami tisztelni és szeretni való, Isten teremtéséből eredő érték.


Szerző: Gerlai Pál

 

Az IgeIdő kötet tartalma