IgeIdő - napi meditáció

December 6.
"Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok..." (1Thessz 5,5)

Élet a világosságban

Ha a textusunkat megelőző igehelyeket is elolvassuk, akkor jobban megérthetjük az apostol szavait, a korábbi versek ugyanis az Úr Jézus visszajöveteléről szólnak. Ama napnak az ideje homályban marad előttünk, de addig sem élhetünk ölbe tett kézzel. A tolvaj nem jelenti be érkezését, ezért fel kell készülnünk az érkezésére.
A világosság fiaiként számolnunk kell mindennap az Úr visszaérkezésével. A legnagyobb sötét akkor jön el az ember életében, ha nincs meg benne ama nap iránt a sóvárgó, égő vágyakozás. A visszatérő Krisztussal való találkozás reménysége mindent felül kell írjon a hétköznapi vágyainkban.
Egy fiatal így fogalmazott egy ifjúsági órai beszélgetésben: "Ma nem vagyunk arra ráállva, hogy az Úr napja bármikor eljöhet hozzánk. Ma csak úgy elvagyunk a mindennapi gondjaink között. Nem kell nekünk még valamit a nyakunkba venni."
Gondoljunk csak bele egy kicsit, mi lenne, ha valaki biztosra mondaná, hogy holnap beteljesül, amit Jézus ígért. Mihez kezdenénk? Hogyan indulnánk? Ami eddig fontos volt, az egészen szerénnyé válna életünkben, és egészen megváltozna az értékrendünk.
A világosság fiaiként erről a világ szemében "ma még nem fontosról" kell bizonyságot tennünk.
Ehhez azonban mindig meg kell maradnunk Krisztus világosságában, tudván tudva, hogy a vele való élő kapcsolatban "nappali fényben" élhetünk.
Az ige azt mondja, hogy "a világosság fiai vagytok". Nem jövő időben fogalmaz, hanem jelenben. Hiszen bennünk ugyanaz a világosság fénylik, amely eljön majd ama napon. A világosság fiai ugyanazzal az erővel, ugyanazzal a bizonyossággal élhetnek már ma, mint Krisztusunk eljövetelekor.
Lélekben az Úr napja felé fordulva válhatunk igaz követőivé, a világosság fiaivá. Ezt az élő Úr Jézus munkálja az övéiben.
Kérjünk hát Urunktól bátorságot és kitartó, hűséges hitet ebben a farkastörvényű világban, hogy mindig az ő fényességében, élő igéjében élhessünk Isten dicsőségére és embertársaink javára!


Szerző: Lajtos János

 

Az IgeIdő kötet tartalma