IgeIdő - napi meditáció

December 12.
"De az Úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és [kivezette] őket..." (ApCsel 5,19)

Van megoldás!

Nem kell szándékosan nehéz helyzetekbe, kilátástalan problémákba kormányozni magunkat. Van enélkül is elég feszültség, tanácstalanságra, elkeseredésre okot adó pillanat az életünkben. Számtalanszor adódik döntéskényszer, mégpedig a kellemetlenebb fajtából, tudniillik a rossz és a még rosszabb közötti választás kényszere.
Lehet ezekben az esetekben okolni - ha józanok vagyunk - saját magunkat, vagy a könnyebb utat választva másokat, a körülményeket, a munkánkkal járó stresszt; lehet ezt a nehezen érthető, bonyolult világot is szidni, de ez már nem segít. Csak még terhesebb lesz a helyzet, még jobban fokozódik a bennünk gyülemlő feszültség.
Izgalmasabb és hasznosabb keresni a megoldást. Hogyan jutok ki a szorongatott helyzetemből? Hogyan lehet meghozni nehéz, magamat, másokat hátrányosan érintő döntéseket?
Azzal a bizalommal, amit az apostolok története épít fel bennünk. Ők ugyanis tették a dolgukat, beszéltek Jézusról, és megmutatták az Úr hatalmát. Ezért börtönbe zárták őket. Akkor talán arra gondoltak: nincsen tovább. Nem tudták, mi lesz másnap, talán az életükkel is leszámoltak.
De Istennek vannak kivezető útjai minden helyzetből. Van mindenkinek tapasztalata arra nézve, hogy reménytelennek tűnő helyzetekből is "jól ki lehet jönni". Van arra nézve tapasztalat, hogy szinte maguktól megoldódnak kínos kérdések. Egy nem hívő, de bölcs ember mondta: "A problémák 80%-a magától megoldódik, ha nem piszkálunk bele." Hiszem, hogy életünk minden helyzete jól megoldódik, ha hitben rábízzuk magunkat Jézus Krisztusra, aki megígérte, hogy velünk van minden napon.
Soraim nem a semmittevésre, a problémák Pató Pál-féle elodázására kívánnak biztatni. Nem is a gyors, sokszor felelőtlen, a következményeket nem felmérő döntésekre biztatnék. De arra a bizonyosságra, hitbeli szilárd meggyőződésre igen, amely számol Jézus bennünket kísérő figyelmével, segítségével.
Nem lehet megúszni az igére figyelést, a sok imádságot, az Úr működésének felismerését az életemben, illetve a nyitott ajtó effektust. Mert ő mindig nyit egy ajtót a számomra!


Szerző: Sztojanovics András

 

Az IgeIdő kötet tartalma