IgeIdő - napi meditáció

December 14.
"Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!" (Lk 1,30)

Bajt hozó kegyelem?

A köszöntést nem kell magyarázni. Az angyal mégis ezt teszi. Hiszen Máriát megdöbbentették szavai: "Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!" Biztosítja Máriát, hogy nincs oka félelemre, mert bár szokatlan, ami történni fog vele, mindvégig Isten kegyelmének oltalma alatt áll majd.
Különös evangélium! Az angyal kegyelmet hirdet Máriának, aki azért fog főleg az előtte álló hónapokban Isten kegyelmének védelmére szorulni, mert engedelmesen elfogadta, hogy Isten terve szerint olyasmi történik vele, ami a világ szemében botrány, amiért a vallási törvények szerint akár halálra is kövezhetik.
Amit Isten Máriával tesz, azt a világnak felszabadító örömhírként kellene fogadnia. Mert Isten nemcsak Máriát fogadta kegyelmébe, hanem annak zálogát adta, hogy a világ és a bűnösök fölötti ítéletét felfüggeszti, és kezdetét veszi "az Úr kedves esztendeje", a kegyelem korszaka. Mária pedig nem eszközlője, hanem Isten által választott eszköze a világnak és benne a bűnösöknek új élet esélyét hozó kegyelemnek.
A kegyelem eszközére azonban keserves sors vár. Már a prófétákat is üldözték, és sokukat megölték. Pedig Isten kegyelmének eszközei voltak, még akkor is, ha megtérésre hívtak és a közelgő ítéletre figyelmeztettek. Miként Simeon megjövendölte, Mária szívét is tőrnek kellett átjárnia. Hiszen Fiát, akiben az ítélet alóli szabadulást nyújtó kegyelem testet öltött, a világ keresztre feszítette.
Azóta sincs másként. A világ az "olcsó" kegyelmet, a bűnt igazoló, hamis kegyelmet hirdető álprófétákat mindig keblére öleli és fölmagasztalja. Az ingyen kegyelmet, a Krisztus vérén szerzett, a bűnnel szemben Istent igazoló "drága" kegyelmet hirdetőknek viszont a régi próféták sorsával kell számolniuk. Még sincs okuk félelemre, mert aki Isten bűnösöket mentő kegyelmének szolgálatába állította életét, azt Isten hűségesen megtartja, és végül felmagasztalja.


Szerző: Véghelyi Antal

 

Az IgeIdő kötet tartalma