IgeIdő - napi meditáció

December 15.
"Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala." (Kol 3,17)

Véletlen?

Ez az ige először akkor tűnt fel előttem, amikor 1994-ben a konfirmációmkor kinyitottam az aradi gyülekezettől ajándékba kapott Bibliámat. Évek óta töröm a fejem azon, hogy vajon mit jelent számomra ez a mondat. Sajnos közel sem vagyok tökéletes, ezért biztosan nem tudok minden körülmények közt Jézus nevében cselekedni. Férjként, apaként vagy éppen gyülekezeti lelkészként számtalan alkalommal kapom magam azon, hogy Mesteremhez méltatlanul viselkedem. És a környezetem egyáltalán nem könnyíti meg ezt a törekvésemet. A kegyes kétbalkezes szavaival élve: tökéletes keresztény volnék, ha a körülöttem élők nem akadályoznának ebben.
De nem ilyen kényelmes és egyszerű helyzetet teremtett nekem az Úr. Az én feladatom az, hogy Krisztus tanítványaként a világban álljam meg a helyem. Először gyermekké tett. Szüleim és a saját gyermekévé, akinek tanulnia kell, és a nagyobbakat tisztelnie. Aztán lelkésszé tett. Saját szolgálatába állított, hogy az ő evangéliumát hirdessem. De ezenkívül bizony helyt kell állnom akkor is, ha például lecsúszik egy cserép a tetőről. Később férj lettem. Feleségem segítője, társa, boldogságának egyik fő forrása. Végül apává tett. Előbb egy fiunk, aztán egy kislányunk született. Jelenleg itt tartunk. Talán ez a legnagyobb felelősség. Minden elhangzott szó, minden jellegzetes mozdulat visszaköszön gyermekeinken. Én irányítom az életüket, rajtam múlik sorsuk, fejlődésük, és még sok minden más. Persze Isten gondoskodik mindannyiunkról, de a saját felelősségemet nem lehet nem észrevennem és nem lehet letagadnom.
Jézus azért imádkozott, hogy a tanítványok ehhez hasonló helyzetekben meg tudják állni a helyüket. "Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól." (Jn 17,15) Krisztusom, kérlek, erre segíts engem! Segíts nevedben szólnom és nevedben cselekednem!


Szerző: Szabó Bertalan Péter

 

Az IgeIdő kötet tartalma