IgeIdő - napi meditáció

December 18.
"...és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni." (Róm 4,21)

Isten kérdez

Annyira szeretném, ha egyszer rólam is ezt mondhatná valaki, talán a fiam, egy nehéz pillanatban, vagy az unokám, ha lesz. Nem azért szeretném, hogy híres legyek, nem azért, hogy így maradjon fenn a nevem, inkább azért, hogy nekik tartást, kitartást adhasson, hogy volt már a családban valaki, akinek teljes bizonyossága volt Istenben, aki valóban hitben élt, és nem "szavaztatta meg" minduntalan riadtan és bizonytalankodva a barátait, a számára tekintélyes embereket, amikor a szeretetben döntést készült hozni vagy áldozatot kellett vállalnia.
Csodálatos módon itt nem valami nagy emberi teljesítményről van szó, csak az Isten szeretetére adott alázatos válaszról. Ábrahámnak az élete és a bizonyossága, amiben az életét élte, volt a válasza.
Mondják: "Akkor adsz jó választ, ha jó a kérdés."
Isten jól kérdez. Nem azt akarja tudni, mit nem tudok, hanem azt, mit tudok.
Nem azért állít erőpróbák és feladatok elé, hogy kiderítse, mily esendők és gyengék is vagyunk, ő nem "leégetni" akar. Azért állít próbák és feladatok elé, hogy kiderüljön számomra, hogy ő velem van, hogy megerősít a türelemre, a másik elhordozására, hogy bölccsé tesz a jó szóra és a tanításra, ő ott van abban a "tűzben, jégben és viharban", amerre vezet az utam.
Ábrahámnak utódot ígért közel százéves korában. És ő "hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létre hívja a nem létezőket". Saját elöregedett testére és születendő fiára gondolhatott.
Mózesnek és Izraelnek ezt mondta: "Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!", és utat nyitott ott, ahol nem is volt út.
És mindannyiunknak megígérte a megváltást hiábavalóságainkból és erőtlenségeinkből, és be is teljesítette, és be is teljesíti.
És az Úr Jézus megígérte, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig, minden harcunkban, amelyet megvívunk magunkkal, a hitetlenségünkkel, a kedvetlenségünkkel a másik ember öröméért és üdvösségéért.
Légy teljesen bizonyos, meg tudja tenni!


Szerző: Füke Szabolcs

 

Az IgeIdő kötet tartalma