IgeIdő - napi meditáció

December 19.
"Közben pedig eljött a törvény, hogy megnövekedjék a bűn. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem..." (Róm 5,20)

Isten kegyelmes ajándéka: Krisztus

Isten azt mutatja meg, hogy milyen az igazi arca. Isten arca az emberré lett Istenben, Jézus Krisztusban bontakozik ki előttünk. Szíve és szeretete abban a Jézusban tárul ki, akinek közénk jötte a kegyelem létrejöttét jelenti. Jézus Krisztus közénk jötte több, mint egy időtlen igazság történelmi szimbóluma. Jézus földre jötte Isten jelenlétének legnagyobb titka a földön. Isten és emberség egyesül a Krisztusban. A Teremtő és Alkotó a bűne miatt az embert magától távolba űzi, de Jézus Krisztusban közel jön és közöttünk van. Ezzel nyilvánvaló lesz, hogy nem idegen földünk Istentől. Otthon van abban. Nem közömbös számára, hogy az ember a betegség, az éhség, a nyomor hatalmát vagy az ő irgalmas szeretetét érzi-e maga mellett.
Az emberré lett Jézusban Isten legyőzte az ember és Isten között meglevő valóságos távolságot. A világ felett élő Úr a világban jelenik meg, hogy a világ örökkévaló és jelen boldogságát munkálja. A világban megjelenő Úr a bűn megbénító hatalmát megtörte. A halál markában levőket örök életre hívta. A testvér- és felebaráti szeretetet felelőtlenül megtagadó embert szolgáló szeretetre szabadította fel.
Isten szeretete életet munkáló tett. Jézus Krisztus minden körülmények között megmenti az embert mindattól, ami az életét beárnyékolja, minden külső és önmagától származó gonosz hatalmától. Jézus Krisztus Isten kegyelmes ígéretének szülötte. A Jézus Krisztusban megváltott világ pedig Isten kegyelmi ajándéka az emberségnek, az univerzumnak.
Isten kegyelmes szeretete felhívás a szeretet továbbsugárzására. A keresztyének életében is tetté kell lennie Krisztus szeretetének. Ehhez kívánok mindannyiunknak sok erőt és örömöt.


Szerző: Fischl Vilmos

 

Az IgeIdő kötet tartalma