IgeIdő - napi meditáció

December 21.
"A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel!" (Fil 4,5)

Csak szelídek?

Globalizált földünket mély kulturális repedések szabdalják fel. Eltérő szokások, felfogások, életmódok, gondolkodásformák élnek nagyon közel egymáshoz. Hol van ezek között a keresztények helye? Vannak-e olyan szokások, magatartások, amelyekre minden további nélkül azt mondhatjuk, hogy keresztény értékek, erények vagy tulajdonságok? Pál apostol e sorok után néhány mondattal felsorol párat az ilyenek közül: "ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!" - írja (4,8). Így éljenek a keresztények, így ismerje őket mindenki! Vagyis csupa olyan erényt említ, amely a környező népek szemében és életében tisztességesnek, igazságosnak és erényes cselekvésnek számít. Ez azért mélyen elgondolkodtató. Akkor jó keresztény valaki, ha ugyanazt teszi, amit a környéken élő nem keresztények? Erről természetesen szó sincs. Ez egyáltalán nem a legegyszerűbb jó tanács, amelyet eddig a világon a Jézus-követők kaptak. Azt tenni, ami mindenkinek javára válik, ami a szélesebb értelemben vett közösséget is szolgálja, nem csak a gyülekezetet, önmagában is nagy érték. Ám aki erre törekszik, az azzal is foglalkozni fog, hogy hogyan élnek azok, akiknek a legjobb értékeit meg kell ismerni. Mit is jelent az ő konkrét élethelyzetükben a tisztességes, a jó hírű és a többi? Ezt megismerni annyit jelent, mint a kívülállók életével is törődni. A saját gyülekezeti közösség elefánttornyába való visszahúzódás helyett aktívan és kezdeményezően részt venni a mindennapi életben. Az életben, mindenki életében, hogy normális legyen. A szelídség szó mindezt összefoglalja, mert benne van az alkalmazkodás, a türelem, a méltányosság képessége is. Az egyik legnagyobb feladat minden keresztény számára e szavak szerint alakítani az életét úgy, hogy közben mégse legyen elvtelen, bizonytalan vagy lemondó. Nem kétséges, a keresztény hit ereje nem az értékek elsajátításában, hanem a hit gyakorlásában áll: az Úr közel!


Szerző: Béres Tamás

 

Az IgeIdő kötet tartalma