IgeIdő - napi meditáció

December 22.
"Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére." (Róm 15,7)

Közös(s)ég

Pál tanítása a római - de lehetne bármelyik magyar - gyülekezet életének megszervezésére és működőképességére irányul. Rámutat: minden közösség akkor tud "közös" lenni és egyben erős lenni, ha egymást el- és befogadják a testvérek. Függetlenül attól, hogy zsidó, pogány, római, magyar, avagy cigány, katolikus avagy protestáns.
A tanítás az egész közösségnek szól, nem a közösség bizonyos csoportjának vagy egyes személyeknek - mindenkinek.
Fogadjátok be: teljes szívből való elfogadást jelent. Nemcsak "Isten hozott", nemcsak szíves látás, hanem befogadás, elfogadás, s ez nem könnyű.
De mi magunk sem vagyunk könnyű "műfaj" - és Krisztus befogadott minket!
Ha Krisztus befogadott minket, kik vagyunk mi, hogy azt mondjuk: "Nem fogadom el a másikat Krisztusban való testvérként"?
A befogadás Isten dicsőségét hirdeti. Ahogy Krisztus minden bűnünkkel együtt befogadott és elfogadott minket, az Isten dicsőségét jelenti, mégpedig Isten nagylelkű, szívélyes, szívből jövő, atyai, anyai átölelő karját. Ha mi ezt megtapasztaltuk és ennek részesei lehetünk, hogyan utasíthatnánk el a másik testvért? Ha őt is befogadta Krisztus - mi nem utasíthatjuk el.
Egymás elfogadása! Az Evangélikus Roma Szakkollégium feladata, hogy csökkentse a hallgatókban az előítéletességet, hogy példaként szolgáljon mint együtt élő közösség, hogy hitet ébresszen és tápláljon. Naponként megtapasztaljuk Pál tanításának lényegét, erejét. És naponként tapasztaljuk a megosztottságot és a nem létező közösségeket.
A romák megosztottak, nem tudnak egységesen fellépni, összefogni. Nincs egységes érdekérvényesítés, mert nincs egymás elfogadása. Csak akkor lesz valóság egymás elfogadása, ha közös alapot vetnek, az pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Akkor valóban testvérként fogadják egymást, de nem származás, hanem hit alapján. Társadalmunk egészének új alapot lenne jó vetni, a Krisztusba kapaszkodó, Krisztust követő hit alapjait. Akkor válna láthatóvá Isten dicsősége is!


Szerző: Molnár Erzsébet

 

Az IgeIdő kötet tartalma