IgeIdő - napi meditáció

December 27.
"Jézus Krisztus mondja: Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek." (Jn 15,16)

Ünnep utáni helyzetmeghatározás és feladatkiosztás

Sokan vannak, akik Jézus barátainak tartják magukat. Karácsonykor ugrásszerűen megnövekszik a számuk. A barátságunk nem Jézuson múlik. Ő a leghívebb barát! Elköteleződését a vérének szerződésével pecsételte meg. Így mondja: "Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért." (Jn 15,13) Mi vagyunk a gyenge és sérülékeny láncszemek. Júdások és Péterek vagyunk. Sőt még talán náluk is romlottabbak, amikor sárosan, lelepleződve, megszégyenülve nem tartunk bűnbánatot, hanem a bűnt, az árulást, a tagadás szennyesét addig mosogatjuk és magyarázzuk, amíg Jézus kereszthordozó barátait is felülmúljuk. Így van ez az elvilágiasodott egyházban.
Jézus világosan kijelenti: "Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket." Jézus tanítványai válogatott társaság. Sok nehézségben adott erőt Jézus biztatása: Nem te választottál engem, hanem én választottalak és rendeltelek a helyedre, hogy elmenj, és napról napra felkelj, nekilendülj a tanítványi feladatodnak. Ne élősködj az egyházban, a gyülekezetedben, hanem légy gyümölcstermő, értéket teremtő! Végezd a szolgálatodat pontosan és hűségesen! Cimborákkal nem lehet egyházat építeni. Jézus elhívott barátai, akik akár a vértanúságig kitartottak, a legnehezebb időben is, példát állítanak elénk! Jézus barátait nem riasztja a szolgálat verítéke, fáradsága, lelki és fizikai terhe. Sokat fáradoznak, de nem fáradnak meg. A szolgálat tüzében égnek, de távol van tőlük a kiégés. Nagy baj van abban az egyházban, ahol a megfáradás és a kiégés, az elfogyás és elerőtlenedés mindennapos kifejezések. Ébresztő, Jézus barátai!


Szerző: Detre János

 

Az IgeIdő kötet tartalma