IgeIdő - napi meditáció

December 28.
"Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban." (1Kor 15,58)

Fontos tudni

Ez az ige úgy kezdődik, hogy "ezért". Illik hát megkérdeznünk: "miért?" Az Úr munkájában való fáradozást gyakran praktikus szempontok alapján értékeljük. Mennyire hasznos a társadalomnak, mennyire változtatja meg egy-egy ember életét, mennyi örömünk telik benne? Egyfajta lelki befektetésnek tekintjük az Úr munkáját, amelynek eredményessége egzakt módon mérhető. Nagy kérdés, hogy lehet-e, szabad-e így tekinteni Isten szolgálatát. Jézus azt mondta: "Az én Atyám mind ez idáig munkálkodik, én is munkálkodom." Ezzel kijelentette, hogy ő Isten munkáját végezte. Inkább, mint bárki más. A fenti szempontok alapján mégsem látunk sikereket. Jézus a maga társadalmi környezetében elutasításra talált. Nemcsak a nép vezetői, hanem a hozsannázó tömeg is eljut a "feszítsd meg!"-ig. A tanítványok, akikre Jézus a legtovább volt hatással, nemcsak esendő emberek voltak, de el is estek. Torzsalkodásuk, gyávaságuk, értetlenkedésük és árulásuk aligha menthető. Végül azt is meg kell állapítanunk, hogy Jézusnak nem a munkájában, hanem csak az Atyában volt öröme. Környezetével szemben egyszer így fakadt ki: "Meddig szenvedlek még titeket?" A kereszténység nem idealizált történetét végignézve a távlati eredményesség is kétséges. Képmutatás, erőszak, gyávaság, gőg, pénzszeretet mérföldkövezi a kereszténység évezredeit. A fenti igét megelőző egész fejezet azonban a Feltámadott diadaláról szól. Az Úr munkája a feltámadásban nyer értelmet. Munkánk nem hiábavaló "az Úrban". Ez azt jelenti, hogy a földi életben ne keressük, mert nem is fogjuk megtalálni az Úr munkájának értelmét. Megmutatkozik azonban majd a másvilágon, ami tényleg más világ lesz. Addig pedig marad a hit.


Szerző: Zólyomi Mátyás

 

Az IgeIdő kötet tartalma