Ülésezett az országos presbitérium – Nincs még rektora az Evangélikus Hittudományi Egyetemnek

Ülésezett az országos presbitérium – Nincs még rektora az Evangélikus Hittudományi Egyetemnek

Share this content.

Szöveg: Országos Presbitérium
Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma (OP) 2018. március 22-i ülésének kezdetén megemlékezett a 92 éves korában, március 19-én elhunyt id. dr. Hafenscher Károlyról, méltatva nemzetközileg is jelentős teológusi életművét, az ökuméné érdekében végzett fáradhatatlan munkáját és mindenekelőtt evangélikus lelkipásztori szolgálatát, mely a Deák téri gyülekezetben és azon kívül is több generáció hitbéli gyarapodását jelentette – tudta meg szerkesztőségünk.

Az OP gratulált Kondor Péter esperesnek a Déli Egyházkerület püspökévé történt megválasztásához, szolgálatára Isten áldását kérve. 

Az előre meghatározott napirendre térve az OP az egyházkerületek javaslata alapján döntött az egyházközségek kiemelt beruházási és felújítási keretének elosztásáról, így a mátyásföldi templom toronyépítése 11 millió, a bócsai imaház felújítása közel 4 és fél millió forint támogatással számolhat. Szolnokon 15 millió, Vecsésen 11,3 millió, Kölcsén 4,73 millió forint jut templomfelújításra, míg a felsőpetényi parókia 3,5 millió forintból újulhat meg.

Az Országos Presbitérium – az igazgatótanácsok javaslatát elfogadva – több oktatási intézmény igazgatója vezetői megbízásának meghosszabbításáról döntött. 

Az ülés második részében az OP az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorának jelentését időhiány miatt a következő ülésére halasztotta. Napirendre került viszont az új rektor megválasztására kiírt pályázat értékelése, melyet a testület a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa egyhangú javaslatára – egy ellenszavazattal – eredménytelennek nyilvánított. A határozat szerint „a pályázatok tartalma és a fenntartó pályázati kiírásában megfogalmazott elvárások közötti meg nem felelés, valamint a választás folyamatában tapasztalt, az intézmény egységét veszélyeztető megosztottság jelei miatt”. 

Az OP a rektorjelöltekkel ismertette a határozatot, a következő ülésig a püspöki tanács, kiegészülve a kerületi felügyelőkkel egyeztetéseket folytat az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a kialakult helyzet megoldása érdekében.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!