A nyári szünet után ismét ülésezett az Országos Presbitérium

A nyári szünet után ismét ülésezett az Országos Presbitérium

Share this content.

Szöveg: Prőhle Gergely
Budapest – Különleges körülmények között tartotta meg ülését az Országos Presbitérium 2020. szeptember 24-én.

Laborczi Géza áhítata után Fabiny Tamás elnök-püspök beiktatta teológiai tanári hivatalába Hafenscher Károlyt, akinek professzori kinevezése Áder János köztársasági elnök által már 2020. március 15-én megtörtént, ám az eredetileg március 21-re, majd szeptember 3-ra tervezett ünnepélyes iktatást a járványhelyzet miatt újra el kellett halasztani.

Fabiny Tamás Ef 3, 14-15 alapján elhangzott igehirdetésében kiemelte, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem helyett az Szentkirályi utcai kápolnában, az Országos Presbitérium ülésén történő iktatás emlékeztet a múltra, amikor még ebben az épületben működött a Teológiai Akadémia, egyúttal jelzi, hogy az egyházi közélet és a lelkészképzés mennyire szorosan összetartoznak. Mindnyájan felelősséget viselünk az új lelkészgenerációkért, amit – mint elhangzott – „két papgyerek” tud igazán átérezni és képviselni. Hafenscher Károly a gyakorlati teológia professzoraként nem az „üldögélő”, hanem a „térdeplő teológia” képviselője, ami az általa hordozott családi hagyományban éppúgy gyökerezik, mint a pályafutása során szerzett tapasztalatokban.

Az ünnepélyes pillanatok után, a presbiterek – elfogadva a napirendet – meghallgatták és egyhangúlag támogatták a Roxer Ügynökség prezentációját a népszámlálásra felkészítő evangélikus kampányról. Ezt követően megtárgyalták a márciusban megkötött állami megállapodás végrehajtásáról szóló előterjesztést, mely a parókiák, közösségi terek megújítása mellett meghatározza azokat a helyszíneket is, ahol a következő években óvodafejlesztésre kerül sor.

Köszönet illeti az Országos Iroda munkatársait a gondos előkészítő munkáért, amit a tárgyalások során a kormányzati oldal is mindvégig elismert. Többször is elhangzott az ülésen, hogy az óvodahelyszínekre vonatkozó egyeztetések során példaértékű volt az állami és az egyházi képviselők együttműködése, aminek eredményeként valóban olyan településeken újulhatnak meg, jöhetnek létre intézményeink, amelyeken a hitéleti épülés mellett valós társadalmi igény mutatkozik az óvodáink iránt. A presbitérium tájékoztatást kapott az evangélikus kórház ügyének állásáról, a hamarosan kiírandó tervpályázat adminisztrációs hátteréről. A presbiterek hangsúlyozták, hogy Cserháti Péter szakmai irányító tevékenységét továbbra is kulcsfontosságúnak tekintik a projekt sikere érdekében.

Minden presbiteri ülés alkalmával tanulságos megismerni egyházunk belső ellenőrének, Rónafalvi Györgynének az előterjesztéseit, ez most sem volt másként. Az OP, elfogadva a jelentést, elismeréssel nyugtázta, hogy a vizsgálati eredmények utókövetése valós javulást eredményez az intézmények gazdálkodásában, működésében.

Az oktatási terület napirendi pontjaira térve, a presbiterek egyetértettek az óvoda alapításának szándékával Cegléden, elfogadták az Oktatási- és Nevelési Bizottság által javasolt személyügyi változásokat, valamint foglalkoztak a nemrégiben az oktatási intézményeinkbe kiküldött iskolai énekeskönyvek ügyével. Hangsúlyozták, hogy az evangélikus lelkiség erősítése szempontjából nagyon fontos egyházunk zenei kincseinek széleskörű megismertetése az oktatási intézményekben, ugyanakkor ezt a jövőben szerencsés volna a különböző szervezeti egységek, testületek munkájának alaposabb összehangolásával előmozdítani.

A diakóniai ügyekre térve, a presbiterek meghallgatták és elfogadták az intézményvezetők bérezésének új rendjét, mely az eddiginél jobban igazodik az intézmények méretéhez, a viselt felelősség mértékéhez, ugyanakkor a diakóniai életpályákat is tervezhetőbbé teszi. Ezúttal is elfogadta az OP a Diakóniai Bizottság által támogatott intézményvezetői kinevezéseket.

Az ülés végén az Országos Presbitérium eszmét cserélt az Evangéliumi Testvérközösség diakóniai intézményeiben kialakult helyzetről. Ennek tanulságaként megállapították, hogy nincs szükség olyan állásfoglalásokra, melyek szükségképp az ügy politikai jellegét erősítik, ugyanakkor az ellátottak iránti felelősség egyházunkat is kötelezi. Ezért fontos, hogy az érintettekkel és a kormányzati képviselőkkel is egyeztetve nyomon kövessük az események alakulását.  

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!