Intézményeket szeretne átvenni az evangélikus egyház

Intézményeket szeretne átvenni az evangélikus egyház

Share this content.

Szöveg: Evangélikus.hu
Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Országos Presbitériuma 2021. február 4-én ülést tartott. A levezető elnök, dr. Fabiny Tamás elnök-püspök a következőkről adott tájékoztatást.

Lázár Zsolt esperes, országos presbiter áhítatát követően egyházunk felsőoktatási szerepvállalásáról volt szó.

Dr. Fábri György felsőoktatási szakértő, egyházkerületi felügyelő tájékoztatást adott arról, hogy az állami intézményrendszer átszervezésével lehetőség nyílhat arra, hogy egyházunk egyes karokat, képzéseket fenntartásba vegyen. Mindez a pedagógus- és szociálismunkás-utánpótlás szempontjából lenne különösen fontos. Ezzel párhuzamosan lépéseket kell tenni egy hatékony ösztöndíjrendszer, valamint a felsőoktatási szakkollégiumi hálózat kiépítésére. Az arra illetékesek – dr. Setényi János szakértő és dr. Hafenscher Károly egyetemi tanár bevonásával – felveszik a kapcsolatot az illetékes miniszteri biztossal és adott esetben a felsőoktatási intézményekkel, valamint meghatározzák a képzés és az együttműködés célját és struktúráját. 

Az oktatási ügyek között egyebek mellett döntés született egy pápai tagóvoda és egy ceglédi óvoda átvételéről, valamint szándéknyilatkozatot fogadtak el egy dunaújvárosi általános iskola esetleges átvételéről. 

A diakóniai ügyek között megemlítendő, hogy újraválasztották Szabó Szilárdot, az Evangélikus Diakóniai Otthon intézményvezetőjét, továbbá döntés született a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat tartozásrendezéséről és a Szombathely várossal való szakmai együttműködésről. Az országos presbiterek ezenkívül örömmel fogadták a hírt, hogy a diakóniai intézmények túlnyomó többségében igen nagy mértékben megvalósult az átoltottság.

Az anyagi ügyek között az országos presbitérium meghallgatta és megtárgyalta a belső ellenőr jelentését az intézményekben és a gyülekezetekben folyt ellenőrzésekről.

Az országos elnökség beszámolt arról, hogy a közelmúltban aláírták a kormányzattal azt a megállapodást, amelynek értelmében Magyarország kormánya lelkészeinknek fizetéskiegészítést ad. Beszámoltak továbbá arról a tízmillió forint összegű pályázatról, amellyel – az elmaradt egyházi programok felszabaduló összegéből – támogatják azokat a gyülekezeteket, amelyek a járványidőszakban jelentős mértékű perselypénzektől estek el. Tájékoztatást adtak továbbá arról a jól sikerült akcióról, amelynek keretében december 26. és január 7. között egyházunk a kórházak intenzív osztályain dolgozókat lelki üzenettel és meleg étellel támogatta. 

A püspöki tanács hitoktatói álláshely létesítéséről számolt még be, valamint arról, hogy a közelmúltban lehetővé tették – a szükséges óvintézkedések betartása mellett – presbiteri ülések tartását, akár személyes részvétellel is.

Az országos presbitérium a MEE Sajtóbizottságának javaslatára Bornemisza Péter-, valamit Írónád díjat alapított. Mindkét elismerést a húsvét előtti időszakban adják át: az előbbit egy, a világi írott vagy elektronikus sajtóban megjelent publikációért, az utóbbit egy, az egyházi sajtóban közölt alkotásért. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!