Egy darab, amelyet látni érdemes – József és testvérei az Örkény Színházban

Egy darab, amelyet látni érdemes – József és testvérei az Örkény Színházban

Share this content.

Szöveg: Galambos Ádám, fotó: Horváth Judit
Budapest – „Thomas Mann egyike a nagyon ritka elit íróknak, akiknek műve a széles olvasóközönséghez is eljutott” – fogalmazott Szerb Antal. Az Örkény István Színházban bemutatott József és testvéreiről hasonlókat mondhatunk.

Egy különleges vállalkozás sikerének lehetnek tanúi és átélői azok, akik a Thomas Mann regényéből készült, az ószövetségi József és testvérei történetét feldolgozó nagyszabású színházi előadást megnézik. Itt nemcsak az idő a szokatlan – közel ötórás az előadás –, hanem az a kimagaslóan kifinomult előadásmód is, amivel a rendezők és a színészek a történetet körülveszik. Szinte díszlet nélkül, fényekre, zenére és vetítésre támaszkodva jelenik meg előttünk József története, mely a telt házas előadáson nem hagy üres perceket. Az előadás alatt olyan érzésünk támadhat, mintha megelevenednének Szerb Antal A világirodalom története című művében olvashatók: „József véges-végig minden sorában csupa játékos irónia. Kezébe veszi az embereket és az eseményeket, megforgatja őket és megmutatja minden oldalról. Megmutatja, mi rejlik mögöttük..., illetve fordítva, megmutatja, hogy mi rejlik előttük.” Éppen ez a feltárás az, ami Ascher Tamás és Gáspár Ildikó grandiózus rendezését is jellemzi. A színdarab úgy vezet be és tanít minket az Ószövetség világáról, az emberi jellemről és annak változásáról, hogy közben nem egy elmúlt, vagy archaikus világot láttat velünk, hanem – bár a nézőtéren ülünk – mégis részeseivé válhatunk a darabnak, az eseménynek.

Mindennek a megvalósulásához, a katarzisélményhez nemcsak a rendezők, de a színészek kimagasló alakításai is elengedhetetlenek. Az Örkény István Színház társulata most is olyan színészi alakításokkal ajándékozza meg a nézőket, amivel méltán válik az ország egyik, ha nem legkimagaslóbb alkotói közösséggé. A színészek több szerepben lépnek fel, de ez a nézőnek korántsem zavaró, éppen ellenkezőleg, hiszen a kvalitás káprázatával gyönyörködtetnek minket. Külön is kiemelendő egy fiatal tehetség, Patkós Márton előadása, aki energikusan és alázattal jeleníti meg Józsefet. Gálffi László bravúrosan kimért karaktere és az egész darabon átívelő produkciója is a nézők örömét szolgálja. A kisebb szerepekben megjelenő profi színészek érzékisége – többek között Tenki Réka, Ficza István és Csuja Imre briliáns alakítása – pedig megadja a teljesség élményét. Ez a színdarab a katarzis lehetőségét nyújtja, egyúttal újra lehetőséget teremt arra, hogy a számos vallásos színházi darab között megmutassa azt a mércét, amin érdemes és jó járni.

Szerb Antal így fogalmaz Thomas Mann művéről: „A József-regény nem visszakanyarodás a történelmi regény felé, hanem az az új forma, amelyet mindannyian keresnek, a mithikus regény. Az előbb mondtuk, hogy a szellemtudomány egyik legfontosabb vívmánya a vallástörténet megújulása: immár nem éri be a vallások történetével, hanem a mithoszok örök értelmét is keresi. Ennek a törekvésnek a tudományos könyveknél is nagyobbszerű eredménye Thomas Mann regénye.” Az Örkényben megtapasztalhatjuk, hogy Gálos Ilidikó színpadi adaptációja e törekvés méltó 21. századi megvalósítása.

„A József-történet minden ízében időszerű és örök egyszerre, Mann épp ezt a kétarcúságot hangsúlyozza minduntalan. A központi hős a kiválasztott, aki a többiek fölé emeli magát, elnyeri a büntetést, de megjárva a bűntudat és kétségbeesés mélyeit, megmenekül és felemelkedik. A történet az emberiség nagy mítoszainak rokona, a regény gazdag tárháza a megrendítő és groteszk elemeknek. Előadásunkban Józsefet végig szemmel tartja és pedagógiailag kommentálja apja, Jákob fiatalkori alakja, és fiatalon meghalt anyja, akik mintha József gondolataiból szólalnának meg – miközben a még élő, idős Jákob is feltűnik néha, emlékezvén a József születését megelőző időkre. Mindez alkalmat ad a sorsok párhuzamosságairól, a családi örökség nemzedékek hosszú során végigvonuló meghatározó erejéről elmélkedni, képeket felvillantani. Nagyon erős témája a műnek a sérelem, ami éppen olyan gyógyíthatatlanul munkál a sértettben, mint a sérelmet okozókban – a történet mégis a megbocsájtás, a szeretet hatalmának minden negédességet nélkülöző bemutatásával zárul, gondosan egyensúlyozva a megrendítőt az ironikussal” – fogalmazott egy korábbi interjúban a rendező, Ascher Tamás. A színdarab láttán valóban ezekkel az érzésekkel találkozunk: a megbocsátás diadala, áldása köszönt ránk, mintegy kifejezve a bibliai történetben megjelenő reményt. Ajánljuk a József és testvéreit azoknak, akik igényes színházi élményen túl olyan darabot szeretnének látni, amely bevezet minket az emberileg reménytelennek tűnő helyzetek feloldásába, a megbocsátás és áldás világába.

Thomas Mann: József és testvérei

Rendező: Ascher Tamás és Gáspár Ildikó
Örkény István Színház

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!