Ötszáz év reformáció: Európát alakítani – Merni a változást!

Ötszáz év reformáció: Európát alakítani – Merni a változást!

Share this content.

Szöveg és fotó: Frank-Dieter Fischbach, fordítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Brüsszel – Az Európai Parlament – az Európai Protestáns Egyházak Közössége és a Németországi Protestáns Egyház (EKD) képviselőivel közösen – 2017. március 7-én konferenciát szervezett 500 év reformáció: Európát alakítani – Merni a változást! címmel. Az Európa Parlament, az Európai Bizottság és további szervezetek több mint 150 képviselőjének jelenlétében Maired McGuiness, a parlament alelnöke, az egyházak és vallások párbeszéd felelőse és Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke nyitotta meg a konferenciát.

Timmermans kiemelte minden közösség önkritikára való képességének jelentőségét és szükségességét, valamint hangsúlyozta a saját történelmére való kitekintés fontosságát is, hogy ne olyanok legyünk, mint akik olyan múltat méltatnak, amely sosem volt a valóságban. Az Európai Uniónak is kritikusan kell önmagához viszonyulnia és tudnia kell, hogy nem a belsőpiac és a közös pénznem az unió célja, hanem ezek csak eszközök ahhoz, hogy olyan célokat el tudjunk érni, mint az emberi méltóság tisztelete, a szabadság a demokrácia és az egyenlőség, amelyet eredetileg a Lisszaboni Szerződésben definiáltak.

A konferencia során két pódiumbeszélgetés is zajlott. Az első pódiumon David McAllister képviselő (EVP), dr. Heinrich Bedford Strohm tartományi püspök, a Németországi Protestáns Egyház vezetője, Eurgenio Bernardini, az olaszországi Valdens Egyház vezetője és a svéd dr. Antje Jackelén érsek asszony cseréltek véleményt. A témájuk az volt, vajon a reformáció öröksége és sikere ma a megváltozott körülmények között létrehozhat-e változásokat Európában. A származásuk hátterének különböző európai egyházi kontextusaiból érkezett egyházi képviselők egyetértettek abban, hogy a reformáció határokon átívelő esemény volt és a különböző régiók számára globális perspektíva lehetőségét adja.

Jackelén érsek asszony rávilágított arra, hogy a spirituális fenntarthatóság igen szükséges, hogy ellent tudjunk mondani a polarizációra, a protekcionizmusra, a populizmusra és a Post-Truth-magatartásra.

Bedford-Strohm püspök megállapította, hogy a nacionalizmus bűn, hiszen Luther maga azt állította a bűnről, hogy az a személynek olyan magatartása, amely csak önmagára irányul, maga felé fordul és ha egy egész társadalom vagy nemzet magatartásáról van szó, akkor az önzés.

Eurgenio Bernardini kifejezésre juttatta, hogy a sokszínűség, a diverzitás az utóbbi évtizedek nagy ajándéka és Európa gazdagodását segítette elő, amely azonban a mindennapi életben kihívásokat is hozott magával. A Valdens Egyház ökumenikus partnereivel és az olasz állammal közösen a menekültek számára humanitárius folyosót hozott létre. Ezt a reformáció gesztusaként is értelmezhetjük, amikor a Földközi-tengernél játszódó humanitárius katasztrófára tekintünk.

Dr. Michael Bünker, az Európai Protestáns Egyházak Közösségének főtitkára, osztrák evangélikus püspök, dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöke, a Lutheránus Világszövetség alelnöke, dr. Michael Jagessar, a Nagy-britanniai Egyesült Református Egyház korábbi vezetője, és Anneli Jäätteenmäki korábbi finn miniszterelnök, képviselő a második pódiumbeszélgetésnek voltak a tagjai.

Itt azt a diverzitást, differenciákat és az egység kérdését tárgyalták, amelyek ma az európai protestáns egyházakat, de magát Európát is jellemzik.

Michael Bünker püspök megvilágította azt, hogy a Leuenbergi Konkordia a különböző protestáns egyházakat összekötő közös értelmezést fejlesztette ki. Egy olyan értelmezést, amely megengedi, hogy a diverzitást és a pluralitást megőrizzük és tükrözi azt a tényt is, hogy a legtöbb európai protestáns egyház ma kisebbségi helyzetben van.

Fabiny Tamás püspök aláhúzta, hogy a reformáció jubileumát egyházában nem csak európai, de világméretű eseményként ünneplik. Jelenleg mindenütt nagy veszélyt jelent a vallás nacionalizálása és a nemzet szakralizálása.

Michael Jagessar szerint a megigazulás tanának fundamentuma erősíti a társadalom interkulturális életét, Anglia, Wales és Skócia nemzeteit is összetartja annak ellenére, hogy tudjuk az EU-val kapcsolatos referendum során hogyan döntöttek.

A konferencia zárásaként az Európai Parlament Yehudi Menuhin-termében a Németországi Protestáns Egyház, a Kreatív Egyház és Herbert Reul képviselő szervezésében bemutatták a Martin Luther: Projekt der tausend Stimmen (Luther Márton: Az ezer hang projektje) című poporatóriumot. A protestáns egyházak képviselőit fogadáson látta vendégül az Európai Parlament nemrégiben megválasztott elnöke, Antoni Tajani. A vezető kiemelte az európai örökség jelentőségét Európa jövőjének munkálásában. A képzés, a kapcsolatok ápolásának képessége, az egyházak és vallások erőt adnak a nacionalizmussal és a populizmussal szemben. Üdvözölte azt a lehetőséget, hogy találkozhatott az Európai Protestáns Egyházak képviselőivel és kifejezte reményét a további együttműködésre. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!