Pályázat az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektori álláshelyére

Pályázat az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektori álláshelyére

Share this content.

Forrás: MEE OI NOO
Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Országos Presbitériuma (OP) a fenntartásában lévő Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) (székhely: 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) rektori álláshelyére az alábbi pályázatot írja ki.

1. A megbízatás négy évre szól, egyszer hosszabbítható (Nftv. 37. § (3) MEE intézményi törvény 50. §).
A kinevezés kezdete: 2019. augusztus 1.

2. A pályázóval szemben támasztott követelmények:
a) 

 • felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretek (Nftv. 13. § (5) bekezdés);
 • legalább egy C (B2) típusú, államilag elismert nyelvvizsga- (vagy azzal egyenértékű) dokumentum (Nftv. 13. § (5) bekezdés);
 • felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek (Nftv. 13. § (5) bekezdés);
 • kinevezett egyetemi tanár (Nftv. 13. § (5) MEE intézményi törvény 50. §);

b) evangélikus konfirmációban részesült;

c) a hittudomány, illetve vallástudomány területén is folytatott tudományos tevékenység (tudományos publikációk, konferencia-előadások);

d) vezetői és szervezési gyakorlat a felsőoktatás, illetve a kutatás-fejlesztés területén.

3. A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • az egyetem jövőképének felvázolása;
 • a pályázó bemutatkozásában egyetemi oktatói és tudományos munkásságának legfontosabb jellemzői, eredményei, valamint vezetői-szervezési gyakorlatának bemutatása;
 • szakmai és intézményvezetői koncepció;
 • a lelkészképzés fejlesztéséről, különös tekintettel a hallgatói rekrutáció, az új lelkészi feladatok és a missziológiai képzés kérdéseire, valamint a lelkészképzésben részt vevő hallgatók mentálhigiéniai megerősítésére, szűrésére;
 • a hittanárképzés fejlesztéséről, különös tekintettel a hitoktatói képzést végzett alumnusok elérésére, továbbképzésére;
 • az EHE feladatbővítésének megvalósításáról az MEE szakmai-intézményi igényeinek megfelelve (pedagógusi és szociális munkatársi képzés további társadalomtudományi irányokban), az EHE képzési kínálatának és kutatási portfóliójának ehhez illeszkedő kiterjesztéséről, valamint az ehhez szükséges szervezeti fejlesztések és költségvetési tervezés elindításáról.

(Legfeljebb összesen 5000 karakter.)

4. A pályázathoz mellékletként benyújtandó anyagok és dokumentumok:
a) szakmai önéletrajz;
b) szakmai pálya dokumentumai (diploma, tudományos fokozat, habilitációs és egyetemi tanári kinevezés okiratai);
c) publikációs jegyzék MTMT-adatlap formájában;
d) a pályázó egyházi tevékenységének rövid bemutatása.

5. A pályázatot és az a) mellékletet angolul vagy németül is be kell nyújtani.

6. A pályázatot két nyomtatott példányban, elektronikus úton kérjük benyújtani.

A benyújtás határideje és helye: 2019. március 8.
Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda - 1085 Budapest, Üllői út 24.

E-mail-cím: orszagos@lutheran.hu
A pályázati borítékon és az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: EHE rektori pályázat.

7. A pályázat elbírálása: a hatályos állami jogszabálynak megfelelően.
Az OP legkésőbb 2019. március 21-ig dönt a rektor személyéről. 

8. A pályázat véleményezésének szempontjai:

 • végzettség, nyelvtudás, szakmai és oktatásszervezési tapasztalatok;
 • az EHE fejlesztésének megvalósítására kidolgozott és vállalt koncepció;
 • vezetési kompetencia, közegyházi feladatvállalások;
 • tudományos vagy művészeti eredmények;
 • részvétel a nemzetközi és hazai szakmai és tudományos közéletben.

Budapest, 2019. február 8.

Csatolt állományok: Pályázati kiírás_2019.pdf -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!