Pályázati felhívás intézményvezetői állás betöltésére

Pályázati felhívás intézményvezetői állás betöltésére

Share this content.

Forrás: MEE OI Diakóniai Osztály
Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma pályázatot hirdet az Abaffy Gyula Evangélikus Szeretetszolgálat (3713 Arnót, Petőfi u. 96/A.) intézményvezetői álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezető által ellátandó feladatok: az intézményvezető feladatkörét az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. tv. 19.§-a határozza meg.
Munkahely: Abaffy Gyula Evangélikus Szeretetszolgálat, Arnót

Pályázati feltételek:

 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló I/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott képesítés;
 • a 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet 3.§-ának (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet.

Előnyt jelent:

 • hosszabb idejű vezetői gyakorlat;
 • evangélikus egyháztagság;
 • idegennyelv-tudás;
 • B kategóriás jogosítvány;
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret.

A pályázathoz csatolni kell: 

 • iskolai végzettséget igazoló okiratot;
 • szociális szakvizsga-bizonyítványt vagy a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kinevezést követő két éven belül teljesíti a 25/2017. (X.18.) EMMI-rendelet szerinti mesterfokozatú vezetőképzést;
 • önéletrajzot és részletes szakmai életrajzot;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot és szakmai helyzetelemzésre épülő elképzeléseket;
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • keresztlevelet;
 • lelkészi ajánlást a pályázó gyülekezeti lelkészétől.

A megbízás időtartalma: 5 év 3 hónap próbaidő-kikötéssel.
Az álláshely betölthető: az elbírálást követően; várhatóan 2019. január 1-től
Bérezés: a Kjt. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26. 

A pályázat benyújtásának helye és módja: A pályázatot a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának Titkársága (1085 Budapest, Üllői út 24. I. em.) címére három példányban (melyből két példányt papíralapon, egy példányt elektronikus adathordozón/CD-n), zárt borítékban kérjük benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Abaffy Gyula Evangélikus Szeretetszolgálat”.
A pályázat elbírálásának rendje: az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény szerint.
A pályázat elkészítésével kapcsolatban, valamint az intézmény munkájáról tájékoztatás kérhető a 20/770-3643-as telefonszámon.

Címkék: pályázat - állás -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!