Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmény vezetői álláshelyének betöltésére

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmény vezetői álláshelyének betöltésére

Share this content.

Forrás: Alberti Evangélikus Egyházközség
Albertirsa – Az Alberti Evangélikus Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet az Alberti Evangélikus Egyházközség Óvodája óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. augusztus 1-től 2024. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 2730 Albertirsa, Pesti út 104.
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) számú Korm. rendelet rendelkezései, továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház vonatkozó jogszabályai az irányadók. Szolgálati lakást nem tudunk biztosítani.

Pályázati feltételek:

 • főiskolai szintű óvodapedagógusi végzettség és szakképesítés;
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés, vagy a szakképesítés megszerzésének legkésőbbi határideje: 2019. június 30.;
 • legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
 • a jelentkező evangélikus vallású, konfirmált legyen;
 • lelkészi ajánlás.

A pályázat tartalma:

 • a pályázó munkahelyének, beosztásának bemutatása;
 • részletes szakmai önéletrajza;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programja, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelései.

Pályázat mellékletei:

 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, pályázat befogadása esetén az eredeti okiratok bemutatása;
 • érvényes erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatai pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2019. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilák-Túri Krisztina lelkészasszony nyújt a 06-20/824-6505-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Alberti Evangélikus Egyházközség címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Pesti út 106). A borítékra kérjük ráírni: intézményvezetői pályázat.

A pályázatok benyújtására és közzétételére vonatkozó hatályos előírásokat az MEE 2005. VIII. tv. 60. §-a, a 2011. CXC. törvény a köznevelésről, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) Emmi-rendelet tartalmazza. 

Csatolt állományok: Pályázati felhívás.docx -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!