Pályázati felhívás tanulmányi illetve szociális ösztöndíjakra

Pályázati felhívás tanulmányi illetve szociális ösztöndíjakra

Share this content.

Forrás: egyhazi-osztondijak.lutheran.hu
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma a 6/2018. (IX.20.) szabályrendeletével egyházi ösztöndíjak kiírásáról rendelkezett az alábbiak szerint.

A) Evangélikus középiskolában tanuló kiemelkedően tehetséges evangélikus diákok támogatására Schedius Ösztöndíjat ír ki. Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik.

Az ösztöndíj célja

a.         a kiemelkedően tehetséges és közösségi szellemű, evangélikus középiskolában tanuló, evangélikus felekezetű diákok támogatása.

           b.         továbbá az evangélikus értelmiség kinevelésének elősegítése.

A pályázó az alábbi célokra nyújthat be pályázatot:

a.     kollégiumi díj,

b.     nyelvi tábor és nyelvvizsgához szükséges tanulmányok folytatása, nyelvvizsgadíj,

c.     hangszervásárlás,

d.     tanulmányút,

e.     művészeti és sporttevékenységekkel összefüggő költségek,

f.      könyvek és digitális eszközök beszerzése,

f.      a tanulmányokkal összefüggő egyéb költségek.

A 2019/20. tanévben kiosztható teljes pénzösszeg 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forintamelyből az egyes pályázónak juttatható maximált összeg: 400 000 Ft, azaz négyszázezer forint.

 

B) Evangélikus középiskolában tanuló tehetséges, szociálisan rászoruló, bármely felekezetű diák számára Sztehlo Gábor tanulmányi ösztöndíjat ír ki. Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik.

Az ösztöndíj célja: hozzájárulni a tehetséges, de nehéz anyagi körülmények között élő (igazoltan szociálisan rászoruló) diákok tanulmányaihoz.

A pályázó az alábbi célokra nyújthat be pályázatot: lásd a Schedius Ösztöndíjnál megjelölt célokat!

A 2019/20. tanévben a Sztehlo tanulmányi segélyként kiosztható pénzösszeg 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forintamelyből az egyes pályázónak juttatható maximált összeg: 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint.

 

C) Egyházi, állami és egyéb fenntartású középiskolában tanuló nehéz anyagi körülmények között élő evangélikus diákok számára Sztehlo Gábor szociális ösztöndíjat ír ki.

Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik.

Az ösztöndíj célja: azon nehéz körülmények között élő (igazoltan szociálisan rászoruló), evangélikus felekezetű diákok segítése, akik ezen a támogatás nélkül nem tudják középiskolai tanulmányaikat befejezni.

A 2019/20. tanévben a Sztehlo szociális segélyként kiosztható pénzösszeg  3 000 000 Ft, azaz hárommillió forintamelyből az egyes pályázónak juttatható maximált összeg: 175 000 Ft, azaz százhetvenötezer forint.

A pályázatok benyújtásának helye és módja: a pályázat beadása kizárólag elektronikus úton történhet, amelyet a mentortanár tölt fel az alábbi felületre:

http://egyhazi-osztondijak.lutheran.hu/

 

A pályázat benyújtási határideje:
2019. május 31., péntek, 12.00 óra (csak a Schedius ösztöndíjpályázatnál, ahol a szeptemberi személyes meghallgatásra meghívott pályázók kiértesítése a honlapon: 2019. 07. 15.) és
2019. szeptember 22., vasárnap 12.00 (a Sztehlo tanulmányi és Sztehlo szociális támogatások pályázatainál)

 

Az eredményhirdetés határideje: a nyertes pályázatok 2019. október 25-én 16.00 órától tekinthetők meg a honlapon: http://egyhazi-osztondijak.lutheran.hu/

Ünnepélyes díjkiosztás: 2019. november 11. 13.00 óra, Budapest, MEE épülete, templom (1085 Budapest, Üllői út 24., bejárat a Szentkirályi utca 51. felől)

A pályázat számlákkal igazolt elszámolási határideje, valamint a Schedius Ösztöndíj esetében a támogatott által készített szöveges beszámoló leadási határideje: 2020. 07. 15.

A mentor feladatai: a pályázóval személyes kapcsolatban áll, a pályázatokat a fent megadott honlapra ő tölti fel, figyelemmel kíséri az elnyert ösztöndíj felhasználását, közreműködik az ösztöndíj elszámolásában. (Mindazon tanárok és lelkészek, akik mentori feladatokat vállalnak és látnak el, segítséget kapnak ehhez a jelen kiírás végén szereplő munkatársaktól.)

Az értékelés és elbírálás legfontosabb szempontjai:

a.     a pályázó tanulmányi és/vagy egyéb területen kifejtett kiemelkedő tevékenysége

b.     a pályázó jövőre vonatkozó elképzeléseinek, terveinek összeegyeztethetősége az ösztöndíj céljával

c.      mennyiben erősíti egyházi kötődését a pályázat elnyerése

d.     a mentor véleménye

e.     a  pályázó közösségért végzett tevékenysége

f.      az igényelt összeg arányos-e a várható eredményekkel

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi, elektronikus felületre feltöltött dokumentumokat:

a)     Iskolalátogatási igazolás (Schedius, Sztehlo tanulmányi, Sztehlo szociális)

b)     A 2018/19. tanév eredményeiről kiadott bizonyítvány másolata (Sztehlo tanulmányi, Sztehlo szociális)

c)     minden olyan dokumentum, amely a kiemelkedő tehetséget igazolhatja, országos versenyeken elért helyezés, oklevél, díj… (Schedius)

d)     gyülekezeti lelkészi ajánlás (Schedius, Sztehlo szociális)

e)     Iskolalelkészi ajánlás a Schedius ösztöndíjnál (a Sztehlo tanulmányi ösztöndíjnál hitoktatói ajánlás is elfogadható)

f)     a  Sztehlo tanulmányi segély és a Sztehlo szociális segély estén a szociális rászorultság igazolása, amely jövedelme típusa  szerint lehet munkabérről (kereseti igazolás), nyugdíjról, álláskeresési járadékról, árvaellátásról, családi pótlékról stb. szóló igazolás és a gondviselő által aláírt nyilatkozat a családban az egy főre jutó nettó jövedelemről. Ennek a formátumát a honlap főoldaláról lehet letölteni.

 

A hiányos és az előírt határidőn túl beérkező pályázatokkal a bizottságnak nem áll módjában foglalkozni. Kérjük, hogy minden diák a három lehetőség közül csak egyre, a neki legmegfelelőbbre pályázzon. A többszörös pályázatokat a rendszer automatikusan kiszelektálja, így végül egyre sem lesz esélye. 

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók, adatlapok megtalálhatók a http://egyhazi-osztondijak.lutheran.hu/ felületen. Ugyanitt olvasható a fenti ösztöndíjakról szóló teljes 6/2018. (IX.20.) számú szabályrendelet is.

További felvilágosítást kaphat:

-  a Sztehlo II. (szociális) ösztöndíjakkal kapcsolatban minden kérdésben Trifán Krisztina Csillától
  
(E-mail: krisztina.trifan@lutheran.hu, mobil: +36/20/334-1737)

- a Schedius ösztöndíj  és a Sztehlo I. (tanulmányi) ösztöndíj szakmai kérdéseivel kapcsolatosan Libor Erikától
  (E-mail: erika.libor@lutheran.hu, mobil: +36/20/258-8225)

- a Schedius és a Szehlo I. (tanulmányi) ösztöndíjak minden gazdasági jellegű és költségelszámolással kapcsolatos kérdéseivel
  kapcsolatosan Csongrádi-Utassy Kingától  (E-mail: kinga.csongradi-utassy@lutheran.hu, mobil: +36/20/620-2830)

Sztehlo és Schedius szabályrendelet

Hivatkozások: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK. -
Címkék: felhívás -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!