Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület: Pápán gyűltek össze az evangélikus lelkészek

Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület: Pápán gyűltek össze az evangélikus lelkészek

Share this content.

Forrás: veol.hu, szöveg és fotó: Laskovics Márió, videó: VTV Pápa, további fotó: facebook.com/nyugatev, valamint szöveg és fotó: Adámi Mária
Pápa – Változatos közösségi programokkal tűzdelt konferenciával köszöntek el a nyártól a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület lelkészei. A munkaévkezdő konferenciát augusztus 26. és 28. között, Pápán rendezték meg. A hétfői és a szerdai programok a Lutheránus szigeten, a keddiek a Pápai Református Teológiai Akadémián kaptak helyet.

Polgárdi Sándor, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye esperese a Veol.hu érdeklődésére elmondta, az egyházkerület évente megtartja ezt a rendezvényt, hogy a lelkészek feltöltődve kezdjék el az új munka- és tanévet, másodsorban a helyi gyülekezet(ek) megismerése céljából. Az idei konferencián 94 evangélikus lelkipásztor vett részt hat – Fejér-Komáromi, Győr-Mosoni, Somogy-Zalai, Soproni, Vasi és Veszprémi – egyházmegyéből.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának Gyülekezeti és Missziói Osztálya minden évben kiadja a munkaprogramot. Az idei mottó – „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20) – különösen érvényes a Dunántúlra, ahol nagyon sok, különféle nagyságú gyülekezetünk van. A munkaévkezdő konferencián alkalom nyílik, hogy a lelkész kollégák találkozzanak, eszmét cseréljenek, szabadidőt is együtt töltsenek – emelte ki az esperes.

Mint felidézte, vacsorával, játékos ismerkedéssel, esti áhítattal, borkóstolóval telt az első nap. Aztán kedden a reggeli áhítatot követően Steinbach József református püspök bibliatanulmánya,

csoportos beszélgetések,

könyvbemutató,

ebéd, múzeumlátogatások és sportversenyek voltak.

Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológus, az MTA Lendület-kutatócsoportjának tudományos munkatársa Hálózatok, közösségek, kapcsolatok címmel tartott előadást. A vacsora után társasjáték, esti áhítat zárta a napot.

A konferenciát pedig kerületi fórum és úrvacsorás istentisztelet Szemerei János, az egyházkerület püspöke igehirdetésével.

Polgárdi Sándor esperes megjegyezte, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegyében személyi változások történtek: Somlószőlősre Szemerei Gábor Benjámin beosztott lelkész, a Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközségbe pedig Mitykó András helyettes lelkész került.

A beszámoló a videó 27.15 percétől kezdődik.

Közösségben élni, közösségben szolgálni – Munkaévkezdés a nyugati kerületben

A közösségépítés és a hálózatosság jegyében tartották a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület lelkészeinek munkaévkezdő konferenciáját 2019. augusztus 26. és 28. között Pápán. Ezt a célt szolgálták az előadások, a csoportos beszélgetések, a két-két lelkész által tartott igei alkalmak és a szabadidőre ajánlott programok is. A találkozóra Baranyay Csaba kerületi missziói lelkész szervezésében összeállt egy zenekar is. A rendezvénynek a Pápai Református Teológus Akadémia épülete és a helyi evangélikus gyülekezet adott otthont.

Hétfőn a közös vacsora és a játékos ráhangolódás után az evangélikus templomban tartott áhítattal vette kezdetét az együttlét. Az idén nyáron ordinált Németh Kitti és Baranyay Bence bibliai és irodalmi idézetek segítségével foglalták össze az emberiség történetét a bűnbeeséstől a megváltásig. Ezután Mt 18,1–5 alapján a következő kérdéseket boncolgatták: Mi kell ahhoz, hogy őszinte legyen a szolgálatom, és ne túlnőni akarjam a másikat? Mi kell ahhoz, hogy többet lássak magamnál, hogy a helyemen legyek?

Az este ezután a templomudvaron felállított sátrak alatt borkóstolással folytatódott. A házigazda Polgárdi Sándor – Veszprém megyei esperes – mint a Somlói Borrend tagja mutatta be a térség borait a jelenlévőknek.

Kedden a reggeli áhítatot szolgálata negyvenedik jubileumát ünneplő Kiss Miklós győr-mosoni esperes és helyettese, Vladika Zsófia tartották, Mt 18,6–10 alapján. „Jézus kemény szavaival azt akarta világossá tenni, hogy a legfőbb jó, a legfőbb cél az üdvösség” – fogalmazott prédikációjában Kiss Miklós. Így biztatta kollégáit: „Látszódjék meg rajtad, kinek az útján jársz, ki az Urad, kihez tartozol.”

A délelőtt bibliatanulmánnyal folytatódott, amelynek keretében Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke a közösségen belüli megbocsátás kérdését járta körül Mt 18,21–35 alapján. A részletes egzegézist követően a püspök gyakorlati témákat vetett fel és homiletikai megfontolásokat is adott az adós szolga példatörténete kapcsán. „A példázat bűnbánatra és a bocsánat lépéseire, az alulmaradás képességére tanít” – hangsúlyozta. Majd hozzátette: ez a tanítás az egyházra, a testvérek közösségére vonatkozóan szólal meg! Steinbach József végül a következő kérdések továbbgondolására hívta fel a hallgatóságot: Mit nem tudsz elengedni? Ki bántott meg? Mi az, amivel te okozol fájdalmat másoknak? Le tudjuk-e tenni kollektív (felekezeti, egyházi, nemzeti) sérelmeinket is az Úr elé? Ezeknek a gondolatoknak a megvitatására az előadáshoz kapcsolódó kiscsoportos beszélgetéseken volt lehetőség.

Ebéd előtt még kettős könyvbemutató várta a lelkészeket. Galambos Ádám a Gyülekezeti és Missziói Osztály képviseletében az Áldás címmel megjelent munkaprogramról adott tájékoztatást. Szücs Péter Pál, a nyugati kerület püspöki hivatalának munkatársa pedig a 2017–2018-ban megvalósult, Útközben a reformáció címet viselő beszélgetéssorozat tartalmát összefoglaló kötetre hívta fel a jelenlévők figyelmét.

A délutáni szabadidő során különböző kulturális programok közül lehetett választani. Az érdeklődők megtekinthették a pápai Esterházy-kastélyt, a Kékfestő Múzeumot, valamint a Pannonia Reformata Múzeum kiállításait.

Később Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológus előadására került sor Hálózatok, közösségek, kapcsolatok címmel. A hálózatkutató a társadalmi kapcsolathálók általános bemutatásán túl beszélt a személyes kapcsolat és a kommunikáció fontosságáról is. Ezután gyakorlati példákat is adott a kapcsolatépítés módjaira. „A lelkészek azok, akik a legheterogénebb közösséggel foglalkoznak” – hangsúlyozta az előadó. Ezért gyakran hídszerepet, a közösségi csomópont funkcióját töltik be saját területükön.

Az előadást három korreferátum követte. Gregersen-Labossa György szombathelyi, Pongárcz Máté kaposvári és Ribárszki Ákos pusztavámi lelkészek számoltak be a saját gyülekezetükben használt szervezet- és közösségépítési formákról.

Vacsora után a napot Rosta Izabella és Szemerei G. Benjámin áhítata zárta. A frissen ordinált lelkészek egy dramatizált párbeszéddel fűszerezték a Mt 18,11–14 alapján elhangzó igemagyarázatot. „Öröm ebben a közösségben szolgálni. Öröm a találkozás Istennel, aki vigasztal minket, és vigasztal általunk; aki szól hozzánk és szól általunk. Ez az identitás és felelősség Isten ajándéka és kegyelme” – fogalmazott Rosta Izabella.

Az estét a résztvevők ezután társasjátékkal, kötetlen együttléttel és beszélgetéssel töltötték.

Szerdán a kerületi fórum keretében Szemerei János püspök beszámolt az egyházkerület életét érintő legfontosabb változásokról, és válaszolt a jelenlévők kérdéseire is. Majd a lelkészek záró istentiszteletre gyülekeztek össze a helyi evangélikus templomban. „Jézus arról beszél, hogy a közösségben élet és erő rejlik” – emelte ki Mt 18,19–20 alapján tartott prédikációjában a püspök. „Amikor egy akarattal tudunk kérni, és felismerjük a magunk tehetetlenségét, gyengeségét, akkor csodák történnek.” Majd hozzátette: „az élő és feltámadott Úr jelenlétében sok minden megváltozhat – bennünk is, nemcsak azokban, akiknek prédikálunk”.

A konferencia zárásaként a résztvevők úrvacsorai közösségben voltak együtt. A szentség kiszolgáltatásában Polgárdi Sándor esperes és Németh Katalin takácsi lelkész segédkezett.

Hivatkozások: További információk. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!