Papnétalálkozó volt Neuendettelsauban

Papnétalálkozó volt Neuendettelsauban

Share this content.

Szöveg és fotó: Görög Zoltánné
Neuendettelsau – A német Papné Szövetség (Pfarrfrauenbund) bajor csoportjának őszi találkozójára október utolsó napjaiban került sor Neuendettelsauban. A konferencia címe 2018. év igéjére utalt: Az élet vize – ingyen. Egyházunk képviseletében idén Görög Zoltánné és Görög Zoltán voltak jelen az alkalmon.

Jel 21,6-ban így olvassuk: „Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Tudjuk, milyen fontos lételemünk a víz. De a testi szükségleten túl igencsak fontos az ember számára a belső, lelki szomjúság csillapítása is. Isten maga kívánja oltani ezt a fajta szomjúságunkat úgy, hogy megajándékoz minket feltétel nélküli és ellenszolgáltatást nem váró szeretetével. Jelenlétében megtapasztalhatjuk azt a belső békét és nyugalmat, mely után minden ember szíve vágyik.

Ezekről a gondolatokról volt szó három napon át abban a főként idős lelkészfeleségekből álló kis csoportban, akik között meghívott vendégként szolgálhattam reggeli áhítattal, beszélgetésekben és kántorizálással. idén huszadik éve, hogy partneri kapcsolatban vagyunk a bajor papnécsoporttal, akiknek lelkes vezetője Beate Peschke asszony. Minden évben fogadunk mi is bajor vendégeket a tavaszi nyugdíjas papnétalálkozóinkon, ősszel pedig magyar lelkész feleségek utazhatnak hozzájuk. 

Délelőttönként bibliatanulmányozással foglalkoztunk, közben sokat énekeltünk. Dr. Ernst Öffner nyugalmazott esperes arról beszélt, miképpen lehetünk megajándékozottakból ajándékozókká. Olyan hiteles keresztyénekké, akik Urunk jóvoltából magunk is ingyen részesülünk az élet ajándékaiból. 

A reformáció emléknapján Heinz Peschke nyugalmazott lelkész Luther Márton „Jer, örvendjünk, keresztyének” kezdetű éneke verseinek alapján elemezte a számunkra, evangélikusok számára örök érvényű tanításokat.

A délutánonkénti testvéri együttléteinket őszinte, közvetlen hangú, mély hitbeli megtapasztalásokat megosztó beszélgetések jellemezték. Láthattunk és hallhattunk egy igen érdekes előadást Sieger Köder katolikus pap-festőről és műveiről, október 31-én este pedig egy igényesen összeállított, vetített képes bemutatót Augsburgról, a Luther-városról.

A találkozó úrvacsorás istentisztelettel zárult, ahol mindenki személyre szóló áldást kapott a Peschke lelkész házaspár által. A kiosztott igés lapokon egykori Fébé-diakonisszáink gyönyörű betűi és rajzai voltak láthatók. Ajándékul vittem ezeket a bajor testvéreknek. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!