Otthonmorzsák – Lelkészi búcsúvétel és beiktatás Svédországban

Otthonmorzsák – Lelkészi búcsúvétel és beiktatás Svédországban

Share this content.

Szöveg és fotó: Adámi Mária
Strängnäs – Harmincegy évi szolgálat után búcsút vettek nyugdíjba vonuló lelkészüktől a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség (SMAPEK) tagjai. Molnár-Veress Pál utódát, dr. Pőcze István megválasztott lelkészt Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be hivatalába a 2020. november 28-án, a strängnäsi dómban tartott zártkörű istentiszteleten.

Az alkalomhoz kapcsolódott a Mártírok kápolnájában tartott hagyományos megemlékezés, ahol dr. Sebestyén Gábor, a SMAPEK országos főfelügyelője helyezett el koszorút az 1958. december 2-án kivégzett Sass Kálmán érmihályfalvi református lelkész emléktáblájánál.

A svédországi korlátozások miatt a templomban összesen nyolc fő lehetett jelen, a gyülekezet tagjai otthonról, élő internetes közvetítés segítségével követhették az eseményeket.

Az esemény kezdetén a házigazda strängnäsi egyházközség prépostja, Christofer Lundgren, valamint dr. Sebestyén Gábor főfelügyelő köszöntötte az online és offline résztvevőket. A kántori szolgálatot Pőcze Barnabás másodéves teológushallgató végezte.

Bárhol élünk, Isten közelségében megélhetjük az otthon minden örömét – hangsúlyozta 1Móz 28,10-19 alapján tartott prédikációjában Szemerei János. Majd hozzátette: a Svédországban élő magyarok között végzett lelkészi szolgálat is azért fontos, mert egy kis otthonmorzsát visz a távol élőknek. „Az otthonmorzsáknak erőt adó jelentősége van: az Isten igéje körüli közösség az embereket felemelheti, mindennapjaikat örömmé teheti” – fogalmazott a püspök.

Mivel Molnár-Veress Pál nem tudott az istentiszteleten személyesen jelen lenni, búcsúzó szavait dr. Sebestyén Gábor olvasta fel. Majd személyes szavakkal méltatta a nyugdíjba menő lelkipásztor hosszú évtizedekig hűséggel végzett szolgálatát. A főfelügyelő bemutatta azt a díszoklevelet is, amelyet a SMAPEK gyülekezetei Molnár-Veress Pál munkájának elismeréséül készíttettek.

Ezek után Eichhardt Sándor, illetve Nagy Gábor, a finnországi magyar gyülekezet felügyelőjének köszöntő levele hangzott el.

Majd az új lelkész beiktatásának ünnepélyes pillanatai következtek. Szemerei János püspök Isten áldását kérte a korábban a nyugati egyházkerület kötelékében szolgáló kollégájára.

A változó világban a változatlan krisztusi értékrendet kell megélnünk és hirdetnünk – mondta Zsid 13,8 alapján tartott beköszönő igehirdetésében Pőcze István. „Jézus változatlansága felbátorít és biztat minket, hogy kegyelme és vigasztalása és változatlan” – fogalmazott. Szolgálatának célját – gyermekkori élménye alapján – így fejezte ki: Isten kegyelmét és megváltó szeretetét szeretné közvetíteni, ahogyan még egy törött tükördarab is visszatükrözi a nap sugarát.

Ezt követően Sebestyén Gábor köszöntötte frissen beiktatott elnöktársát, és átadta neki a beiktatási oklevelet. Majd a főfelügyelő felolvasta a levélben érkezett köszöntéseket. A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat részéről Lázárné Zahn Dalma Enikő lelkészi elnök és Békássy N. Albert világi elnök fejezték ki jókívánságaikat, magyar szolgatársai közül pedig Gyarmati István nyugalmazott lelkész üdvözölte Pőcze Istvánt.

Dr. Müller Adrien, Magyarország stockholmi nagykövete is elküldte a magyar közösségnek szóló köszöntő szavait. Beszédében elismeréssel illette Molnár-Veress Pálnak a diaszpórában élő magyarságért végzett kitartó, lelkes szolgálatát, amelyre mindig szívesen fognak emlékezni. Gratulált Pőcze István hivatalba lépéséhez, a magyar közösségtől pedig azt kérte, hogy szeressék és segítsék az új lelkészüket.

Az istentisztelet zárásaként a jelenlévők átvonultak a 20. század mártírjainak emléket állító kápolnába, ahol Sebestyén Gábor Szemerei János püspökkel közösen elhelyezte az emlékezés koszorúját az ’56-os eseményekben való részvétel koholt vádja miatt kivégzett Sass Kálmán református lelkész emléktáblája mellett.

A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösséghez (SMAPEK) tartozik Svédországon belül 13 gyülekezet, valamint a Finnország és Észtország fővárosaiban élő magyar közösségek. A skandináv diaszpórában élő körülbelül negyvenezer főnyi magyarságból mintegy ötezren kapcsolódnak valamilyen módon a szervezethez.

Dr. Pőcze Istvánt 1993-ban ordinálta D. Szebik Imre püspök. Ezt követően Nagyalásonyban és Dabronyban töltötte segédlelkészi éveit, majd 1996-tól Bakonyszombathelyen volt helyettes lelkész. 1998-ban lelkészéül választotta a Körmendi Evangélikus Egyházközség. 2003 és 2006 között tábori lelkészi szolgálatot végzett a Magyar Honvédség kötelékében. 2007 és 2014 között a nemeskéri gyülekezet helyettes lelkészi tisztségét látta el. 2017-ben teológiai doktori fokozatot szerzett a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karán, értekezését „A szenvedés teológiai megközelítése a lelkigondozás kontextusában” témában írta. 2018 őszétől két éven át a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként segítette a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség (SMAPEK) munkáját, amely most lelkészéül választotta.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!