Párbeszéd indul az európai protestánsok és a Vatikán között

Párbeszéd indul az európai protestánsok és a Vatikán között

Share this content.

Forrás: epd.de, fordítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Bázel – A jövőben az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) és a Vatikán az ökumenikus párbeszéd hivatalos partnerei lesznek. A protestáns egyházközösség, amelynek tagja a Magyarországi Evangélikus Egyház is, Gottfried Locher elnök vezetésével a bázeli főtemplomban írta alá vasárnap ünnepi istentisztelet keretében az ehhez szükséges dokumentumot, amelyet a Vatikán részéről Kurt Koch bíboros jegyzett.

A tárgyalások és a párbeszéd célja az, hogy az egyházak és egyházközösségek kölcsönösen elismerjék egymást, és megértsék a másik nézőpontját.

Koch bíboros: „A szenvedélynek és a türelemnek ki kell egyenlítődnie”

„Az előkészítő megbeszélésekkor láttuk, hogy nagyon sok pozitív és közös ügyünk van. Erre fogunk a továbbiakban építeni” – mondta a Német Katolikus Hírügynökségnek (KNA) nyilatkozó Kurt Koch. Tulajdonképpen az egyházak különböző önértelmezéséről van szó, legvégül pedig az úrvacsora kérdése is hosszú távon képbe fog kerülni. A párbeszédet illetően a bíboros nem nevezett meg időbeli korlátozást. „Az ökumenében a szenvedélynek és a türelemnek ki kell egyenlítődnie. Az alaposság fontosabb, mint a gyorsaság” – vallotta Koch.

Locher, GEKE-elnök: „Minden őszintén terítékre kerülhet”

A svájci Locher szerint lehetőség szerint a minél konkrétabb kérdéseknek van jelentősége. „Így minden őszintén terítékre kerülhet. Még a jelenleg megoldhatatlannak tűnő helyzetek is. Jó lenne, ha öt tárgyi kérdést kiválasztanánk, és ezeket minél hamarabb kidolgoznánk” – mutatott rá a GEKE elnöke, aki utalt az egyházban ordinált lelkivezetők kérdésére, katolikus részről a női lelkészek elutasítására és a liturgiai, istentiszteleti hasonló gyakorlatok kérdésére. Locher leszögezte: azon fog munkálkodni, hogy a párbeszéd ne csak az egyházvezetőség vagy az akadémikus teológusok szintjén valósuljon meg, hanem a konkrét egyházi élet férfi és női szereplői is kivegyék majd ebből a részüket. Az első konkrét együttműködésre két éven belül kerül majd sor.

Bünker, GEKE-főtitkár: „A különbözőségeket nem fogjuk elsimítani”

Az osztrák evangélikus püspök, Michael Bünker – aki a nagygyűlésen még főtitkárként volt jelen, de hamarosan átadja tisztségét a német származású Mario Fischernek – örömét fejezte ki a tárgyalások megkezdése kapcsán. Az EPD német Protestáns Sajtószolgálatnak elmondta, hogy „az osztrák protestáns egyháznak, ahogy számos, más országban lévő protestáns egyháznak, jó kapcsolata van a római katolikus egyházzal, ami talajt és keretet képez a további párbeszédhez. Róma ezzel a szerződéssel aláírta, hogy elismeri a GEKE által képviselt, megbékélt sokszínűségben lévő egységet, és az ezen alapuló egyházközösség nemcsak a protestáns egyházak számára érvényes, hanem mindez az ökumenikus párbeszéd számára is komoly kihívást jelent.” Ez nem volt mindig így, véli Bünker: „Még pár évvel ezelőtt olyan hangokat hallottunk Rómából, hogy ez az egységmodell talán megfelelő a protestáns egyházak számára, de biztosan nem felel meg a római katolicizmusnak.” Bünker reményét és elvárását fejezte ki arra nézve, hogy az egyházértelmezés terén előbbre juthatnak. „A különbözőségeket nem fogjuk kisimítani, de talán eljutunk arra a pontra, hogy nem lesznek elválasztó hatásúak.”

Még a svájci külügy is nyilatkozott

A svájci külügyminiszter, Ignazio Cassis is dicsérte a szándéknyilatkozatot: „Fontos lépés. Azért is, mert a múltban sokszor nem azt hangsúlyoztuk, ami összeköt, hanem azt, ami szétválaszt egymástól. Sokáig kellett várni a páreszédre.”

Háttér

A Lutheránus Világszövetség a katolikus egyházzal már mintegy ötven éve tart fenn fórumot Evangélikus-Katolikus Egységtanács néven, ahol szintén sok eredményt értek már el az ökumené terén. 

A GEKE-hez kereken száz protestáns tagegyház tartozik, amelyek között harminc európai és néhány latin-amerikai állam foglal helyet. A GEKE evangélikus, református és uniált tagegyházai már 1973-ban úgy határoztak, hogy különbségeiket áthidalva szószék- és úrvacsorai közösséget vállalnak egymással.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!