Püspöki látogatás a dunakeszi és a gödi gyülekezetben

Püspöki látogatás a dunakeszi és a gödi gyülekezetben

Share this content.

Szöveg: Dr. Ittzés Máté, fotó: Balicza Máté
Göd – Dunakeszi – Dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke a dunakeszi és a gödi gyülekezetbe látogatott 2016. október 23-án. Mindkét helyen családi istentiszteletre került sor (Alsógödön 9.15-kor, Dunakeszin 10.45-kor) népes gyülekezet körében.

A havonta tartott családi istentiszteleti alkalmainkon a gyülekezet tagjai: felnőttek, fiatalok és gyerekek a lelkésszel együtt vesznek részt a liturgiában, ők olvassák a zsoltárt, a lekciót és az imádságokat. Az énekek is mások ilyenkor, mint a többi vasárnapon, ugyanis nem énekeskönyvünk hagyományos korálénekeit énekeljük, hanem az Új ének, illetve Zarándokének című énekfüzetek énekeit gitár és zongora kíséretével. Most kivételesen – reformáció közelgő ünnepére előretekintve – a kezdő ének az „Erős vár a mi Istenünk” korál gitárkíséretes feldolgozása volt.

Fabiny Tamás igehirdetésében a gonosz szolga példázatáról (Mt 18, 21–35) szólva és a gyülekezeti tagok által dramatikusan, „szereposztással” felolvasott lekcióra (1Móz 33, 1–11a: Ézsau és Jákób kibékülése) is kitérve a megbocsátásról és a megbékülésről beszélt. Kiemelte az ószövetségi igeszakasz és a tékozló fiú történetének szövegszerű párhuzamát is („Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak” 1Móz 33, 4 és „apja … elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt” Mt 15, 20), és ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy Jézus Krisztusban Isten békült meg először velünk, bűnös emberekkel, és ezért békülhetünk meg mi is egymással. (Az igehirdetés alatt a falra kivetített képen idősebb Lucas Cranach híres wittenbergi oltárkép-festménye volt látható a megfeszített Krisztusra mutató Lutherről.)

Mindkét helyszínen a templomok felújításáért is hálát adhattunk az istentisztelet keretében a záró imádságban. Alsógödön a templomhoz csatlakozó mellékhelyiség és a sekrestye újult meg, a templom homlokzatára pedig „Erős vár a mi Istenünk” felirat került. Dunakeszin a nagy üvegablakok kaptak új hőszigetelő réteget, valamint az oltárkép restaurálására is sor került. A gödi felújítást az Észak-Pesti Egyházmegye, a Dunakeszin végzett munkákat az Északi Evangélikus Egyházkerület, illetve a MEE Gyűjteményi Tanácsa támogatta.

Szintén ezen a vasárnapon került sor két új tisztségviselő beiktatására is a korábban lemondott tisztségviselők helyére. Gödön új presbitert választott a gyülekezet Gyarmathy Tamás személyében, míg Dunakeszin mostantól Némethné Czakó Piroska látja el a pénztárosi feladatokat. A gödi iktatást Chikán Katalin, a gyülekezet lelkésze, a dunakeszi iktatást Mekis Ádám, az Észak-Pesti Egyházmegye esperese végezte. A megválasztott tisztségviselők Fabiny Tamás püspök áldásával kezdték meg szolgálatukat.

Az istentiszteletek után, melyen az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepére való tekintettel elénekeltük a magyar Himnuszt, mindkét helyszínen rövid szeretetvendégséget tartottunk, Dunakeszin pedig lehetőség nyílt arra is, hogy a presbitérium tagjai beszélgethessenek a püspökkel, megoszthassák vele a gyülekezetet foglalkoztató nehézségeket és örömöket, és választ kaphassanak az egyházkerülettel és az országos egyházzal kapcsolatos kérdésekre is. A nap végén a dunakeszi parókián szűk körű ebéden láttuk vendégül Fabiny Tamás püspököt és Mekis Ádám esperest, ahol folytathattuk a valóban testvéri beszélgetést.

Isten iránti hálával emlékezünk erre a vasárnapra, és bízunk abban, hogy gyülekezetünk élő közössége, bár lélekszámát tekintve az egyik legkisebb az egyházmegyénkben, Isten áldásával tovább gyarapodhat és épülhet.

A szerző a Dunakeszi-Göd-Sződligeti Evangélikus Egyházközség felügyelője.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!