„Felszítod az érdeklődést a tudományok művelése iránt” – A lutheri reformáció Magyarországon és Közép-Európában

„Felszítod az érdeklődést a tudományok művelése iránt” – A lutheri reformáció Magyarországon és Közép-Európában

Share this content.

Forrás: Reformáció Emlékbizottság
Budapest – A Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága és a Ráth Mátyás Gyűjtemény nemzetközi tudományos konferenciát szervez, magyar és német nyelven, szinkrontolmácsolással, 2017. szeptember 19-én és 20-án.

Az esemény helyszíne a  Magyar Nemzeti Levéltár lesz (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. fsz. konferenciaterem), az ország legrégebbi közgyűjteménye. Mint ismeretes, a levéltárban őrzött iratok kulturális örökségünk kiemelkedő jelentőségű emlékei, amelyek meghatározó szerepet töltöttek be a magyar történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és vallási önismeret formálásában. Az intézmény célja, hogy ezeket az ismereteket különböző típusú rendezvényein is továbbadja, közvetítse mind a tudományos élet képviselői, mind az érdeklődő állampolgárok felé.

A Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei által szervezett konferenciák, kiállítások a tudományos élet és a tudományos ismeretterjesztés egyik fontos, szakmailag is sok előkészítést igénylő területét jelentik. Az eddig rendezett tudományos szimpóziumokat igyekeznek minél nagyobb arányban társintézmények bevonásával és tájékoztatásával megtartani.

Ennek szellemében működtek együtt jelen esetben is a Magyarországi Evangélikus Egyház különböző gyűjteményeivel, elsősorban a társszervező Ráth Mátyás Gyűjteménnyel, de az előadók sorában ott szerepelnek az Evangélikus Országos Gyűjtemény munkatársai is.

Éppen emiatt a lutheri reformáció kezdete félévezredes múltjának évfordulóján megvalósuló konferencia egyesíti magában a világi és egyházi kutatóműhelyek előnyeit és eredményeit. A megemlékezések sorában egyedülálló lehetőséget nyújt, hogy a levéltárakban található elsődleges források segítségével mutassák be a hitújítás társadalmi és kulturális hatásait. A konferencia célja, hogy feltárja azokat a gyökereket, s a jelenség hátterét, amelyből a reformáció hazánkban kibontakozott, ugyanakkor ezt közép-európai kitekintésben teszi, lehetőséget adva az események összehasonlító vizsgálatára, emellett felhasználja a Magyar Nemzeti Levéltár készülő reformációs adatbázisának eddigi eredményeit is.

Hallhatunk majd a kutatásba még kevéssé befont forrásokról, új, szisztematikus forrásfeltárás eredményeiről, még nem publikált kutatási eredményekről.

A tanácskozás felöleli az eddig eltelt ötszáz év történetét a történettudomány, a történelem segédtudományai és a kultúrtörténet valamennyi területéről és több korszakon végigvonuló témákat is tárgyal: a reformáció hatása a társadalmi és függetlenségi mozgalmakra; kulturális jelenlét a társadalomban; az egyházszervezet fejlődése; többnemzetiségű egyház; az egyház életét szabályozó törvények, egyházi törvények; az állam és az egyház viszonya; életpályák.

Mindezek a tartalmak együtt rajzolják meg a magyarországi lutheri reformáció történetét és egyéni sorsokat is megjelenítenek, amelyeket nem elszigetelten, hanem az államhoz, más felekezetekhez és a történelmi eseményekhez kapcsolva célszerű vizsgálni. 

A konferencia a következő blokkokból épül fel:

A reformáció kora (16. század)

Nyomdai és iskolakultúra (17. század)

Pietizmus és felvilágosodás (18. század)

Nemzeti ébredések és ellentétek (19. század)

Diktatúrák szorításában (20. század) Az első és a második világháború hatása; Evangélikusok a nagyvilágban (magyar emigráció)

További információkat a letölthető csatolmányokból tudhat meg.

Címkék: konferencia - reformáció -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!