Azt keresni, ami összeköt minket – Katolikus templomban tartottak reformációi ünnepet Kerepesen

Azt keresni, ami összeköt minket – Katolikus templomban tartottak reformációi ünnepet Kerepesen

Share this content.

Szöveg és fotó: Galambos Ádám
Kerepes – Ökumenikus rendezvénnyel ünnepelték a reformáció ötszázadik évfordulóját, valamint Szabó Magda írónő századik születésnapját a kerepesiek. A színes zenei előadások között felekezetek vezetői beszéltek a reformáció üzenetéről és az ökumené fontosságáról. A rendezvényen többek között felszólalt Fabiny Tamás evangélikus püspök és Bölcskei Gusztáv nyugalmazott református püspök is.

Egy valóban előremutató és példaértékű ünnepséget szervezett Kerepes városa és a Forrás Művelődési Ház a reformáció ötszázadik évfordulójára és Szabó Magda író századik születésnapjára. Már önmagában az is szimbolikus, hogy az eseménynek nem a művelődési ház vagy egy protestáns templom, hanem a Szent Anna katolikus templom adott otthont. A telt házas rendezvényen az egység ünneplése került a középpontba.

„Nem a téziseken való vitatkozás, hanem a szeretet és béke hirdetése a feladatunk” – fogalmazott Frajna András. Kerepes római katolikus esperese kiemelte: a közös hálaadás és ünneplés kifejezi, hogy az ökumené szellemében létrejövő egység a legjobb és legméltóbb ünneplési lehetősége a reformáció ötszáz éves évfordulójának.

A személyes hit és társadalmi elkötelezettség kérdésköréről beszélt dr. Fabiny Tamás. Az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke a Lutheránus Világszövetség meghatározását idézte: „Evangélikusnak lenni azt jelenti, hogy ökumenikusnak lenni.” Fabiny Tamás a személyes hit példájának kapcsán Luther Márton életéről szólt: „Ha Luther elmenekült volna a pestisjárvány elől, akkor nem lett volna reformáció és II. Vatikáni Zsinat, nem lett volna az egyház megújulása. Hogyan találok irgalmas Istent? – erről beszélt Luther, ez volt az ő személyes hitének kérdése.” Szabó Magda életével kapcsolatban a püspök az írótól származó idézetekkel a tolerancia és a másik fél nemzeti öntudatának elfogadására hívta fel a jelenlévők figyelmét. A püspök kitért arra is, hogy a kereszténység védelme nem a másiktól való félelmet, sokkal inkább a személyes hit megerősödését kellene, hogy jelentse. Ezzel kapcsolatban Fabiny Tamás az iraki üldözött keresztények istentiszteletét idézte fel, ahol az ISIS által lerombolt város templomában ökumenikus istentiszteleten vett részt: „A lakosok a bombázás idején elmenekültek, de visszajöttek és arról tanúskodtak, hogy az ősi ellenség is valóságos hatalom, de még nagyobb hatalom az a Jézus Krisztus, aki megszabadít minket minden gonoszságtól.”

A Debrecenben, majd élete utolsó éveiben Kerepesen élt Szabó Magda íróra emlékezett ünnepi beszédében Bölcskei Gusztáv. „Szabó Magda szabálytalan keresztény volt, de igényes Isten követésére” – fogalmazott a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora a Tiszáninneni Református Egyházkerület korábbi főgondnokáról, a Kossuth-díjas íróról. A nyugalmazott református püspök történeteken keresztül mutatott rá Szabó Magda alázatára. Bölcskei Gusztáv a reformáció emlékévével kapcsolatban kiemelte: „A reformáció nem a hitet akarta eltörölni, hanem a reformátorok azt akarták, hogy mindenki maga küzdje meg a hitét. A reformáció kezdete az, hogy megtaláljuk a kegyelmes Istent.”

„Ötszáz évvel ezelőtt indult el a reformáció, ami reménység szerint nem fejeződött be, hanem ennek a folyamatnak mi is a részesei vagyunk” – mondta a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa. Hafenscher Károly az ötszáz évvel kapcsolatban hangsúlyozta: bár igaz, hogy a reformáció idején és azóta is vannak sebek, de alapvetően áldás a megújulás. Az emlékévvel kapcsolatban a miniszteri biztos kitért arra, hogy nem emlékezésre, hanem jövőorientált ünnepre van szükség. „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” – idézte a zsoltárost az evangélikus lelkész, aki elmondta: „A bölcs szív az, ami összeköti a múltat, a jelent és a jövőt.”

„Katolikus templomban ünnepeljük a reformáció ötszázadik évfordulóját. Nem szokványos, de előremutató” – mondta Koncz Zoltán. Kerepes református lelkipásztora arról beszélt, hogy bár sok mindenben különböznek dogmatikai tanításaink, mégis, „egy csónakban evezünk. A mi Megváltónk össze kell, hogy kössön minket. Nem az számít, hogy milyen felekezetűek vagyunk, hanem az a lényeges, hogy a szívünkben ott van-e Jézus Krisztus”. A reformációval kapcsolatban a lelkipásztor kitért arra, hogy ezt a szót ma újításnak fordítjuk, miközben eredeti jelentése, hogy visszaformálni. Koncz Zoltán erre a visszaformálásra, a Szentírásra tekintő életre hívta fel a jelenlévőket.

Kászoni-Kövendi József, a Magyarországi Unitárius Egyház püspöki helynöke Kalkuttai Teréz imádságát és életét idézte fel. Elmondta, hogy bár máshogy közelítettek Istenhez, mégis vallja, hogy Teréz anya korunk nagy reformátora volt. „Teréz anya megmutatta, hogy keresztül lehet törni a részvétlen cinizmus falán” – mondta a püspöki helynök. Kászoni-Kövendi József kitért arra is, hogy mai korunkban bátorságra és hitre van szükség.

Franka Tibor köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a város ökumenikus körben ünnepelheti a reformáció emlékévét, valamint a Szabó Magda centenáriumot. Kerepes város polgármestere elmondta: a város közgyűlése megszavazta, hogy minden évben június 30-án az üldözött keresztényekre fognak emlékezni.

Az ünnepségen az egyházi és világi vezetők beszédei között a zene kapta a főszerepet. Oláh Gábor karnagy összeállításában és magyarázatával olyan zenei bemutatón vehetett részt a közönség, mely egyszerre mutatta be az évszázadok zenei kincsét, valamint a felekezetek sajátos zenéjét. Felcsendült többek között Crüger Erős vár a mi Istenünk műve, Kodály Zoltán Sík Sándor Te Deuma és Szokolay Sándor Örvendjetek az Úrnak kórusműve is. A kiváló előadásokat a jelenlévők az Oláh Gábor által vezetett Baptista Központi Énekkarnak, a Tápai Dóra karvezető által dirigált Kerepesi Forrás Kórusnak köszönhették. A rendezvényen közreműködött Szerekován János operaénekes és Tóka Ágoston Junior Príma-díjas orgonaművész.

 

Képgaléria:

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!