Pontról pontra Lutherrel – Mozaikokból részletgazdag kép a Reformációi ábécében

Pontról pontra Lutherrel – Mozaikokból részletgazdag kép a Reformációi ábécében

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Stifner-Kőháti Dorottya
Mit tudunk a reformációról? Az 1517. október 31-ei dátum – amikor Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára – fontos állomása volt annak a folyamatnak, amely nemcsak a vallás területén hatott, hanem befolyásolta a társadalom, a politika, a történelem alakulását is. A 16. századi Európában a hitújítás mozgalma nyomán gyökeres változások indultak el Luther és reformátortársai teológiai felismeréseinek köszönhetően.

A történelem Ura hatalmas cselekedetét szemlélhetjük a reformációban, s egyben ámulattal látjuk: több mint ötszáz év múltán él, hat, inspirál, aktuális, friss az, ami akkor elindult, s releváns válasszal szolgál mai emberek mai kérdéseire. Az Úristen hús-vér embereket használt áldott eszközül, akiknek hite, fáradhatatlan munkája, elszántsága, tudása (nota bene: a kora újkorban vagyunk, korántsem a mai lehetőségekkel!) grandiózus változások katalizátorává vált. Igaz, voltak tévedések és rossz irányok is (hiszen emberekről beszélünk); ezért is fontos, hogy a reformáció szerteágazó történetével kapcsolatban tisztában legyünk a fogalmak pontos jelentésével.

Margot Kässmann és Ralph Ludwig kis könyve, a Reformációi ábécé – 95 tételben úgy tud olvasmányos maradni (Szűcsné Prőhle Lívia fordításában), hogy közben mozaikokból rak ki részletgazdag képet. A számos szentírási idézetre hivatkozó munkából személyes kedvencem az a sok ismeret, amelyet Luther Márton életéről osztanak meg a szerzők az olvasóval. Érző, szenvedélyes emberként áll előttünk a reformátor, noha nem Luther-életrajzot forgatunk. A nem könnyű teológiai fogalmak megértéséhez nagy segítség egy derűjével, gyászával, kétségeivel, kristálytiszta felismeréseivel, Krisztus-hitének megragadóan őszinte megélésével jellemzett ember közelképét látnunk.

A címszavak kiválasztása szubjektív – amint a szerzők elárulják az előszóban –, ám ezzel együtt tudatos. Az alapok: Isten, Krisztus, Lélek, hit, egyház, imádság, keresztség, megváltás, úrvacsora. A kötet gerincét a reformáció korának fontos, illetve alapfogalmai adják (búcsú, tisztítótűz, pokol, pápa, gyónás, megigazulás, szabad akarat, jócselekedet stb.). Külön tételben szerepel az Ágostai hitvallás, a bűn, a bűnbánat, az egyetemes papság, a Mária-tisztelet, a mennyország, a Luther-rózsa magyarázata is. Történelmi, társadalmi és politikai ismereteket is kapunk (birodalmi gyűlés, fejedelemasszonyok, parasztháború, törökök), és megvilágítja a könyv a családi élet, a hivatás, a keresztény házasság és otthon apró részleteit (lelkészfeleség, szexualitás, női szerepek, önképek, világképek, ökumené, Luther-kabát).

A két oldalnál sosem hosszabb magyarázatok világosak, tömörek, rengeteg információt tartalmaznak, amelyek akár a további olvasáshoz, kutatáshoz is irányt adhatnak, sőt kedvet is csinálhatnak hozzá. Az idézetek, utalások jól beazonosíthatók, még úgy is, hogy lapalji jegyzetek nem társulnak hozzájuk, mégis, mint jó „GPS” – helymeghatározó rendszer –, mutatják a követhető irányt.

Kinek ajánlható a Reformációi ábécé? Bármely felekezethez tartozó lelkészek, teológusok asztalán kiváló segédkönyv lehet, prédikációra, bibliaórára, konfirmációi órára vagy lelkigondozói, személyes beszélgetésre készülve nem csupán tudással, de inspirációval is szolgálhat. Az oktatásban, ifjúsági és felnőtt-bibliaórai alkalmakon éppen rövid, lényegre törő mivolta teszi kellemes társsá, kézikönyvként pedig ott lehet a nyitott, érdeklődő laikusok polcán is – gyors segítségként, ha valamely irodalmi vagy történeti mű olvasása közben fogalommagyarázatra van szükség a reformáció témájában.

Bizalommal hagyatkozhat az olvasó a szerzők tudására és tapasztalatára. Margot Kässmann német evangélikus lelkész, teológus, korábbi hannoveri püspök, több kötet és cikk szerzője, nem mellesleg négygyermekes édesanya. Alkotótársával, a szintén több kötetet jegyző Ralph Ludwig íróval a kötet közös bevezetőjében együtt hívják az olvasót önálló gondolkodásra, hiszen ez „kihívás és örömforrás a mai ember számára is”.

„Haladóknak” igazi kis aranybánya a kötet végén az irodalomjegyzék, benne az eredeti német kiadás idézeteinek forrásaival és a fordításhoz felhasznált magyar nyelvű munkákkal. Különösen is öröm magyar evangélikusként találkozni a Luther Válogatott Művei sorozat köteteivel. Az ábécé szerzői több helyen idéznek Luthertől, e sorozat jóvoltából pedig nincs akadálya, hogy az érdeklődő olvasó akár maga is első kézből, a reformátor írásaiból tájékozódjon. Találó a kötet 95., Zárszó: Luther jövőképe című tételének végszava, így idézzük itt is: „Én nem tettem semmit, az ige vitt véghez és ért el mindent.”

Margot Kässmann – Ralph Ludwig: Reformációi ábécé. 95 tételben. Luther Kiadó, Budapest, 2017. Ára 1890 forint.

Kapható az Üllői út 24 szám alatti könyvesboltban és a Luther Kiadó webáruházában.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 86. évfolyam, 5–6. számában jelent meg 2021. február 7-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!