A református-evangélikus összetartozást erősítette a Lankadatlanul

A református-evangélikus összetartozást erősítette a Lankadatlanul

Share this content.

Forrás: szatmar.ro
Szatmárnémeti – A Lankadatlanul harmadik részében, azaz a Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközség nyílt bibliaóráján az evangélikus egyházzal ismerkedhettek meg tüzetesebben a jelenlevők.

Szerdán koraeste, 6 órakor közös énekléssel, Papp Krisztina kántor és Csorvási Mihály vezetésében kezdődött az alkalom. Rácz Ervin házigazda-lelkipásztor köszöntötte a mintegy félszáz jelenlevőt, majd elmondta, hogy a maroknyi Szatmárnémeti Evangélikus-Lutheránus Egyházközséggel igyekeznek szorosabbra húzni a kapcsolatot, nemcsak azért, mert az 1973-as Leuenbergi  Konkordia késztet erre, hanem azért is, mert Krisztusban egyek.

Illyés Sándor evangélikus lelkipásztor mindenek előtt az utóbbi, közel száz év drasztikus lélekszámvesztéséről beszél: ami a romániai evangélikus közösséget illeti, szórványegyháznak tekinthető. Míg 1930-ban Romániában majdnem 400 000-re volt tehető az evangélikusok száma, ez a 2011-es népszámlálás szerint 30 000-re csökkent, a magyar evangélikusok 25 000-en, a szászok pedig 5000-en vannak.

1560-ban alakult a lutheránus egyház. Az előadó a Luther-rózsát is elhozta és bemutatta mint egyháza jelképét. A jelenlevők hallhatták, hogy mi a sajátossága a lutheránus egyháznak: templomaikban megtalálható az oltár, a kereszt, a papi ruhák, a gyertyák, és a keresztvetést is gyakorolják a papok. Az úrvacsoratanban különböznek a reformátusoktól: az evangélikus tanítás szerint a hívők találkozása az élő Istennel, aki valóságosan jelen van, a megszentelt kenyér és a bor Krisztus valódi teste és valódi vére, jóllehet a kenyérben és a borban semmiféle fizikai változás nem történik. A kenyér alatt náluk ostya értendő.

A bibliaórán többször is elhangzott, hogy a református és evangélikus egyház a Leuenbergi Konkordia 1973-as elfogadása óta úgynevezett szószéki és úrvacsorai közösségben vannak egymással. Ezt a közösséget és összetartozást erősítette a Lankadatlanul harmadik alkalma is, a közös úrvacsoraosztás is meglesz még ebben az évben.

Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!