Rendhagyó tanévnyitó volt Aszódon ünnepi eskütételekkel

Rendhagyó tanévnyitó volt Aszódon ünnepi eskütételekkel

Share this content.

Szöveg és fotó: Rácz Zoltán
Aszód – Szeptember elsején reggel 8 órakor ünnepi istentisztelettel kezdődött a tanévnyitó ünnepség az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban. Különleges alkalom volt ez, ugyanis ennek keretében került sor Sághy Kata iskolalelkész beiktatására. Az ünnepi istentiszteleten dr. Fabiny Tamás elnök-püspök hirdetett igét, a liturgiában Mekis Ádám esperes szolgált.

Néhány száz év múlva az akkori évkönyvek 2020-at minden bizonnyal rendkívüli esztendőként fogják jellemezni. Olyan évként, amelynek történéseibe beleszólt egy világjárvány, a koronavírus terjedése, s számos esemény forgatókönyvét átírta. 

Az aszódi evangélikus gimnázium a tanévnyitóját úgy igyekezte megszervezni, hogy annak hagyományos elemeiből minél több megmaradhasson, ugyanakkor megfeleljen a járványügyi készenlét időszakára foganatosított intézkedési tervének is. Az esőre hajló időben az iskola udvarán megtartott  istentiszteleten ezúttal csupán az első, az ötödik és a kilencedik osztályok vettek részt, a „régi” diákok az osztálytermeikben hallgathatták a közvetítést. 

A  legkisebbeket, az elősősöket ezúttal is a végzős diákok kísérték a helyükre, mintegy példázva ezzel az életünk során végbe menő generációk közti váltást. Az ilyenkor szokásos igazgatói kézfogás, amellyel a mindenkori igazgató jelzi, hogy az új tanulókat az iskola diákjává fogadja, csupán virtuálisan, képzeletben történt meg.   

Fabiny Tamás püspök nyitó imájában többek között arra kérte Istent, hogy segítsen, a most megkezdett tanév ne a távoktatás keretében zajlódjon, hogy az iskolai közösségek legjobb programjait – szalagavató, osztálykirándulások stb. sikerüljön megtartani,  hogy a tanároknak és a szülőknek legyen a megszokottnál is nagyobb türelmük, és minden érintett diák, pedagógus, iskolai dolgozó a rájuk nehezedő terhek ellenére legjobb tudása szerint végezhesse feladatát, hogy a tanév végén békében és hálával tarthassanak Te Deumot.

Ezt követően Sághy Kata beiktatására került sor, akit a Magyarországi Evangélikus Egyház néhány hete iskolalelkésszé nevezett ki. Fabiny Tamás elnök-püspök erre az alkalomra János evangéliumának 20. fejezetének 26. versében található igét választotta: „Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványok – Tamás is velük , bár az ajók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen és ezt mondta: Békesség Néktek! Ámen.”  

A püspök igehirdetésében kiemelte, a tavasz folyamán végrahajtott templom- és iskolabezárás nagy próbatétel elé állított bennünket. Ám megvan annak a reménysége, hogy a későbbiekben különleges áldást hozó időszakként emlékezzünk rá. A próbatétel ugyanis áldást is hordozhat, akkor, ha meg tudunk maradni a hitben. 

A bibliai történet pedig összecseng a mostani helyzettel. A templomok, iskolák bezárása ellenére Jézus bement középre, s szívünkre helyezte az igét. 

A tanévnyitó ezt követően az új tanárok – Recski-Dabi Zsuzsanna, Valentínyi Erzsébet, Petrás Csenge Katinka és Fekete-Liszkai Zsuzsanna – ünnepélyes eskütételével folytatódott. 

Az énekkar szolgálata és a püspöki áldás után az eső is eleredt, így Veizer Valéria igazgató köszöntőjére, a már említett virtuális kézfogásra, és  a 202021-es tanév hivatalos  megnyitójára az iskola aulájában, még szűkebb körben, már csak az elsősök, a tanítóik és az érdeklődő szülők részvételével került sor. 

A tanév tehát elkezdődött. Tegyük a szívünkre Veizer Valéria igangatónő ünnepi zárógondolatait: „Hiszem, hogy a kihívások erősítenek bennünket. A legnehezebb pillanatokban sem feledjük, hogy a kreativitás, a lelkesedés, a személyes odafordulás és a hit az a kincsünk, amivel nemcsak oktatni, hanem nevelni is tudunk.”

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!