Imák, igék koronavírus-járvány idején – a nagyvilágból és itthonról

Imák, igék koronavírus-járvány idején – a nagyvilágból és itthonról

Share this content.

Forrás: bekefy.agnusradio.ro, szöveg: Békefy Lajos
Dr. Békefy Lajos református lelkész blogján olyan imádságokat gyűjtött össze, amelyeket a hívek koronavírus-járvány idején írtak, Urunkhoz kiáltva.

ANGLIA

 

Ima koronavírus világjárvány idején

Őrizz meg minket, jó Urunk, irgalmasságod árnyékában.

A bizonytalanság és a próbatétel idején is, kérünk, állj mellettünk.

Támogasd és oltalmazd, jó Urunk,

az aggodalmaskodókat és a félelmes szívűeket,

emeld fel mindazokat,

akik mélységeket járnak ezekben a napokban, hetekben.

Hadd örvendezhessünk újra a Te jóságodnak,

tudván bizonyosan,

hogy semmi sem szakíthat el Tőled,

sem szeretetedtől,

mert Te vagy a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ámen.

 

Ima a karanténba kerülőkért

Együttérző, szenvedéseinket ismerő,

Felséges Urunk, Istenünk!

Maradj azok mellett is, akik megbetegedtek,

akik félnek vagy már karanténban vannak.

Magányukban légy a társuk,

Te légy vigasztalásuk.

Szorongásukban légy reményük.

Sötét, nehéz pillanataikban Te légy világosságuk.

Annak nevében kérünk Téged, Atyánk,

Aki egyedül áldozta fel magát a kereszten,

és uralkodik Veled dicsőségben,

a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

 

Ima azokért, akik megfertőződtek koronavírussal

Irgalmas Istenünk,

bízunk tévedhetetlen és drága gondviselésedben,

azokkal együtt, akik betegek vagy elgyengültek,

tudván, bármely veszedelem is vesz körül minket,

a Te örökkévaló karjaid alant vannak velünk.

Erős, világokat alkotó, fenntartó karodra támaszkodhatunk,

így biztonságban érezhetjük magunkat.

Könyörgünk, gyógyító kezed terjeszd ki felénk,

és áraszd ki ránk gyógyító erődet,

a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

 

Imádság az orvosokért, ápolókért és az ellenszérum kutatókért

Kegyelmes Istenünk,

ajándékozz kedvességet, együttérzést

és fáradhatatlan fizikumot, lelkületet

azoknak, akik a vírus miatt megbetegedettek mellett állnak,

s adjál a Te bölcsességedből

azoknak, akik kutatják a hatékony vakcinát.

Erősítsd meg őket és tedd kitartóvá a kutatásban

Szent Lelkeddel,

s munkájuk eredményessége révén

adj gyógyulást majd mindenkinek

Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

USA

 

IMÁDSÁG NEMZETÜNKÉRT

Drága mennyei Atyánk, Hozzád fordulunk,

s kérünk: légy irgalmas hazánkhoz.

Bocsánatodat kérjük a sok igazságtalanságért,

a megosztó pártoskodásért,

és az ártatlan vér ontásáért.

Istenünk, segíts nekünk,

hogy megjobbítsuk utainkat,

és elhagyhassuk kihágásainkat,

hogy követhessük akaratodat

és tovább adhassuk a Te szeretetedet

egymásnak.

Formálj minket ismét olyan nemzetté,

mely áldásodban részesülhet,

hiszen Te vagy Istenünk,

s mi hallgatunk a Te szavadra.

Könyörgünk Hozzád lelki ébredésért

és megújulásért egész Amerika javára.

Teljes életünkkel fordulunk Tehozzád,

és alázatosan kérjük Tőled gyógyító erődet

hazánk és minden polgára számára!

A Te nevedben terjesszük Eléd könyörgésünket. Ámen.

 

KÁLVIN „JÁRVÁNY-TEOLÓGIAI” GONDOLATAIBÓL EGY IDÉZET

Kálvin János genfi reformátor elsősorban nem Isten bosszújának, nem büntetéseként értelmezi a járványokat, a csapásokat (elismeri persze, hogy lehetnek azok is bizonyos helyzetekben, de nem szabad általánosítani!), hanem Istenhez terelő próbatételeknek tekinti ezeket. Így érvelt hatalmas művében, a Keresztyén Vallás Rendszere, másként az Institutio harmadik fejezetében. A Szentírás ezt mondja: „Azért fenyít az Úr nyomorúságokkal, hogy el ne kárhozzunk a világgal együtt (1Kor 11,32). Tehát még a legkeményebb csapásokban is fel kell ismernünk Atyánk irántunk való kegyességét és jóságát, mert ő még ilyen körülmények között sem szűnik meg üdvösségünket előmozdítani. Nem azért ostoroz ugyanis, hogy elveszítsen és megsemmisítsen, hanem azért, hogy a világot sújtó átoktól megóvjon” (Institutio 3.8.6)

 

HAZÁNKRA, ITÁLIÁRA ÉS KÍNÁRA AKTUALIZÁLT IMAKÉRÉSEK

1. Imádkozzunk a vezetőkért hazánkban, Magyarországon, Itáliában, Kínában és sz egész világon, hogy kapjanak bölcsességet, a tudósok felismerést, hogy ellenőrzésük alá tudják vonni a járvány terjedését.

2. Imádkozzunk az orvosokért és a tudományok kutatóiért Kínában és az egész világon: Isten kegyelme ösztönözze őket arra, hogy kitartóan keressék azt a gyógyszert, és kezelést, ami gyorsan alkalmazható védekezésként és megállíthatja a járványt.

3. Imádkozzunk a budapesti, római és vuhani hivatalos szervekért, legyenek bölcsek a járvány ellenőrzésében, a védekezésben, tudják a helyi lakosság szükségleteit szabályozni és kielégíteni, s csökkenteni tudják az életüket veszítők számát Vuhanban és környékén – Itáliában és minden helyen, ahol a koronavírus megjelenik.

4. Imádkozzunk azért, hogy legyen elég orvosság és védekezési képesség a vuhani kórházakban – és Itáliában, hazánkban, meg minden helyen, ahol a koronavírus megjelenik. Kérjük Isten erejét az orvosi csoportok, ápoló személyzet számára fizikailag és szellemileg is, hogy elkerüljék gyógyítás közben a vírusos megfertőződést, s maradjanak családjaik egészségesek és legyen békességük a nehéz napokban.

5. Imádkozzunk az éjjel-nappal szolgálatban lévőkért, akik küzdenek a járvány ellen, adjon Isten nekik erős szívet és tartsa meg testüket is egészségben és erőben.

6. Imádkozzunk a speciális kórházakért, amiket a koronavírus okozta tüdőgyulladás fertőzöttjeinek építettek, vagy nyitnak meg, hogy tudjanak újabb kezelőhelyeket megnyitni. Hazánk, Itália, s a világ valamennyi országa kórházaiért, hogy legyen elég kezelőhely.

7. Imádkozzunk Vuhan, Budapest, Róma és más világtájak minden egyházáért, híveikért, hogy felismerjék bűneiket, vétkeiket, melyekkel az Úr akarata ellen cselekedtek. Imádkozzunk egymásért, hogy az egyházak erősen és rendíthetetlenül álljanak a járvány idején is, a prédikátorokért, hogy még nagyobb lelki erővel hirdessék az evangéliumot, vezessenek az Úrhoz embereket, s hogy szolgálataik az Úr dicsőségére történjenek, és hangozzanak el ébresztő, hű bizonyságtételként – Kínában és Itáliában, Kárpát-medencében, s minden helyen, ahol csak imádságra kulcsolják kezüket és hajtják szívüket keresztyén testvéreink.

8. Imádkozzunk a karanténba helyezett páciensekért és családjaikért. Azokért, akiket megfigyelnek, s azokért, akiknél már felfedezték a vírus jelenlétét. Imádkozzunk azokért is, akiknek ebben a fertőzéses időszakban más betegségek miatt kell kórházi ellátásban részesülniük.

9. Imádkozzunk azért, hogy minden hazai és külföldi adomány, segítség elérjen azokhoz, akikhez ezeket a koronavírus járvány enyhítésére küldenek. Emlékezzék meg az Úr az adományozókról, szeretetében tartsa meg személyüket.

10. Imádkozzunk azért, hogy a vuhani egyházak, polgárok, és Itália, hazánk, s a világ valamennyi országának népe, szembenézve a pusztító kórral, imádság által találjanak egymásra érzelmileg, anyagi áldozatvállalásban és lelkileg is.

11. Imádkozzunk az egyházak, egyháztagok és családjaik fizikai, érzelmi, lelki egészségéért, adjon ebben a helyzetben is az Úr bölcsességet, erőt, cselekvési elgondolásokat, miként kell ebben a helyzetben kormányozniuk, pásztorolni gyülekezeteiket, közösségeiket – Kínában, Itáliában, hazánkban és a világ minden országában.

 

BIBLIAI IGÉK TANÚSÁGA

A Biblia szakszava a rendkívüli helyzetre: „csapás” – de ez még nem a vég.

A görögnyelvű Újszövetségben két helyen fordul elő a LOIMOSZ (ΛΟΙΜΟβ) szó, aminek eredeti értelme pestis, illetve (egészségügyi) csapás, azaz járvány. Érdekes, hogy mindkettőt Jézus evangélistája, az orvosi képzettségű Lukács használja, biztosan nem véletlenül. Amikor evangéliuma 21. részében a nagy megpróbáltatás idejéről ír, pánikkezelő józansággal sorol fel katasztrofális jelenségeket, s hozzáteszi:

„Ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de ez még nem a vég” (21,9)

S aztán elkezdi sorolni a megpróbáló jelenségeket: nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad, mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek... (21,10-11). Itt használja Lukács a LOIMOSZ szót.

Mózes, Isten embere, mielőtt népe bemegy arra a földre, amit az Úr ígért és készített nekik, kiemeli, mintegy besulykolja népe szívébe a törvényadás hegyén kapott Tíz Parancsolat kapcsán az annak betartásából következő pozitívumokat, áldásokat. 5Mózes 7-ben olvashatjuk:

„Ha tehát hallgattok ezekre a törvényekre, ha megtartjátok és teljesítitek azokat, akkor az Úr, a te Istened is hűségesen megtartja azt a szövetséget, amelyre esküt tett atyáidnak. Szeretni fog, megáld és megsokasít téged...Távol tart tőled az Úr minden betegséget, mindazokat a súlyos egyiptomi nyavalyákat, amelyeket ismersz. Nem bocsátja rád...” (7,12-13; 15)

Mózes pedig hitvalló énekében, az 5Mózes 32-ben így fogalmaz:

„...az éhségtől elgyengülnek, láz emészti őket és keserű halál… Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül! Én adok halált, és én adok életet, összezúzok és gyógyítok, nincs, aki kezemből kimentsen” (32,24; 39-40).

A Példabeszédek 1,20-33-ban így szól az Úr:

„Aki rám hallgat, biztonságban lesz, és nyugodtan, mert nem rettenti baj”.

A 139. Zsoltárban ezt olvashatjuk:

„Vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!”.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!