Kövess engem! – Rosenbergerné Babka Anna ordinációja

Kövess engem! – Rosenbergerné Babka Anna ordinációja

Share this content.

Szöveg: Rosenberger Tamás. Fotó: Puskely Tibor, Csűry Csaba
Iklad – 2019. június 30-a jeles nap az Ikladi Evangélikus Egyházközség életében, hiszen bár korábban már két lelkész indult szolgálatra a gyülekezetből, de ekkor került sor az egyházközségben az első lelkésszé avatásra Rosenbergerné Babka Anna személyében.

Az ünnepi istentisztelet liturgiájában Fabiny Tamás elnök-püspök és Korányi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyháztörténeti professzora mellett Babka László, az ikladi gyülekezet lelkésze szolgált.

Fabiny Tamás püspök igehirdetésében rámutatott arra az igazságra, amit a zsoltáros is megfogalmaz: nemzedékről nemzedékre megmarad Isten hűsége. Ennek aktualitása kézzelfogható volt a gyülekezetben, ugyanis mindenki számára öröm volt látni, amint a lelkész édesapa is áldásával indítja szolgálatra az immár Luther-kabátot viselő lányát. Fabiny Tamás kiemelte azt is, hogy Anna nem egyedül kapja ezt az áldást, hiszen már a szíve alatt hordott gyermek is részese mindennek. Az ordinációra választott igében a kereszt hordozása állt a középpontban: Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem! ” (Mt 16, 24) Az igehirdetésben megfogalmazódott, hogy a Krisztust követő ember élete soha nem egyszerű, mivel az mindig szembemegy a korszellemmel – ebben a helyzetben pedig Krisztus szolgálata egy életre szóló hivatás, amely számos áldást tartogat. 

Annát két énekkel köszöntötte a gyülekezet énekkara és gyermekkórusa. Különösen is megható pillanat volt a jelenlévők számára, amikor az énekkari ének alatt Anna először fordult szembe Luther-kabátban a gyülekezettel. 

Az úrvacsorát követően Anna személyes hálája fogalmazódott meg az oratio ocumenica imádságban. Hálás szívvel tekint otthoni gyülekezetére mint nagy családjára, ahol éveken keresztül hitben nevelkedett és Istentől bölcsességet, szolgálatban való állhatatosságot kérve indul a kapott gyülekezetekbe. 

Az imádságot köszöntések sora követte: elsőként Ecker József, az ikladi gyülekezet felügyelője köszöntötte a frissen felavatott lelkésznőt, aki kiskorától személyesen ismeri Annát. Korányi András professzor köszöntésében arról szólt, hogy Anna továbbra is tartsa meg azt a lankadatlan figyelmet és teológiai érdeklődést, ami az egyetemen is jellemezte őt, amikor megismerte. Mekis Ádám, az Észak-Pest Megyei Egyházmegye esperese számba vette mindazokat, akik számára ünnep az ordináció napja és szeretettel, örömmel veszik körül az új lelkésznőt. Andreas Siemens, a bad-esseni testvérgyülekezet lelkésze után Babka László köszöntötte lányát. Az édesapa örömmel idézte fel azt az emléket, hogy Anna már kislányként is otthonosan próbálgatta fel a lelkészi öltözéket. Bobál István, a Hévízgyörki Evangélikus Egyházközség felügyelője köszöntésében kiemelte a náluk töltött hatodév tartalmasságát, megköszönve a mentorlelkész, Lindákné János Zsuzsanna felkészítő munkáját. Fabiny Tamás püspök köszöntésében bejelentette, hogy Anna július hónappal kezdi meg szolgálatát a Galgagyörki Evangélikus Egyházközségben.

A templom mellett felállított sátrak alatt képernyőn követhették figyelemmel az eseményeket mindazok, akik már nem tudtak bent helyet foglalni. Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel folytatódott. A gyülekezet egyként fáradozott azon, hogy mindenki részese lehessen az ünnepségnek. Imádság kíséri Fabiny Tamás püspök záró szavait, hogy azzal a reménységgel tekintsen maga elé a gyülekezet, hogy a fiatalok közül legyenek olyanok, akiket megszólít ez az alkalom és a lelkészi szolgálat útjára lépnek.  

Életrajz

Rosenbergerné Babka Anna 1993. augusztus 25-én született Vácon. Életének első négy évét Egyházasdengelegen töltötte, ahol édesapja lelkészként szolgált. Tanulmányait az Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskolában kezdte meg, majd 2004 és 2012 között az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumban végezte el, ahol édesanyja is tanít. 2007-ben konfirmált az Ikladi Evangélikus Egyházközségben édesapjánál, Babka Lászlónál. Később Babka László lelkész mellett a gyülekezet gyermek- és ifjúsági munkájának szolgálatába kapcsolódott be. A táboroknak már nem csak résztvevője, hanem aktív szolgálója lett, évközben színjátszó kört és gyermekénekkart szervezett. 

Bár gyermekkorától kezdve aktív tagja volt a gyülekezet életének, amelyet a mai napig otthonának tekint, de fontosnak tartja Isten személyes elhívását mind Jézus Krisztus követésére, mind a lelkészi szolgálatra. Az ikladi gyülekezetben a közös szolgálat során ismerkedett meg férjével, Rosenberger Tamással, akivel 2016 augusztusában házasságot kötöttek. Őszre várják első gyermekük érkezését. 

Teológiai tanulmányai során a tudás és a lelki élet összhangjára törekedett. Igyekezett aktívan kivenni a részét a feladatokból: egy évet Szabóné Mátrai Marianna mellett, majd egy évet Szabó Lajos rektor úr mellett a Gyakorlati Tanszék demonstrátoraként dolgozott. A magyar tanulmányain túl a külföldön eltöltött másfél év is meghatározó volt a teológiai látásmódja kialakulásában és a lelkészi szolgálatra való felkészülése tekintetében. A 2014–2015-ös tanévet Heidelbergben töltötte, ahol megalapozódott a gyakorlati teológiai érdeklődése, majd a 2017–2018-as tanév második félévét férjével, Rosenberger Tamással Helsinkiben végezte el. Helsinkiben a magyar ökumenikus gyülekezetben végzett szolgálata szintén nagyon meghatározó volt számára. Hazaérkezése után a Hévizgyörki Evangélikus Egyházközségben kezdte el hatodéves gyakorlatát Lindákné János Zsuzsanna mentor mellett. 2019. július 1-én kezdte meg lelkészi szolgálatát Galgagyörkön, illetve Váckisújfalun, ahová beosztott lelkészként helyezte dr. Fabiny Tamás püspök.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!