14072

 • Evangélikus TeleTemplom: Ötvened vasárnap

  Indulatos emberekből jóindulatúvá válni – emberfeletti akarat kell hozzá… Mi nem jóindulatú, hanem Jézus-indulatú, -lelkületű emberek lehetünk, ha munkatársává szegődünk, s megjelenik rajtunk Krisztus arca. Ötvened vasárnap Fil 2,5 alapján szól hozzánk Balogh Éva evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Hatvanad vasárnap

  Az élet farkastörvényén túllépve irgalmasságra hív Isten. A pozitív szándék és a jó cselekvése csak úgy lehetséges, ha észreveszem, hogy magam is irgalomból élek. Hatvanad vasárnap Mt 5,7 alapján szól hozzánk Andrejek-Györfi Judit evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Hetvened vasárnap

  Életmódváltás – korunk kulcsszava. Folyton panaszkodásból mindig hálás élet. Isten ezzel az új életmóddal szabadítja fel számunkra a legtöbb energiát. Hetvened vasárnap Zsolt 103,1–2 alapján szól hozzánk dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Vízkereszt utáni utolsó vasárnap

  Sodródás – félelmetes élményeket hordó szó, pedig minket is sodor az élet. Csak akkor nem sodor el, ha van jézusi navigáció, sőt, ha belekapaszkodva járjuk utunkat. – Vízkereszt utáni utolsó vasárnap Zsid 2,1 alapján szól hozzánk Cairns-Lengyel Henriett mohácsi evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Vízkereszt utáni második vasárnap

  Azért élek, mert gondoskodtak rólam. Nem csak édesanyám mások is. Azért élek, hogy gondoskodjam másokról – emberhez méltó jézusi küldetés. – Vízkereszt utáni második vasárnap Ézs 58,7 alapján szól hozzánk Németh Zoltán evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Vízkereszt utáni első vasárnap

  Honnan jövünk, hová megyünk? – mindig foglalkoztat. A válaszra az „élettervezés” miatt van szükség – jól tervezni viszont a Jézussal való találkozás segít. Ő az út, az igazság, és az élet… – Vízkereszt ünnepe utáni első vasárnap Jn 14,6 alapján szól hozzánk Szabó B. András pestújhelyi evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Vízkereszt

  Egy édesanya szeméből könnyet csalt ki az áldó mondat: Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad! S ha neked szól, te is elcsodálkozol – mert ez a tény igaz! – Vízkeresztkor Ézs 60,1-2 alapján szól hozzánk Keczkó Szilvia budahegyvidéki evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Újév napja

  Az elmúlt évet maszk mögé bújva éltük meg. Isten az új útszakasz kezdetén előlép, bíztat, szövetkezik velünk, s megígéri, hogy a vele való úton átélhetjük áldását. – Újév napján 5Móz 11,26-28 alapján szól hozzánk Krámer György evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Óév este

  A múló időben csak az Isten közelsége maradandó. Hozzád kötötte magát. Ezért elég az idő – csak Vele. – Óév este Ám 5,4 alapján szól hozzánk Kendeh K. Péter csömöri evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Karácsony ünnepe

  „Kötelező távolságtartás” helyett, Isten közelségének az élménye – ez a karácsony titka. Közel kerülhetünk hozzá, mert ő megjelent, közel jött. – Karácsony Ünnepén Tit 2,11-13 alapján szól hozzánk Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Szenteste

  Megtörténhet, amire talán mindig vágyunk: Isten és ember helyet cserél. Gazdag volt, szegénnyé lett, hogy mi szegények meggazdagodjunk. S itt most többről van szó, mint pénzről… – Szenteste 2Kor 8,9 alapján szól hozzánk Pethő-Szűcs Mária kiskőrösi evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Advent negyedik vasárnapja

  Vendég áll a házhoz. De most nem akárki. Isten-látogatásra számítok. Mert karácsony nincs dátumhoz kötve. Bármikor megtörténhet. – Advent negyedik vasárnapján Lk 1,68 alapján szól hozzánk Sághy Balázs domonyi evangélikus lelkész. (2020. 12. 20-án 18.00-kor!)

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Advent harmadik vasárnapja

  Mindig örülni? Tényleg? Előírásra nem megy. De ha tudom: az Úr közel? Jézusban ugyanis nem valamit kapok, hanem mindent. Életet. – Advent harmadik vasárnapján Fil 4, 4-5 alapján szól hozzánk Kovács Viktor ajkai evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Advent második vasárnapja

  A téli szürke idő nem orrlógatásra szólít, ellenkezőleg: egyenesedjetek fel! A Jézus-találkozásra készülő ember számára kivételes idővé válhat. Húzd ki magad, közeledik! – Advent második vasárnapján Lk 21,28 alapján szól hozzánk Pelikán András soproni evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Advent első vasárnapja

  Advent ebben a járvány-megváltoztatta világban új lehetőséget kínál. A korábban nyüzsgő időszak csendesebb lesz, s most ezt a csendet lehet megtölteni értékes tartalommal. Ehhez segít az Evangélikus TeleTemplom új sorozatának első igehirdetése – Sefcsik Zoltán szekszárdi lelkész személyes élményből fakadó gondolatsora a beteljesedésről. Arról, hogy szemünk láttára, személyes életünkben is valósággá lehet, hogy nem lefelé tartunk, s nem a negatív erők bizonytalanságában vergődünk, hanem kiteljesedhet az életünk azzal a Jézussal, aki számárára a „mi” és a „ma” fontos. Mi, ma megtapasztalhassuk az élet teljességét. – Advent első vasárnapján Lk 4, 18-19 alapján szól hozzánk Sefcsik Zoltán szekszárdi evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom – Adventtől ismét indul a sorozat!

  Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház advent első vasárnapjától ismét jelentkezik a népszerű Evangélikus TeleTemplom sorozattal, amelyet már a koronavírus járvány első hullámakor is sugároztunk az egyház hivatalos honlapján és közösségi médiafelületein. Most örvendetes módon a sorozat következő részeit a közmédia és számos helyi televíziótársaság is programjára tűzi majd.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom – Szélrózsa = az Istenhez tartozás vágya

  Nem kell útnak indulnunk, a Szélrózsa, a nagy evangélikus ifjúsági találkozó elmarad – legalábbis az, amit erre a nyárra, Gyulára terveztünk. Ez mégsem választhat el minket. A szélrózsázókat más tartja össze: nem a fesztiválozni vágyás, nem pusztán a találkozás öröme. A szélrózsázókat valami különleges tény hozza össze, formálja és tartja meg: az Istenhez tartozás vágya. Ezt az Isten után vágyó közösséget Ő a tenyerén hordozza. Idén otthon, jövőre újra együtt.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom – Krisztus önmagát adja, közösségben akar veled lenni!

  Egy leheletnyi ostya, egy falat kenyér, egy korty bor. A teljesen hétköznapiból szent lesz. A jelentéktelennek tűnő energiabevitelből, az Isten-találkozás mélysége. Úrvacsora. Krisztus önmagát adja, közösségben akar veled lenni. Adja Isten, hogy láthasd magad az Ő szemében. Tartson meg a vele való közösség tudatában és reményében.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom – Fabiny Tamás prédikációja Szentháromság ünnepén

  Szentháromság ünnepén Isten titkát és csodáját ünnepeljük. Arra emlékeztet, hogy csak alázattal, szinte csak térden állva lehet a nagy titok előtt megállni. Ez a titok Igéjében tárul ki előttünk. Három igenben foglalhatjuk össze: az Atya igent mondott Jézusra, amikor feltámasztásával életét, szavait igazolta és a világra, amikor a teremtést azzal zárja: íme, ez igen jó. Jézus igent mondott Atyára, amikor belesimult akaratába. Az Atya és a Fiú igenjei után a Lélek is igent mondott a világra, azért áradt ki az emberiségre. Ezek az igenek szembemennek a világ sokféle tagadásával.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom – Az Istennel és az egymással való kapcsolat öröme az ökumenében

  Az evangélium legszemélyesebb közügyünk. Olyan, az egész világot érintő, tehát globális eseményről szól, melynek továbbadásával minden teremtmény-társunknak tartozunk. A Mindenható szeretetét továbbadva gyógyul beteg világunk, sebzett kapcsolatrendszerünk, hogy újra átélhessük az Istennel és az egymással való kapcsolat örömét.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom – Ne feledkezzünk meg az egymás iránti felelősségről!

  Semmi nem választ el minket a Jóisten szeretetétől. A többi viszont a mi dolgunk: egymás terhét kell hordoznunk. Alapvetően nincs nagy különbség az újszövetségi kor emberei és a mai gyülekezeti tagok közt. Gondok, bajok, széthúzások akkor is voltak. Ezért az apostoli üzenet is hasonlóan egyszerre érvényes: nyugodjunk meg, ne féljünk, éljünk békességben, Isten szeret minket és ebben a szeretetben összetartozunk, de ne feledkezzünk meg a ránk váró küzdelemről és feladatról, az egymás iránti felelősségről. A kegyelem és a krisztusi szeretet biztonsága adja ennek a közösségnek a derűjét, nyitottságát, frissességét. Az ebből fakadó felelősség adja közösségeink és intézményeink hatékonyságát, eredményességét, kiválóságát.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom – Pángyánszky Ágnes igehirdetése pünkösd hétfőn

  Hinni szeretnék! Jó lenne megfejteni a hit titkát… Miért van, hogy emberek egész életükkel Istenre bízzák magukat? És miért van, hogy emberek mindenáron elzárkóznak az Istennel való kapcsolattól? Pünkösd második napján a Szentlélek a hitünkről kérdez minket: Dilemmaként vagy ajándékként gondolunk a hitre? Aki hittel fordul Isten felé, az átéli nem csak a halál utáni élet reménységét, hanem azt is, hogy átértékelődik a jelen, s az élet minden apró kis szegletét átjárja a feltámadás reménység.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom – Kondor Péter igehirdetése pünkösd ünnepén

  Eljött hozzánk az Isten. A golgotai kereszten Isten hidat vert. Pünkösdkor megtörtént a csoda: ezen a hídon átjött maga az Isten szeretetével, bölcsességével és hatalmával. Olyan segítőt küldött nekünk a Szentlélekben, aki életre, teljes életre vezet.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom – Reménységet adni a ránk bízott fiataloknak

  Aki otthon van, biztonságban van. Akárhányszor is használjuk ezt manapság, nem közhely. Otthon és biztonság – erre vágyik az ember – kortól függetlenül. A fizikai otthon és biztonságérzet nem mindenkinek adatik, de a lelki otthon és biztonság kérdésében esélyegyenlőség van. Az egyház mindent megtesz azért, hogy ezt az életutat felkínálja, megismertesse, bemutassa a jövő generációnak. A ránk bízott gyermekeknek és fiataloknak. Mit adunk nekik tovább a kapott reménységünkből?

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom – Ribárszki Ákos igehirdetése húsvét utáni hatodik vasárnap (Exaudi)

  Isten szavára figyelünk, s hisszük, hogy emberi szóban meghalljuk az ő hangját. A gyermek kérdése: Apa, felemelsz? Isten felemeli gyermekeit, hogy rálássanak az élet teljes valóságára. A mennybe ment Krisztus – ígérete szerint – mindeneket magához vonz. Jézus nem lenyomni akar, hanem felemelni és kiemelni. Felfelé tart az emberi éle!

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom – Bencze András igehirdetése Mennybemenetel ünnepén

  Elváltak az utak. Jézus a mennybe ment, a tanítványok a földön indulnak tovább. Jézus a mennybe ment, hogy mindenkihez közel legyen. Ez a kettősség a kereszténység egyik meghatározó titka és élménye. Kétfelé indulunk, s mégis együtt megyünk, hogy elérjünk a végső nagy találkozásig az Isten országában.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom – Evangélikus iskolák az összetartozás jegyében

  Evangélikus percek – 30 éve újraindult evangélikus iskolarendszerünk sajátos családot hozott létre. A karantén idején még inkább érezzük az összetartozást egymás hiányában. Mindenki számít, mindenki társunk a „most”-ban. Akiket szülők és maga Isten bízott ránk. Bezártságot hozó időben is, utána is érezzük meg a zsoltár biztatását: tágas térre állított minket az Úr! – Mesterházy Balázs evangélikus lelkész, kőszegi iskolaigazgató gondolatait osztjuk meg az Evangélikus TeleTemplom következő részében. – PREMIER: 2020. május 20. 18.00!

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom – Interjú Fábri György felügyelővel

  Budapest – Szombathely – Fábri György, az Északi Evangélikus Egyházkerült felügyelője a Credo Rádióban nyilatkozott a Magyarországi Evangélikus Egyház legújabb kezdeményezéséről az Evangélikus TeleTemplom című sorozatról.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom – Horváth-Hegyi Áron igehirdetése húsvét utáni ötödik vasárnap (Rogate)

  Evangélikus igehirdetés – Bármit kérünk Jézus nevében, megkapjuk. Reális ez, nem túl meseszerű? Isten mindenhatóságát tapasztalja meg az egyház az imádságban. Ehhez át kell jutni a nagy élmények és a nagy csalódások útján, s meg kell érteni, hogy mit jelent: az ő nevében – belesimulni Isten akaratába. Mindenki más, de Isten mint mennyei Atya minden hozzáfordulót meghallgat és megadja azt, amire szüksége van. Mindenkinek a legjobbat akarja adni.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom – A Szeretetszolgálat természetes életmegnyilvánulás

  Evangélikus percek – Az egyház lényege szerint szeretetközösség. Az Isten szeretetét megtapasztalt emberek aktív és kreatív szeretettel fordulnak azok felé, akiknek segítségre van szükségük. Így áll az egyház a rászorulók mellé, és segít öregeknek, betegeknek, fogyatékkal élőknek, vagy azoknak, akik az élet peremére sodródottak. Soha nem önálló karitatív szervezetről beszélünk, hanem arról, ami az oltártól indul és az oltárhoz megérkezik: azaz az Isten jóságával feltöltekező ember és közösség hálájáról, ami visszavisz Isten elé. A konkrét szeretet cselekedetei.

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 14072 csatornájára