15307

 • Éjszaka a földön

  Március végére jelentősen nő a világos órák száma. De örömünkre árnyékot vet, hogy a második év böjtjét töltjük egymástól és korlátozások nélküli gyülekezeti közösségeinktől távol. Szomjazunk a megnyugvást adó lelki táplálékra.

  Bővebben

 • KRISZTUS VALÓBAN FELTÁMADOTT! – MIT JELENT EZ SZÁMUNKRA?

  Húsvétkor az egész keresztény egyház Jézus feltámadását ünnepli. De mit is jelent az ő feltámadása a mi számunkra? Cikkemben erre próbáltam fényt deríteni.

  Bővebben

 • HÚSVÉT ÜNNEPÉRŐL

  A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más. Közös eredete azonban, a húsvét héber neve, a pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent. Eredetileg a keresztény és a zsidó ünnep egybe is esett. A niceai zsinat i. sz. 325-ben szabályozta a keresztény ünnepek rendjét, ekkor vált el a két ünnep ideje.

  Bővebben

 • Húsvét a nagyvilágban

  Ünnepeink sorában kiemelkedő ünnepünk a húsvét, Krisztus feltámadásának ünnepe, amely sok országban egyben a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. Gyűjteményünk egy-egy ország húsvéti szokásait mutatja be.

  Bővebben

 • Nagypénteki passióolvasást tartottak a Pécsi Evangélikus Egyházközség tagjai

  Pécs – A pécsi passióolvasásban közreműködött Füsti Molnár Éva Jászai Mari-díjas színművész, László Csaba színművész, Németh János színművész és Stenczer Béla színművész. A liturgiában szolgált Ócsai Zoltán lelkész és Hajduch-Szmola Patrik lelkész, akik zongorán és gitáron kísérték zenével is az előadást.

  Bővebben

 • „Ne féljetek!” (Mt 28,10) – Húsvéti üzenet 2021

  Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa 2021 feltámadás ünnepén közös húsvéti üzenett adott ki.

  Bővebben

 • Húsvéti látomás: Isten ránk tekint, ismer és megszólít – Az LVSZ húsvéti üzenete

  Genf – „Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt; az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária! Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni! – ami azt jelenti: Mester. Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki.” (Jn 20,11–18)

  Bővebben

 • NAGYPÉNTEK: Jézus a kereszten

  Nagypéntek Jézus kereszthalálának és sírban nyugvásának emléknapja. Jézus Krisztus az emberek iránt való személyes szeretetből az életét adta, hogy reményt adjon az örök életre.

  Bővebben

 • Nagypénteki gondolatok

  „A golgotai kereszt az a gerenda, amelyen az élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át a mennyei partra menekülnek." (Spurgeon)

  Bővebben

 • A KORBÁCS

  Lovas Zsuzsanna Lux verse.

  Bővebben

 • NAGYCSÜTÖRTÖK: Az utolsó vacsora, lábmosás és elfogatás

  Nagycsütörtök a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja, amikor Jézus tanítványaival közösen ünnepelte meg a Széder esti lakomát, az Egyiptomból való kivonulás emlékére. Aztán szerezte az úrvacsorát, megmosta tanítványainak lábát. Később a Gecsemáné kertben búcsút vett tanítványaitól és felkészült az áldozatra, Istennel való tusakodása után vállalta kereszthalálát.

  Bővebben

 • JÚDÁS SZÁMONKÉR

  Lovas Zsuzsanna Lux versét adjuk közre.

  Bővebben

 • A föltámadás örömhíre Schütz zenéjével – magyarul

  Fót – A húsvéthajnali liturgia pótlására szeretettel ajánljuk meghallgatásra Heinrich Schütz művét: A feltámadás történetét.

  Bővebben

 • Kiborult a só – Botrány az utolsó vacsorán

  A só az emberi élet alapvető szükségletét, az örök megújulás jelképét, vagy az Úr és az apostolok között köttetett szövetséget, de szerencsét és egészséget is jelent. A só kiömlését, kiszóródását manapság is kedvezőtlen előjelnek tekintjük.

  Bővebben

 • Karanténpassió Pesthidegkútról

  Budapest – A Pesthidegkúri Evangélikus Egyházközség tagjai Karanténpassiót készítettek, amelyet a Youtube-csatornájukon osztottak meg a szélesebb közösséggel. A Karanténpassió a következő családok közreműködésével készült: Ádám, Béndek (Svédországból), Braun, Csobot, Erdős, Fodor, Fűr-Kovács, Gazda, Gősi (Írországból), Harangozó, Illyés, Kiss-Simkó, Konkoly, Kozák, Mahler, Mészáros, Nyírő, Povázsai, Prőhle, Sallay, Sipos, Tafferner, Tóth, Turcsik, Varga.

  Bővebben

 • Böjti gondolat: Egy groteszk ünnep pillanatnyi metszete

  Böjt 2021 – Sorozatunkban a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó szervezői által írt meditációkat olvashatják. Molnár Lilla a Budapest–Kelenföldi Evangélikus Egyházközség beosztott lelkésze. Alábbiakban az ő írása segíti az elcsendesedést.

  Bővebben

 • Versek a Nagyhétre

  Lovas Zsuzsanna Lux versei.

  Bővebben

 • Virágvasárnapi népszokások – VIDEÓ!

  Szentendre – Papp Kornélia hagyományéltető óvónő és Kertész József nyugalmazott erdész műsora.

  Bővebben

 • Miért ment Jézus virágvasárnap Jeruzsálembe?

  A keresztény ünnepek Jézus életének epizódjait dolgozzák fel, s ezekre már az őskeresztények is közösségben emlékeztek. A különösen fontos eseményekből éves menetrend, vallási naptár alakult ki a keresztények számára, amelyben Jézus kereszthalálának időpontja a húsvét ünnepkörét határozta meg. Virágvasárnap húsvét vasárnapját előzi meg egy héttel.

  Bővebben

 • Böjt – 2021: Érintés

  Jó volt kéz a kézben sétálni. Jó volt, de vége. Arcunkat maszkok fedik, grimaszaink rejtettségben élnek. Ahogy őszinte létezéseink is átértékelődnek. Egyik ismerősöm szerint most derülnek ki az igazi barátságok, most értékelődnek át az emberi kapcsolatok.

  Bővebben

 • Böjti gondolat: A csend nem egyenlő a némasággal

  Böjt 2021 – Sorozatunkban a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó szervezői által írt meditációkat olvashatják. Pápai Attila a 2022-ben megrendezésre kerülő találkozó helyszínét biztosító Gyulai Evangélikus Egyházközségének a lelkésze. Alábbiakban az ő írása segíti az elcsendesedést.

  Bővebben

 • Böjt – 2021: Tavaszi szellő

  Tavasz van. Most már „hivatalosan” is. Ahogy kinyitom az ablakot, friss levegő szűrődik a szobámba. A háttérben online órák szavai keveredek. Egyik szobából egy „orosz cár”-ról szól a szövegértő gyakorlat, a másikban matematikát tanul a gyermek. Én éppen szünetet tartok. Jó lenne megreggelizni, de a következő órára már készülni kell…

  Bővebben

 • Böjti gondolat: Most tudunk szívből ujjongani?

  Böjt 2021 – Sorozatunkban a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó szervezői által írt meditációkat olvashatják. Zászkaliczky Anna Eszter, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának kommunikációs referense, az alábbiakban az ő írása segíti az elcsendesedést.

  Bővebben

 • Wagner Szilárd evangélikus lelkész böjti gondolatai a gráci Heilandskirchében

  Graz – Dr. Wagner Szilárd evangélikus lelkész böjti gondolatait osztotta meg.

  Bővebben

 • Böjti gondolat: Együtt a csendben

  Böjt 2021 – Sorozatunkban a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó szervezői által írt meditációkat olvashatják. Nagy Szabolcs, az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakos hallgatója a Budapest–Kelenföldi Evangélikus Egyházközségben végzi hatodéves gyakorlati évét. Alábbiakban az ő írása segíti az elcsendesedést.

  Bővebben

 • Böjti gondolat: Felismerni a morajló csendben

  Böjt 2021 – Sorozatunkban a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó szervezői által írt meditációkat olvashatják. Rosta Izabella a Nádasdi Evangélikus Egyházközség beosztott lelkésze. Alábbiakban az ő írása segíti az elcsendesedést.

  Bővebben

 • Okafogyott böjt?

  Sokan vélhetik úgy, hogy az idei böjt okafogyottá vált, hiszen már alaposan túl is teljesítettük a hagyományosan elvárt negyven napot. Közel egy esztendeje élünk visszafogottan, korlátok, karanténok közé szorítva, a legkülönbözőbb világi örömforrásokról lemondva.

  Bővebben

 • Térfélcsere-terefere – Téma: A böjt

  Baja – Bán Béla református esperes-lelkipásztor és Kovács László evangélikus lelkész a Térfélcsere-terefere című beszélgetéssorozat következő részében az egyházi esztendő jelenlegi időszakáról, a nagyböjtről beszélgettek.

  Bővebben

 • Csendesedjünk el, hogy megtaláljuk, hol tart az életünk – Böjti gondolatok Nyíregyházáról

  „Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.” – A mondat, amely ráébresztette Nikodémust arra, hogy mi a különbség a magukat vallásosnak mondott emberek és azok között, akik gondolataikban és cselekedeteikben Jézust követik, s valóban hozzá igazítják az életüket.

  Bővebben

 • Böjti sorozatot indít Facebook-oldalán a rákospalotai evangélikus gyülekezet

  Budapest – A böjti időszakban a Rákospalotai Evangélikus Egyházközség Facebook-oldalán vendégigehirdetők fognak áhítatokat tartani. A felvételek minden pénteken 18.00 órai kezdettel kerülnek adásba, és természetesen utólag is visszanézhetők és megoszthatók lesznek.

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 15307 csatornájára