2

 • Lóczy Tibor bizonyságtétele Nagytarcsán

  Nagytarcdsa – Lóczy Tibor a Szlovákiai (Felvidéki) Evangélikus Missziói Központ vezetője, a sajógömöri evangélikus gyülekezet tagja Ezékiel 34, 1-16  alapján tett bizonyságot Nagytarcsán Jó pásztor vasárnapján. A gyülekezet azért hívta meg őt, mert a magyarországi missziói központ honlapján korábban hallható volt a bizonyságtétele és igazán evangéliumi, Krisztushoz vezető volt. Meghívása összekapcsolódott azzal a szándékkal is, hogy a Nagytarcsai Szlovák Kisebbségi Önkormányzat szeretne testvér települési kapcsolatot létesíteni és ennek építésében is segítséget fog nyújtani.

  Bővebben

 • Kritikusan a menekültkérdésről – Mit tesznek az egyházak?

  Budapest – Valóban az egész társadalmat fenyegeti a menekültek száma? A hazai menekültkérdéssel kapcsolatban néztünk a számok mögé. Felekezetek menekültkérdésben betöltött tevékenységéről, a mai menekültkérdésről és az együttműködés lehetőségéről kérdeztünk egyházi szervezeteket. Külföldi aktuális helyzeteket és egyházi példákat is bemutatunk.

  Bővebben

 • A penicillintől a dzsesszig – Versenyben prezentáltak – angolul

  BUdapest – Tizennyolc angoltanár kíséretében tizenkét evangélikus középiskola 31 diákja vett részt április 9-én a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban az angol nyelvből – a házigazda intézmény szervezésében – immár tizedik alkalommal megrendezett országos prezentációs versenyen. A diákok három kategóriában versenyezhettek. Az ötperces kiselőadások között voltak bibliai és egyháztörténeti (Anyák a Bibliában, Sztehlo Gábor), szépirodalmi (Alice Csodaországban, Óda a nyugati szélhez), természettudományos (Globálisfelmelegedés;Indonézia, a vulkánok földje), művészeti témájúak egyaránt (Minden, ami dzsessz; Jobb agyféltekés rajzolás), illetve személyes hitvallások (Örökbefogadás) is. A részletekről Victor Mónikát, a gimnázium igazgatóhelyettesét kérdezte az Evangélikus Élet.

  Bővebben

 • A múlttal való szembenézés lehetősége – Beszélgetés Kertész Botonddal

  Budapest – „Az egyetértés, együttérzés azt jelenti, hogy ami téged érint, azt én is magamra veszem. Nincs irigység, nincs káröröm vagy elzárkózás. Egy vagyok veled!” – fogalmazott egyik igehirdetésében Sztehlo Gábor. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján Kertész Botond egyháztörténésszel beszélgettünk az evangélikus egyház múltjáról, a két háború közötti időszakról, a múltfeldolgozás folyamatáról és Závada Pál A természetes fény című regényéről.

  Bővebben

 • És az élet értéke? – Beszélgetés dr. Orosz Gábor Viktorral

  Budapest – „Olyan döntést hozni, hogy a gyermeknek meg kell halnia ahhoz, hogy saját akaratunk szerint éljünk – ez nyomorúságos” – mondta Teréz anya. Mit gondolunk minderről? Honnan számítjuk az életet és mi az élet méltósága? Az Evangélikus Hittudományi Egyetem docensét, dr. Orosz Gábor Viktor evangélikus lelkészt kérdeztük.

  Bővebben

 • Kwasizabantu – A hely, ahol segítséget talál az ember – 8. rész

  Dél-Afrikában a zuluk ébredését német származású evangélikus misszionáriusok indították el. Sorozatunk nyolc részben mutatja be ennek a missziónak a múltját és jelenét.

  Bővebben

 • Kereszténység vagy felekezeti karakter? – Beszélgetés Szikszai Szabolcs református lelkésszel

  Budapest – Szikszai Szabolcs a Kecskeméti Református Egyházközség ifjúsági munkával megbízott lelkipásztora, korábban a Pécsi Tudományegyetem református egyetemi lelkésze volt. Az Újragondoló blog szerzője lesz az igehirdetője a következő Tamás misének, amelyet 2015. április 12-én tartanak a budapesti Egyetemi Gyülekezetben (Magyar Tudósok Körútja 3.). Szeli Noémi interjúját adjuk közre.

  Bővebben

 • Dies Academicusra készül az Evangélikus Hittudományi Egyetem – Dr. Szabó Lajos rektorral beszélgettünk

  Budapest – „Az értékközvetítés útjai és útvesztői az evangélikus tradíció és a modern szakmaiság mérlegén” címmel 2015. április 15-én, szerdán kerül megrendezésre a Dies Academicus az Evangélikus Hittudományi Egyetem dísztermében. Az alkalom előtt dr. Szabó Lajos rektor urat kérdeztük.

  Bővebben

 • Abortusz, avagy az élethez való jog – Beszélgetés Olaj-Rabóczky Anettel

  Budapest – „Fájdalmas igazság, hogy akár egyetlen éjszakai kalandból egy életre szóló teher, azaz kötelesség fakadhat” – fogalmaz Olaj-Rabóczky Anett. Az abortusz.hu oldal elindítójával a művi terhességmegszakításról, az élet értékéről és a szabadság többféle értelmezéséről is beszélgettünk.

  Bővebben

 • Húsvéti tippünk: Elő a nyúlcipőt! – Avagy tanítványok futópályán

  Kalóriát éget, vagyis segít megőrizni a vonalaidat. Endorfint termel, ezáltal helyreállítja a lelki egyensúlyod. Növeli a csonttömeget, így időskorban is fittebb leszel. Ráadásul bizonyítottan az életedet is meghosszabbítja. – A futás legfontosabb „mellékhatásait” olvasva csak azt nem értjük: vajon miért is nem fut mindenki? Mielőtt sorolnád a kifogásaidat, olvasd el összeállításunkat, amelyből megtudhatod, hogyan állj neki az első kilométerednek, hogy aztán versenybe szállhass. No nem az élsportolókkal, még csak nem is a barátaiddal. A futók ugyanis tudják, hogy minden alkalommal egyetlen embert kell legyőzniük: önmagukat.

  Bővebben

 • Anyanyelven­ hallgatni­ az­ evangéliumot – Beszélgetés dr. Garádi Péterrel a felvidéki magyar evangélikus misszióról

  Alsószeli – Bár nincsenek pontos számadatok, Szlovákiában hozzávetőlegesen tizenkét-tizenötezer magyar nemzetiségű evangélikus él. Helyzetük rendkívül bizonytalan, elsősorban a magyar anyanyelvű lelkészek hiánya miatt. Ugyan számos szlovák evangélikus lelkész tud magyarul, jelenleg egyetlen gyülekezet, Alsószeli (Dolné Saliby) pásztora, Nagy Olivér hirdeti anyanyelvén Isten igéjét minden vasárnap. A losonci (Lučenec) gyülekezetben a közelmúltban szűnt meg a magyar nyelvű szolgálat, Dunaszerdahely (Dunajská Streda) evangélikus közössége – magyar és szlovák egyaránt – a leépülés szélére került, de máshol sem biztató a jövő. Az utóbbi években fáradhatatlanul küzd a szlovákiai magyar evangélikusokért a felvidéki magyar evangélikus misszió. Eddig is számos gyümölcsöt termett szolgálatukról hálaadó és könyörgő imalistát írt dr. Garádi Péter, a budaörsi evangélikus gyülekezet egykori felügyelője és tiszteletbeli presbitere, az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) elnöke. A misszió egyik kezdeményezőjét és – saját szavával – „segédmunkását” az indulásról, a gyümölcsökről és a célokról kérdeztük.

  Bővebben

 • „Meg­vál­to­zott­ az­ éle­tem!” – Lambada Mari tévés bizonyságtétele

  Sárszentlőrinc – Az Evangélikus magazin legutóbbi adásában a stáb Sárszentlőrincre látogatott, hogy interjút készítsen Bakay Péter lelkésszel, a Magyarországi Evangélikus Egyház cigánymissziói referensével, aki munkája elismeréseként néhány hónapja Wallenberg-díjat kapott. Ott találkoztak a tévések egy hitét, gyülekezethez való kötődését megvalló cigány asszonnyal is. A riporteri kérdés így szólt: „Mit jelent a maguk számára, hogy az evangélikus gyülekezet tagjaiként élhetik az életüket, mit kapnak a gyülekezettől?” Az alábbiakban Lambada Mari válaszát közöljük – szóról szóra.

  Bővebben

 • Kwasizabantu – A hely, ahol segítséget talál az ember – 7. rész

  Dél-Afrikában a zuluk ébredését német származású evangélikus misszionáriusok indították el. Sorozatunk nyolc részben mutatja be ennek a missziónak a múltját és jelenét.

  Bővebben

 • A lelkigondozás nem magánakció – bevetésen a katasztrófák lelkészei

  Alapélményünk, hogy nem vagyunk biztonságban. A természeti- és emberi mulasztásból bekövetkező katasztrófák folyamatosan körülvesznek bennünket. Vannak, akiket elkerülnek, és vannak, akiket nem. Lezuhan a gépük, árvíz viszi el a házuk vagy egy rossz befektetés. Így vagy úgy mindannyian érintettek vagyunk. Hogyan lehet ezzel a folyamatos fenyegetettség-érzettel együtt élni? Mi az egyházak és a lelkigondozók szerepe konkrét katasztrófahelyzetekben?

  Bővebben

 • A feltámadás öröme – Lelkészeket kérdeztünk

  Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet” (Jn 10,25a), míg Pál apostolnál ezt olvassuk: „Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál nem lesz többé úrrá rajta” (Róm 6,9). Mit jelent a feltámadás öröme? – Lelkészeknek tettük fel a kérdést...

  Bővebben

 • Erős vár a mi Istenünk! – Interjú Fabiny Tamással

  Budapest – „Az ökumené egy »megbékélt sokféleség«, nem uniformizálás” – beszélgetés Fabiny Tamás evangélikus püspökkel.

  Bővebben

 • Az igazság odaát van – Túlvilági elképzeléseinkről

  Az a kérdés, hogy mi lesz velünk a halálunk után az emberiséget már a kezdetektől fogva foglalkoztatja. Nehéz az elválás, ha szeretteinket veszítjük el, abba pedig csak a legrosszabb pillanatainkban merünk belegondolni, mi lesz, ha mi nem leszünk többé. Különböző elméletek, hitek és meggyőződések születtek már e téren. Van-e élet a halál után? Van-e mennyország és pokol? Hogyan támadt fel Krisztus és vajon mi hogyan fogunk egyszer feltámadni? Mi az, amit a Biblia mond erről és mi az, amit mi gondolunk? Húsvét közeledtével ismert embereket, teológusokat kértünk fel, mondják el személyes véleményüket túlvilági elképzeléseikről.

  Bővebben

 • Hosszúéletű evagélikusok: Marika néni 102 éves

  Sartoris Pálné született Pribisán Mária a legidősebb Lucfalván. 1913. február 17-én született. 1925-ben konfirmált. 17 évesen ment férjhez. Férjével szeretetben, békében éltek, nem múlt el a nap a haragjukkal. Az immáron 15 éve özvegy asszony stábunknak a szlovák ajkú evangélikusság számára egészen századunkig legfontosabb énekeskönyvből, a Tranosciusból is énekelt.

  Bővebben

 • Munka – értékek mentén – Bemutatkozik az ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely

  Budapest – Az Országos Széchényi Könyvtár (OSzK) és a Soros Alapítvány kezdeményezésére 1986-ban alakult egy könyvrestaurátor műhely, mely napjainkra – 2013 óta ArchivArt néven – országos hírűvé vált. Szakavatott restaurátorai több évszázados királyi oklevelek, kódexek, egyházi könyvek felújításával és állagmegóvásával foglalkoznak, a megrendelők megelégedésére, hazánk számos köz- és egyházi gyűjteményében. Munkájuk, az értékmegóvás fontos és óriási feladat. A megújult dokumentumokkal könyvtárakban, múzeumokban, gyűjteményekben találkozhatunk. Tevékenységükről beszélgettünk Mezeiné Victor Erzsébettel, a budapesti ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely egyik restaurátorával.

  Bővebben

 • Kwasizabantu – A hely, ahol segítséget talál az ember – 6. rész

  Dél-Afrikában a zuluk ébredését német származású evangélikus misszionáriusok indították el. Sorozatunk nyolc részben mutatja be ennek a missziónak a múltját és jelenét.

  Bővebben

 • Szélrózsa: elindult a visszaszámlálás – Interjú Mesterházy Balázzsal

  Jövő nyáron a Gyöngyöshöz közeli Mátra kemping ad majd otthont az országos evangélikus ifjúsági találkozónak. A Szélrózsa-szervező „Tízek” ezt bejelentő hivatalos közleménye után Mesterházy Balázs Szélrózsa-atya az Evangélikus Életnek adott villáminterjút.

  Bővebben

 • Családon belüli erőszak és keresztény felelősség – Bántalmazott nők a gyülekezetekben – mit tehet a lelkész?

  A családon belüli és a párkapcsolati bántalmazást már nem kíséri akkora hallgatás, mint korábban: egyre több olyan esetről tudunk, ami – jogosan – nagy sajtóvisszhangra talál. A Szürke ötven árnyalata című sikerkönyv és a belőle készült, nemrég bemutatott film is felélénkítette az ezzel kapcsolatos vitákat, az egyházak részéről azonban ebben az ügyben is nagy a csend, pedig lehetne miről beszélni: megkérdezett szakértőink és hívő áldozatok szerint is sok nő azért szenved tovább bántalmazó férje oldalán, mert erre lelki vezetője is irányítja. Mit tehet egy lelkész és mekkora a felelőssége, hogyha olyan gyülekezeti tag fordul hozzá, akit bántalmaznak? Mi a keresztények felelőssége a megelőzés és a segítségnyújtás terén? Érintetteket és szakértőket is megkérdeztünk.

  Bővebben

 • Gazdálkodj okosan! – A Pénz7 középpontjában a pénzügyi tudatosság és a családi költségvetés állt

  Budapest – Az Európai Bankföderáció kezdeményezésére március 9. és 13. között pénzügyi alapismereteket és tudatosságot fejlesztő programot rendeztek European Money Week („európai pénzhét”) címmel. A kezdeményezésben huszonhárom ország bankszövetsége működött közre, köztük Magyarországé is. A hazai Pénz7 rendezvénysorozathoz több mint hatszázhatvan általános és középiskola – köztük kilenc evangélikus oktatási intézmény – csatlakozott; összesen tizennyolcezer diák vett részt a programban. A Pénz7 szakmai tartalmának kidolgozójával, az Evangélikus Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet (EPSZTI) pedagógiai szakértőjével, Merényi Zsuzsannával beszélgettünk a program céljairól, módszertanáról és a családi költségvetésről.

  Bővebben

 • Az­ egy­ház­ vé­dő­há­ló­já­ban – Interjú Görög Zoltánné Szántó Hajnalkával

  Budapest – A Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesületet 1924-ben alapította Pauer Irma misszionárius testvér saját klotildligeti(piliscsabai) házában, negyvenöttaggal, akkor még Fébé Evangélikus Diakonissza Nőegylet néven. Az Állami Egyházügyi Hivatal 1951-ben feloszlatta az addigra száznyolcvan diakonisszát egyesítő közösséget. A Fébé addigra jelentősen meggyarapodott vagyonát átadta megőrzésre az egyháznak. Az egyesület harmincnyolc évi „szétszórattatás” után, 1990-ben újraalakult. Ingatlanjaik közül hármat ugyan visszakaptak, azok működtetése viszont – számukra – már egyre súlyosbodó terhetjelentett. Annak apropóján, hogy az ingatlanok egy részét a Magyarországi Evangélikus Egyháznak (MEE) ajándékozták a közelmúltban, a Fébé főnökasszonyával, Görög Zoltánné Szántó Hajnalkával beszélgettünk.

  Bővebben

 • Fassang László orgonaművész a Bach24-ről

  Budapest – Március 21-én lesz 330 éve, hogy megszületett Johann Sebastian Bach. A Müpa ebből az alkalomból 24 órás „Bach-ügyeletet” tart. Március 20-án este 10-től 21-én este 10-ig neves magyar és külföldi orgonaművészek tizennégy koncerten játsszák el Bach összes orgonaművét egy gondosan felépített tematika szerint. A bázist természetesen a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem orgonája adja. A programsorozat ötletgazdájával, a Liszt Ferenc-díjas orgonaművésszel, Fassang Lászlóval beszélgettünk.

  Bővebben

 • Kwasizabantu – A hely, ahol segítséget talál az ember – 5. rész

  Dél-Afrikában a zuluk ébredését német származású evangélikus misszionáriusok indították el. Sorozatunk nyolc részben mutatja be ennek a missziónak a múltját és jelenét.

  Bővebben

 • Hosszúéletű evagélikusok: Ida néni 94

  Debrecen – Medgyesi Károlyné Vághy Ida Debrecenben él. A 94 éves asszony női szabómesterséget tanult, csipkéket készített. Paplanból varrt a háború után az evangélikus templomba oltárterítőt. A kevés türelem miatt úgy érzi, hogy a fiatalok körében a kézimunka sajnos ma már lankadóban van.

  Bővebben

 • „Ez Jézus Krisztus teste és vére” – Úrvacsorai közösségben az ételallergiásokkal

  Egyre gyakoribb kérdés gyülekezeteinkben az úrvacsorai alkalmakkor, hogy vajon ki, hogyan, milyen formában veszi magához Jézus Krisztus testét és vérét. Nem csak a liturgiai sokszínűségre gondolunk itt (közös kehely, kis kelyhek, bemártás...), hanem arra is, hogy vannak, akik valamilyen ételallergia, egészségi probléma miatt (lisztérzékenység, alkoholbetegség, gyümölcscukorra való érzékenység) nem tudják magukhoz venni az úrvacsora akár egyik, vagy másik összetevőjét, akár mindkettőt. Körbejártuk a témát.

  Bővebben

 • „A sokszínűség adja a fűszert” – Interjú a Pécsi Gospel Kórus alapítójával, Bánki Andrással

  Pécs – 12 éve Bánki András a pécsi evangélikus ifis tagokat belelkesítve, létrehozta többedmagával a Pécsi Gospel Kórust. Céljaikról, a tagokról, fellépéseik érdekességeiről, és tervekről beszélgettünk. Interjúnk apropóját az is adta, hogy a kórus a Magyarországi Evangélikus Egyház idei egyszázalékos kampányában tevékeny részt vállalt: hálakoncerteken tolmácsolják az egyház köszönetét, az egyház társadalmi szolgálatát támogató emberek felé.

  Bővebben

 • Kwasizabantu – A hely, ahol segítséget talál az ember – 4. rész

  Dél-Afrikában a zuluk ébredését német származású evangélikus misszionáriusok indították el. Sorozatunk nyolc részben mutatja be ennek a missziónak a múltját és jelenét.

  Bővebben

Seiten

2 abonnieren