2

 • Hitről, etikáról a gyermekekért

  Budapest – „Pedagógusként, keresztyénként a cél, hogy a gyermekek szabad döntést hozhassanak a különféle élethelyzetekben, pontos ismeretük legyen hitről, erkölcsről, Istenről, egyházról, az egyes etikai kérdésekről. Ehhez elengedhetetlen, hogy mi, tanárok váljunk jó eszközökké.” A tavaszi hónapok a be- és átiratkozások, a különféle csoportok megszervezésének időszaka, amikor a szülőknek a kötelező hit- és erkölcstan vagy az etika tantárgyak közül kell választaniuk. Mennyiben mond ellent egymásnak ez a két tárgy, vannak-e átfedések közöttük, jogosak-e a velük kapcsolatos előítélek? A Parókia.hu portál Deák Gabriella hittantanárt kérdezte, aki többszakos pedagógusként mindkét tantárgy oktatásában szerzett tapasztalatokat.

  Bővebben

 • Felkerestük a húsz évvel ezelőtti Kossuth-film szereplőit

  Monok és Tállya, Kossuth Lajos születésének és keresztelésének helyszínei hagyományosan evangélikus lakossággal is rendelkező települések. Tállyán a Zemplén legnagyobb temploma hirdeti az arra járók számára a mai napig az evangélikus jelenlétet. Nem véletlenül: a filoxéra szőlőbetegség 19. század végi pusztítása előtti években ötszáz felett volt a település evangélikus lakosainak száma, és ott található a regionálisan ma is talán legfontosabb evangélikus templom. Monokon csak az 1910-es években épült egy kis templom, de biztosan nem véletlen, hogy épp Kossuth szülőházával szemben. A környék Kossuth-kultuszáról és a Fabiny Tamás elnök-püspök által a napokban megosztott, húsz évvel ezelőtti videófelvétel szereplőiről és jelenlegi életükről szól cikkünk.

  Bővebben

 • Fókuszban az úrvacsora üzenete – Beszélgetés Zászkaliczky Zsuzsannával

  „A művészet ambíciója tulajdonképpen nem más, mint a tényektől eljutni a valóságig” – fogalmazott Pilinszky János. Különösen is aktuális ez a kijelentés, ha a keresztény művészetre gondolunk. Milyen teológiai üzenetet közvetítenek számunkra a régi korok és a kortárs alkotások? Miként fogalmazzák meg a mai alkotók az úrvacsora üzenetét? Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténésszel, az Evangélikus Országos Gyűjtemény közművelődési igazgatóhelyettesével, az Evangélikus Országos Múzeumban megrendezett Kenyér és bor színében kiállítás egyik kurátorával Galambos Ádám beszélgetett.

  Bővebben

 • Segítőknek segít a Diakóniai Képzési Központ

  A Magyarországi Evangélikus Egyház 2020-ban az Evangélikus Hittudományi Egyetem szervezeti egységeként létrehozta a Diakóniai Képzési Központot. A központ képzéskínálatáról Molnár Enikővel, a képzések szervezőjével beszélgettünk.

  Bővebben

 • „Azt gondolom, nem jártam rossz úton... Ez a kegyelem.” – Beszélgetés Balogh Éva evangélikus lelkésszel

  Budapest – A Duna Televízió Isten kezében című magazinműsorában, 2021. március 14-én, Erhardt Ágoston készített interjút Balogh Éva lelkésznővel élet és halál kérdéseiről.

  Bővebben

 • Evangélikus lelkész üzenete a Covid-osztályról

  „Ha megtehetném, megmutatnám a kételkedőknek, felelőtleneknek egy-egy Covid-osztály mindennapjait fényképen, vagy bevinném őket oda” – mondja Eszlényi Ákos. Kerepes–Kistarcsa evangélikus gyülekezetplántáló lelkésze kórházlelkészként is szolgál a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban, így közvetlen közelről látja a koronavírus-járvány miatt ott kialakult helyzetet. Tapasztalatairól, oltásról, a segítségnyújtás módjairól, az ima erejéről beszélgettünk vele.

  Bővebben

 • Elsőrangú forrás és kulturális örökségünk ritka kincse

  Izgalmas kötet megjelentetésével járult hozzá az elmúlt esztendő végén az úrvacsora évének méltó megünnepléséhez az Evangélikus Országos Gyűjtemény. Zvonarics Mihály Az Úr Vacsorája üdvösséges tudományának útába való rövid bemutatás című traktátusát eredetileg 1643- ban, a szerző – sárvári esperes, majd a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke – halála után tizennyolc évvel nyomtatták Csepregen. Egyetlen fennmaradt példányát az Országos Széchényi Könyvtár őrzi. A friss kötet ennek hasonmás kiadása, ugyanakkor a szövegnek a mai helyesírás szerinti átirata is helyet kapott benne. H. Hubert Gabriella irodalom- és könyvtártörténészt, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatóját és a bevezető tanulmányt jegyző Csepregi Zoltán evangélikus lelkészt, egyháztörténész-professzort, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorát kérdeztük a könyvről.

  Bővebben

 • Az egyetemes hitvallásokról tartottak szakmai beszélgetést

  A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratainak első, az egyetemes vagy ökumenikus hitvallásokról szóló kötete alapján beszélgettek hitvallásaink fontosságáról az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológia Tanszéke és a Luther Kiadó szervezésében megvalósuló online szakmai rendezvényen 2021. március 8-án.

  Bővebben

 • „Európának ne csak dicső múltja, veretes keresztény kulturális értékei, hagyománya, hanem cselekvőképes jelene és főleg jövője legyen!”

  Budapest – Az Index.hu oldalnak adott interjút Prőhle Gergely országos felügyelő, diplomata, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója. Kérdezték a vakcinadiplomáciáról, a külpolitikai viszonyokról, többek között az Európai Néppárt és a Fidesz kapcsolatáról, de szó esett a keresztény értékekről, a reformáció mai üzenetéről is.

  Bővebben

 • Egybecsengés: Szeretet, közösség, iskola – 19. rész

  Miskolc – Marcaltő – Az Evangélikus Pedagógiai Intézet (EPSZTI) honlapjának sorozatát a távolságot találkozásra cserélés jegyében indították, és az evangélikus nevelés sokszínűségét, értékgazdagságát hetente egy-egy páros portrén keresztül mutatják be benne. A legutóbbi, rendhagyó alkalomhoz hasonlóan ezúttal is egyazon intézmény két munkatársát szólították meg. Ami viszont változatlan: most is azokat a pontokat keressük interjúalanyaink között, amelyek hasonlóságról, egybecsengésről árulkodnak. Nikházy Bea és Cseteyné Bella Krisztina más-más úton jutott el a pedagógusi hivatáshoz, ami viszont közös bennük, hogy mindketten szeretettel idézik fel alsós tanító nénijeiket. Fontos számukra az emberi kapcsolódások minősége, és válaszaikból a könnyedség, bohémság is visszaköszön. Velük beszélgettünk az alábbi interjúban.

  Bővebben

 • Gyógyító örömhír – Könyvbemutató beszélgetés Kovács Viktorral

  Budapest – Gyógyító örömhír címmel jelent meg a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztálya és a Luther Kiadó közös kiadványa, amely összeállítás betegeknek, hozzátartozóknak és a lelkészi szolgálathoz kíván segédletet nyújtani. A könyvben liturgiák, imádságok és énekek is megtalálhatók. A kiadványról Kovács Viktor evangélikus lelkésszel, a könyv szerzőjével Galambos Ádám beszélgetett.

  Bővebben

 • Evangélikus templomséta Budapesten – Látványos könyvvel járhatjuk be a fővárost

  Hazánk páratlan szépségű fővárosa sok nevezetességgel bír. A mintegy kétezer éves történelem (ebből bő ezeréves kereszténység és 504 éves reformáció) az Istent kereső lelkek históriája is. A Duna két partján lelki otthont építő őseinknek hála: e város méltán nevezhető a templomok, zsinagógák városának is. A Margit-sziget templomromjaitól a 13. századi Mátyás templomon át a 2001-ben épült budahegyvidéki evangélikus templomig térben, de főleg időben hosszú az út. A kövek meséit hallgatva az Úristen egykori és mai élő kövei hitéből is épülhetünk, ha tematikus templomsétára indulunk. Ehhez nyújt segítséget egy frissen megjelent kötet.

  Bővebben

 • Állami gondozásból kikerülve lett hajléktalan, most egyetemre készül

  Nyíregyháza – Stekler Dávid állami gondozottból vált hajléktalanná, a nyíregyházi hajléktalanszállón ismerkedett meg egy szociális munkással, aki felkarolta, és visszaküldte az iskolapadba. A 25 éves fiú ma már kollégiumban lakik, reményei szerint szeptemberben a Nyíregyházi Egyetem szociálpedagógia alapszakán folytatja a tanulmányait. Volt állami gondozottként a gyerekeken, volt szerhasználóként a függőkön, volt hajléktalanként pedig a fedélnélkülieken segítene. Dávid a saját bőrén tapasztalta meg, mi minden nem működik jól az állami gondozottak ellátásában, ő ezeken szeretne változtatni.

  Bővebben

 • Sorsfordítók – Beszélgetés a kötet szerkesztőjével, Veszprémi Erzsébettel

  Budapest – Nyíregyháza – Nemrégiben megjelent a Sorsfordítók című kötet, amelyben a Szemlélek.net oldalon megjelent diplomás pályakezdő cigány/roma fiatalokkal készített interjúkat olvashatnak. A Roma Szakkollégiumok Egyesület kiadványa az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Nemzeti Tehetség Program részeként jelent meg, abból az alkalomból, hogy 10 éve működnek a hazai felsőoktatási intézményekben roma szakkollégiumok. A kötet szembenézésre kényszeríti a magát tisztességesnek vélő olvasót: képes vagyok-e elfogadással, előítéletek nélkül tekinteni embertársamra? Képes vagyok-e személyiséget, sorsot látni a bőrszín mögött? Én adok-e esélyt? – A kötet szerkesztőjével Veszprémi Erzsébettel beszélgettünk.

  Bővebben

 • Szembenézés és feldolgozás – A kommunizmus áldozataira emlékezünk

  Budapest – Február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja. 1947-ben ezen a a napon tartóztatták le Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. Mirák Katalin történésszel, a Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottságának elnökével a kommunizmusról, annak ideológiájáról és magyarországi „megvalósításáról”, valamint az evangélikus egyház múltfeltáró tevékenységéről is beszélgettünk.

  Bővebben

 • Médiadíjakat alapított a Magyarországi Evangélikus Egyház

  Budapest – 2021. március 15-ig lehet nevezni az evangélikus egyház tevékenységéről szóló írásokat az evangélikus.hu oldalán kialakított felületen a Bornemisza Péter-díjra és az Írónád díjra.

  Bővebben

 • Finomodó szépérzék – Bükösdi Gábor a vizuális nyelvezetről

  Sorozatunkban a Magyarországi Evangélikus Egyház intézményeiben szolgálatot végzőket szólaltatjuk meg indíttatásukról, munkájukról, céljaikról. Ezúttal Bükösdi Gábort, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium történelem, olasz, illetve rajz és vizuális kultúra szakos tanárát kérdeztük a művészeti oktatás kihívásairól és lehetőségeiről.

  Bővebben

 • Isten, a nagy házasságszerző

  Sok-sok történetet próbáltam már megragadni és rögzíteni, hogy továbbadhassam, megoszthassam másokkal. Ám a történetek különös élőlények. Sokkal hamarabb elkezdődnek már, mint ahogyan láthatóvá válnának. Ahogy egy gyermek formálódik már az anyaméhben vagy talán egészen a szülei gyermekkori álmaiban. Ki tudja? Ki sejti, mikor kezdődött el egy-egy történet, hogy valamikor mindenki számára látható módon megszülethessen? Nem kevésbé talányos, miért éppen akkor és éppen úgy talál egymásra két ember – sokszor bizonyára az isteni gondoskodás is alakítja a körülményeket, még ha ezt nem vesszük is észre mindig…

  Bővebben

 • Leányfalui esték: Kövesdi Miklós vendége volt Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész

  Leányfalu – Leányfalun 2021 az egyházak éve, hiszen a katolikus és a református gyülekezet életében is van több kerek évforduló. 2021. február 18-án azonban Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkésszel készített interjút a Leányfalu TV.

  Bővebben

 • Áldott magvetés földje – Evangélikus közösség a sokarcú Angyalföldön

  Az új év első gyülekezeti riportja 2020 árnyékában készült: az internet segítségével ültünk össze beszélgetésre a Budapest XIII. kerületében, Angyalföldön szolgáló fiatal lelkész házaspárral és a gyülekezet felügyelőjével. A Sándy Gyula tervei alapján 1938-ra felépült templom egymásra figyelő evangélikusok lelki otthona. Mindennapjaikat a közösségükről szívvel-lélekkel szólva, egymásra rezonálva mutatta be a tizedik éve itt szolgáló Grendorf Péter és Grendorf-Balogh Melinda, illetve Csermely Péter felügyelő.

  Bővebben

 • Böjti népszokások

  Szentendre – Papp Kornélia hagyományéltető óvónő és Kertész József nyugalmazott erdész böjti összeállítása.

  Bővebben

 • Tanárként is lelkészek – Beszélgetés az EHE lelkészi tanárképzéséről

  Budapest – Az Evangélikus Hittudományi Egyetem több éve indította a lelkészi kar számára azt a tanári modult nyújtó kiegészítő képzését, amely az iskolalelkészi szolgálat mellett a hittanári és gyülekezeti ifjúsági munka szakmai erősítését segíti. Lázárné Skorka Katalin, Simon Réka és dr. Simon Z. Attila lelkészekkel a képzésről, az ott szerzett tapasztalatokról és azoknak a gyakorlati életben történő alkalmazásáról is beszélgettünk.

  Bővebben

 • Mindennapi étkek, szakrális jelképek – A Szentírás ételeiről beszélgettünk Fráter Erzsébet biológussal

  „A Biblia rendkívül sokszínűen mutatja be a kor emberének étkezését, a mezőgazdálkodás elemeit, az élelmiszer-előállítás mozzanatait, a táplálkozási szokások furcsaságait és azt is, amikor nem volt mit enni. Ám az evés nemcsak mint a mindennapok rendjébe beilleszkedő rítus jelenik meg a Szentírás lapjain, hanem szakrális vetülete és gazdag jelképrendszere is fontos szerepet kap” – olvassuk a nemrégiben megjelent, A Biblia ételei című, bibliai idézetekkel gazdagon illusztrált, bőséges képanyagával láttató kötetről. Szerzőjével, Fráter Erzsébet biológussal, az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetéhez tartozó Nemzeti Botanikus Kert kurátorával, a Növényrendszertani Gyűjtemény vezetőjével beszélgettünk.

  Bővebben

 • Házasság hete: Szerelmes sütés-főzés 2021-ben

  Orosháza – Készül a finom csevapcsicsa az Ördög házaspár konyhájában. A munkamegosztás magától értetődő. Ördög Endre darálja a húst – háromfélét: marhát, sertést és birkát –, felesége, Hoffmann Ágnes pedig szájában egy adag vízzel aprítja a hagymát (bevált trükk, esküszik rá, hogy így nem csíp). A házasság hetének hatodik napját ők a közös sütés-főzéssel ünnepelték meg.

  Bővebben

 • „Nem semmi ez a gyerek” – Bemutatkozik Nagy Luca

  Orosháza – Nagy Luca bájos, szerény, illedelmes nagylány. Nagylány? Szinte már felnőtt, valahol a kettő határának mezsgyéjén jár. A szalagot már ő is megkapta végzősként a Székácsban, abban az intézményben, mely már 15 éve a második otthona. Az ovit is itt kezdte, és ebben a gimnáziumban teszi le hamarosan érettségi vizsgáit is. Nézegetve okleveleit, eredményeit azt hinném, zenei pályára készül, hiszen számos rangos hegedűversenyről, valamint népdal- és koráléneklési versenyről hozta el az arany minősítést. Őt azonban más irány vonzza, de ne szaladjunk még ennyire előre. Kezdjük inkább a történetet valahol 2008-ban.

  Bővebben

 • Katolikus papból lett református, családos lelkipásztor – Egy különleges házasság története

  A szerelmi történetek – pláne, ha önéletrajzi ihletésűek – és az életvezetési tanácsadó könyvek is nagy népszerűségnek örvendenek. Ritter Ida Nagyobb Ő – Értékmozaik című könyve ezt a két műfajt ötvözi. Miközben elmeséli, hogyan lett Ritter Nándornak, egy katolikus papból lett református lelkipásztornak a felesége, ahhoz is sorvezetőt ad, milyen út vezet a „boldog élethez”. De ahogyan házasságukban nemcsak ők ketten vannak, hanem az Úrral alkotnak erős szövetséget, úgy a könyv sem csak regény és kalauz, hanem bizonyságtétel is egyben.

  Bővebben

 • Kendeh Kirchknopf György: „Isten mindig nagyobb”

  Új sorozatot indítottuk YouTube csatornánkon Evangélikus egyháztörténelem a múlt századi lelkészek életének tükrében címmel. A második részben Kendeh Kirchknopf György evangélikus lelkész gondolatait osztjuk meg, aki 1912. január 22-én született. A felvételt 1989-ben rögzítette a Zákeus Média Centrum.

  Bővebben

 • Folytatódik a házasság heti sorozat – Az aszódi Majoros György és felesége mutatkoztak be

  Aszód – Majoros György és felesége, Éva 32 éve mondták ki a boldogító igent. Az elmúlt évtizedek felidézéséből megtudhatjuk, náluk hogyan zajlott a lánykérés, és hogyan igyekeztek folyamatosan ápolni a kapcsolatukat.

  Bővebben

 • Jézus és a szív tisztaságának fontossága – Kalandozás az Újszövetség kutatásának világában

  Ki volt valójában Jézus? Megismerhető-e a „Názáreti” csak az evangéliumokból? Miért ment időnként szembe a zsidó hagyományokkal az amúgy „Tóra-hű” Jézus? Ezekre és hasonlóan izgalmas kérdésekre keresik a válaszokat azok, akik a történeti Jézus-kutatásba ássák bele magukat. A 18. század utolsó harmadában kibontakozott megközelítés mára már az úgynevezett harmadik szakasznál tart, régen túllépve a teológia határain. Magyarországon e kutatási terület egyik képviselője dr. Cserháti Márta, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Teológia Tanszékének docense.

  Bővebben

 • Ezerszer is igen! – Aszódi házaspárok beszélnek a házasságukról

  Aszód – Az aszódi Kovács házaspár – Erzsébet és Ferenc – 46 évvel ezelőtt mondta ki az igent. Pedig Erzsikének elsőre nem tetszett Feri. És mégis, elég volt az akkori fiatalember részéről egy gesztus, hogy ez pillanatok alatt megváltozzon, és kezdetét vegye egy szép, ma is tartó közös utazás.

  Bővebben

Sivut

Tilaa syöte 2