3999

 • Vendégség Luther otthonában korona idején

  Wittenberg – Luther Márton képviselői (Martin-Luther-Bund) vendégségbe hívták közép-európai szövetségeseiket az Úr 2020. évében, amikor a koronának nevezett járvány éppen visszaszorult. A meghívás célja az volt, hogy Luther külföldi tanítványai egy nyelvkurzus segítségével mélyebben elsajátítsák a germánus nyelvet, így többek között jobban tudjanak egymással teológia diskurzust folytatni. Utaztak is Luther otthonába, azaz Wittenberg városába a lengyel, a cseh, a szlovák, a szlovén, a lett, az észt lelkészek, teológushallgatók, egyházhoz kötődő személyek. Voltak köztünk idősek és fiatalok, hölgyek és urak. Természeten Luther magyar követői is elfogadták a meghívást, és tiszteletüket tették a reformáció szülővárosában. Magyarhonból két fős delegáció jelent meg a reformátor asztalánál: Buday Zsolt bényei lelkész (Zsolt diák) és Lukács Máté András galgagutai beosztott lelkész (Máté diák). Továbbá Romániából is egy magyar diák jött, Dinka Levente kolozsvári teológus hallgató.

  Bővebben

 • Boldog hálaének – Nagytarcsaiak finnországi kirándulása

  Nagytarcsa – Hamina – A nagytarcsai Szivárvány Evangélikus Óvoda óvodapedagógusai meghívást kaptak a finnországi Haminába. Augusztusi utazásuk során megismerkedtek az ottani gyülekezet életével, gyermek és ifjúsági munkával. Látogatást tettek a helyi óvodákban és iskolában, beszélgettek finn pedagógusokkal és gyerekekkel. A haminai templomban testvéri közösségben, finn és magyar nyelven csendült fel a hálaadó ének.

  Bővebben

 • Zán Fábián Sándor lett a Kárpátaljai Egyházak Tanácsának új elnöke

  A felekezetközi egyházi tanács 2017-ben alakult meg, tizenegy felekezet csatlakozott hozzá. Elsősorban azok a kárpátaljai történelmi egyházak, melyek évszázadok óta itt vannak, de olyanok is, melyek nemrég szervezték meg kárpátaljai közösségüket. Ilyen például az örmény keresztyén egyház.

  Bővebben

 • Videoanyaggal köszöntik az új tanévet – Online tartották a határon túli magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét

  Bukarest – A járványügyi óvintézkedések betartása okán az RMPSZ hagyományaitól eltérően videoanyaggal köszönti az új tanévet kezdő pedagógusokat, diákokat és szülőket, az oktatás támogatóit.

  Bővebben

 • Izlandi evangélikusokkal bővült a Leuenbergi Közösség

  Reykjavík – Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) felvette tagjai közé az Izlandi Evangélikus Egyházat. Mindeközben a közösség elnöke, a svájci Gottfried Locher – a saját református egyházában ellene indult eljárás következtében – a GEKE vezetéséből is távozott.

  Bővebben

 • Koszta István: Merjük életünket Istenre bízni

  Kedves testvérek, keresztényként, egyházi emberként a jelenlegi helyzetre hivatásomból sem tudok semmi újat mondani és cselekedni, mint amit eddig is hirdettem és tettem – szól a hívekhez Koszta István, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspökhelyettese.

  Bővebben

 • Több a nő, mint a férfi az evangélikus lelkészek között Svédországban

  Stockholm – A svéd evangélikus egyház lehet az első hivatalos egyház a világon, ahol tartósan többségbe kerülnek a női lelkészek – írja legfrissebb riportjában az Egyházak Világtanácsa. Júliusban már 50.1 - 49.9 százalékos volt a nők és a férfiak aránya a nők javára, és a lelkészképzőkben is több nő tanul, mint férfi.

  Bővebben

 • Nem feladatunk, hogy öngyilkosságban segédkezzünk – Walter Kasper és Ralf Meister vitája

  Hannover – Joga van az embernek megölnie magát – nyilatkozta augusztus elején Ralf Meister hannoveri evangélikus püspök. Walter Kasper bíboros szerint azonban az Egyháznak az a feladata, hogy időben észrevegye a nehéz emberi élethelyzeteket, és az élet szószólójaként, védelmezőjeként legyen jelen.

  Bővebben

 • Rendhagyó kenyérszentelés Nagyváradon

  Nagyvárad – A világjárvány az augusztus 20-i államalapítási ünnepre is rányomta bélyegét, így míg az elmúlt három évben a kenyérszentelés helyszíne a Szent László tér volt, idén a nagyvárad-újvárosi református templom belső udvarán kapott helyet az esemény. A helyszínen jelen levő szűkkörű közönség mellett azonban az ünnepi alkalmat az érdeklődők otthonaikból is nyomon követhették az online közvetítés által.

  Bővebben

 • „Megszólaltak a harangok azért, hogy a rendőrök ne üssék az embereket” – Imádkozzunk Belaruszért!

  Hrodna – A hírekből ismerjük, igen feszült a helyzet Belaruszban. Az országban van egy kicsi evangélikus egyház is, amely tagja a Lutheránus Világszövetségnek. Minszkben és a tüntetések másik helyszínén, Hrodnában (Grodno) is van templomuk. „Evangélikus templomunk a város központjában található. Az ortodox és katolikus testvérekkel együtt megnyitottuk a templomokat, hogy a tüntetők bemenekülhessenek. A gyülekezetek harangjai a rendőrségi erőszak ellen tiltakoznak” – mondta Vlagyimir Tatarnikov, a helyi evangélikus egyház lelkésze az ország jelenlegi helyzetéről. A lengyel evangélikusok közös imádságra hívták fel az evangélikus közösségeket, amelyhez a hazai gyülekezetek csatlakozását kérte a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa.

  Bővebben

 • 130 éve hunyt el a felvidéki kötődésű, többnyelvű püspök, Szeberényi Gusztáv

  Az egykori Hont megyével is kapcsolatba került Szeberényi család tagjai jelentős szerepet töltöttek be mind a magyar, mind pedig a szlovák közművelődésben. Az evangélikus család leszármazottai közül többen papok és pedagógusok voltak, s a magyar, a szlovák és a német kultúrával egyaránt kapcsolatba kerültek. Általában a hazai evangélikus líceumokat látogatták, majd német egyetemeken tanultak, aztán legtöbb esetben szlovák gyülekezetek papjai lettek. Nemzeti hovatartozásuk megítélése nem könnyű, hiszen származásuk, vallásuk, környezetük, betöltött pozíciójuk és karrierjük egyaránt befolyásolta identitástudatukat.

  Bővebben

 • Búcsúzás helyett hálaadás

  A Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnapon, gyönyörű, verőfényes időben adott hálát az ünneplő gyülekezet Ferenczy Erzsébet lelkésznő többéves szolgálatáért a hosszúszói ágostai hitvallású evangélikus gyülekezet templomában. Ferenczy Erzsébet missziós lelkészként nemcsak itt, hanem a gömöri régió több gyülekezetében is szolgált. Szolgálata áldást jelentett ezeknek a közösségeknek és az egész szlovákiai régió magyarságának.

  Bővebben

 • Felújítási munkálatok Nagylakon

  Nagylak – A Romániai Evangélikus–Lutheránus Egyház Nagylaki Egyházközségéhez tartozó líceum felújítása folyamatban van.

  Bővebben

 • Imádkozzunk Libanonért! – Frissítve!

  Bejrút – Genf – Budapest – A bejrúti robbanás nem csak Libanont, hanem az egész világot megrázta: egyházi és állami vezetők fejezik ki részvétüket a libanoni emberek felé. Ferenc pápa külön megemlékezett katekézisén a történtekről, míg magyar részről Orbán Viktor miniszterelnök és Erdő Péter bíboros is táviratban fejezte ki szolidaritását a tragédia után.

  Bővebben

 • Koronavírus miatt szakítottak félbe egy konfirmandus tábort Finnországban

  Helsinki – Az egyik lohjai konfirmandus tábort meg kellett szakítani, mivel az egyik résztvevőnél bebizonyosodott a koronavírus gyanúja. 37 főnek kellett emiatt karanténba vonulnia.

  Bővebben

 • A Finn Bibliatársulat mobilos Újszövetség-fordítást készített fiataloknak

  Helsinki – Nem csak az egyházi sajtóban van nagy visszhangja a Finn Bibliatársulat által készített mobilos Újszövetség-fordításnak. Az új fordítás kimondottan a 15–25 év közötti korosztályt célozza meg, nem is tervezik nyomtatott formában kiadni, csak digitális alkalmazásként. Nem cél az sem, hogy az érvényben lévő hivatalos szöveget lecseréljék.

  Bővebben

 • 2022-re halasztották az EVT nagygyűlését

  Genf – A koronavírussal kapcsolatos bizonytalanságok miatt egy évvel későbbre, 2022-re halasztotta az Egyházak Világtanácsa a jövő évre tervezett nagygyűlést.

  Bővebben

 • Reformok előtt áll a protestáns egyház Németországban

  Berlin – Taglétszámok visszaesése, bevételek csökkenése, jelentőség csökkenése: a protestáns egyház komoly változások előtt áll. „A helyzet nagyon komoly és nem szabad elbátortalanodnunk” – nyilatkozta Irmgard Schwaetzer az EKD zsinati elnöke. Novemberben fog a zsinat az EKD-n és a 20 tartományi egyházon belüli változásokról dönteni. A tervezés elkezdődött, minden területet érintenek az új koncepciók.

  Bővebben

 • Ökumenikus Kirchentag lesz 2021-ben

  Frankfurt am Main – A 2021 májusára tervezett Ökumenikus Kirchentag (ÖKT) helyszíne Frankfurt am Main lesz. A frankfurti polgármester és egyházi referens Uwe Becker (CDU) úgy nyilatkozott, hogy Frankfurt am Main városa tartja a szavát és az ÖKT-t ténylegesen is támogatja. „Pont ezekben a nehéz időkben fontos, hogy összefogjunk és szolidárisan gondolkodjunk – nyilatkozta Becker. – A korona-krízis megmutatta, hogy csak közösen, egymás kölcsönös támogatásával és megbecsülésével van esélyünk a helyzet kezelésére.”

  Bővebben

 • Bizánci korból származó keresztény kolostort találtak Észak-Izraelben

  Jeruzsálem – Hatodik századból származó keresztény kolostort találtak Észak-Izraelben, Kafr Kama faluban – jelentette a Háárec című újság honlapja.

  Bővebben

 • Egyre nagyobb a női lelkészek aránya a svéd lelkészi karban

  Stockholm – A legfrissebb (2019 őszéről származó) adatok szerint a svéd egyházban már több nő dolgozik lelkészként, mint férfi. A nők száma 1533, míg a férfiaké 1527. Egy évvel korábban még a férfiak voltak túlsúlyban.

  Bővebben

 • Lutheránus Világszövetség kiírást tett közzé a 2023-as krakkói nagygyűlés arculatának elkészítésére

  Genf – Lutheránus Világszövetség kiírást tett közzé a 2023-as krakkói nagygyűlés arculatának elkészítésére. A kiírás az alábbi linken található, az anyagok benyújtásának határideje 2020. szeptember 7-e.

  Bővebben

 • A szlovák államfő méltányolja az egyházak társadalmi szerepvállalását

  Pozsony – Zuzana Čaputová szlovák államfő méltányolja az egyházak társadalmi szerepvállalását, különös tekintettel a koronavírus-pandémia nehéz időszakára. Az erről szóló bejegyzést azután tette közzé a közösségi oldalán, hogy 2020. július 30-án találkozott a katolikus és az evangélikus egyház, valamint a zsidó hitközségek képviselőivel.

  Bővebben

 • Fontos, hogy a hitünket anyanyelven élhessük meg

  Domonkosfa – Kitartónak lenni, megismerni az embereket és alkalmazkodni a közösséghez – ezek a legfontosabb pillérei annak, hogy egy hitközösség bizalmába fogadja új pásztorát. Andrejek Mitja és felesége, Judit evangélikus lelkészek ezt a célt tűzték ki, amikor átvették a domonkosfai egyházközösséget. Domonkosfán közel húsz évig Beznec Štefan volt az evangélikus egyház lelkipásztora. Ez idő alatt csak ritkán, különleges alkalmakkor volt magyar nyelvű istentisztelet a faluban, amikor vendéglelkész érkezett. Egy hónapja, hogy az új lelkészházaspár átvette a helyi szolgálatot. Ezzel többek óhaja teljesült, a szertartások kétnyelvűek, és a frissítés érezhetően jót tett a helyi közösségnek is.

  Bővebben

 • Vita robbant ki a melegek helyzetéről a szlovákiai evangélikus egyházban

  Pozsony – A Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház vezetése fegyelmivel fenyegetőzött egyik lelkésznőjükkel szemben, akit nem zavar, ha azonos nemű személyek élnek együtt, egymással partnerként.

  Bővebben

 • Szabadkán elmaradnak az istentiszteletek

  Szabadka – Vajdaság-szerte a legtöbb evangélikus gyülekezetben is elmaradnak az istentiszteletek – nyilatkozta Dolinszky Gábor. Az evangélikus püspökhelyettes hozzátette, Szabadka Város Válságkezelő Törzskarának intézkedéseinek eleget téve a szabadkai evangélikus templomban nincs lehetőség az istentiszteleti alkalmak megtartására, mint ahogy több másik vajdasági településen sem. Dolinszky Gábor kiemelte, egyedül a Bajsai Evangélikus Egyházközségben sikerült megoldani ezt a problémát.

  Bővebben

 • Tűz ütött ki a nantes-i katedrálisban, felgyújthatták

  Nantes – Tűz ütött ki a nantes-i Szent Péter és Szent Pál katedrálisban. A tűzoltók 7:44-kor kapták a riasztást, és nagy erőkkel vonulta a helyszínre. Délre sikerült megfékezni a lángokat.

  Bővebben

 • Elhunyt két madagaszkári püspök is a koronavírus-járvány miatt

  Antananarivo – Gyászol a Madagaszkári Lutheránus Egyház (Malagasy Lutheran Church / Fiangonana Loterana Malagasy – FLM), hiszen a napokban elhunyt két vezetőjük is. Dr. David Rakotonivira és dr. Benjamin Rabenorolahy a koronavírus-járvány áldozatai.

  Bővebben

 • Összefog a református és evangélikus nőszövetség Erdélyben

  Marosvásárhely – Az elmaradt bonyhai családi nap dátumán, július 11-én gyűlt össze az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége, hogy megtartsa évértékelő közgyűlését. A marosvásárhely-felsővárosi templomban maszkban, távolságot tartva gyűltek össze az asszonytestvérek, a találkozás örömét azonban ez sem csökkentette.

  Bővebben

 • Az egész világ aggódik a Hagia Sophia miatt – hírösszefoglaló

  Ankara – Recep Tayyip Erdogan török elnök rendeletet adott ki 2020. július 10-én a Hagia Sophia egykori ortodox székesegyház mecsetté alakítására vonatkozóan, röviddel azt követően, hogy a török legfelsőbb közigazgatási bíróság a nemzetközi felszólítás ellenére semmisnek minősítette az épület múzeummá alakításáról szóló, 1934-es minisztertanácsi döntést. Azóta az egész világon tiltakozások kezdődtek az átalakítás miatt.

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 3999 csatornájára