3999

 • Hogyan lehet új lendületet adni a testvérkapcsolatoknak?

  A bajor partnerkapcsolatokat ápoló gyülekezetek képviselőinek tartottak virtuális találkozót április 27-én a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának Ökumenikus és Külügyi Osztálya szervezésében. Az alkalomról Domokos Ildikó külügyi referens számol be.

  Bővebben

 • Isten megbocsátását közvetítve – Börtönlelkészek jubileumi konferenciája

  Húszéves a Börtönlelkészi Szolgálat címmel online formában rendezték meg április 29-én azt az ünnepi konferenciát, amely címében hordozta az apropóját. A tanácskozáson három evangélikus lelkész munkáját is elismerték.

  Bővebben

 • Nehéz sors vár a leprabeteg édesanyákra

  A leprabeteg édesanyák nehéz sorsára híva fel a figyelmet a Lepramisszió május első vasárnapjához közeledve.

  Bővebben

 • MEÖT főtitkár: változó időpontokban nyitnak a protestáns egyházak

  „Az emberek lelki szempontból is kiéhezettek arra, hogy újra személyesen részt vehessenek a templomi alkalmakon” – fogalmazott néhány napja dr. Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára, amikor az M1 televíziós csatorna egyik műsorában a templomok újranyitása kapcsán készítettek vele interjút.

  Bővebben

 • 200 éves a Grazi Evangélikus Egyházközség

  Fennállásának 200. évfordulóját ünnepli a Grazi Evangélikus Egyházközség Heilandskirche, amelyet 1821. április 15-én alapítottak meg evangélikusok és reformátusok számára egyaránt a grazi Heilandskirche-ben.

  Bővebben

 • 30 nap imádság a muszlimokért

  Az Evangéliumi Aliansz is csatlakozott a „30 Nap Imádság a Muszlim Világért” elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez. A mozgalom közel három évtizedes múltra tekint vissza, és minden évben az iszlám naptár szerinti ramadán hónaphoz kapcsolódik.

  Bővebben

 • A megbékélés útjáról rendez virtuális konferenciát az Anglikán–Lutheránus Társaság

  Buktatók és dobbantók – Közösen a megbocsátás és a megbékélés útján címmel szervez ökumenikus konferenciát az Anglikán–Lutheránus Társaság (ALS).

  Bővebben

 • Húsz éve írták alá az Ökumenikus Chartát

  Közös nyilatkozatot adott ki április 12-én az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) az Ökumenikus Charta aláírásának 20. évfordulójára. Alább ennek a fordítását olvashatják.

  Bővebben

 • Időutazás Straßburgba Kálvin, Luther és Bach idegenvezetésével

  Strasbourg nevét hallva manapság egy izgalmas, pezsgő életű város jut eszünkbe, amely az Európai Unió egyik központja, ahol a német és a francia kulturális háttér különleges, egymást megtermékenyítő kölcsönhatása érvényesül – a cikkben a városnév írásmódjának váltakozása is tükrözi e kettősséget. Ha a pandémia idején korlátozva vagyunk is az utazásban, most lélekben mégis kerekedjünk fel Straßburg irányába.

  Bővebben

 • „Luther – akinek lelkiismeretét Isten igéje tartotta fogva”

  A wormsi birodalmi gyűlés 500. évfordulója tiszteletére (angol nyelvű) webináriumot szervez az Amerikai Evangélikus Egyház (ELCA) wittenbergi tanulmányi központja 2021. április 16-án, pénteken, magyar idő szerint 18.00–19:15 között.

  Bővebben

 • A menekülttáborokból hazatérő iraki családoknak indít gyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet

  Új adománygyűjtő kampányt indított az Ökumenikus Segélyszervezet az iraki nélkülöző családok támogatására. Az akció keretében három kritikus terület – víz, oktatás, egészségügy – családok és gyerekek százezreit érintő problémáit mutatja be konkrét történeteken keresztül. A szervezet arra kéri adományozóit, lehetőségeik szerint támogassák e különösen is nehéz sorsú térségben végzett programjait, a családok helyben boldogulását.

  Bővebben

 • „Nem egy szokványos párosítás” – Csűry Csaba görögkatolikus teológusként szolgál az evangélikus elnök-püspök titkáraként

  Csűry Csaba görögkatolikus teológus évek óta dolgozik Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök titkáraként, valamint újabban tanácsosaként. A Magyar Kurír katolikus hírportál az ökumenéről és a keresztény üzenet továbbadásáról beszélgetett vele.

  Bővebben

 • Istentiszteleti és szent helyek Európában és a Közel-Keleten

  Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC), amely más ökumenikus szervezetekkel és a Vatikánnal közösen hagyományosan felemeli szavát az istentiszteleti helyek védelme és általában a vallásszabadság mellett, új kiadványt jelentetett meg a témában.

  Bővebben

 • Minden nyolcadik keresztényt üldöznek a vallása miatt

  Emberrablások, mélyülő szegénység és növekvő állami terror – a világjárvány miatt egyre nagyobb elnyomással kell megküzdenie az Afrikában és Ázsiában élő keresztény közösségeknek. Egy most megjelent jelentés szerint ugyanis a járvány közvetlen és közvetett hatásai is sújtják a fejlődő világban élő híveket, miközben nyolcadik éve folyamatosan romlanak a statisztikák.

  Bővebben

 • Koszta István: a közösség szentségéből erőt merítve tudjunk kilépni a mindennapi életbe

  Kolozsvár – „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen. A jó alkalmat áron is megvegyétek, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, hogy mi az Isten akarata” – ezzel a bibliai igével biztatja a híveket a húsvét alkalmából Koszta István, a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház püspökhelyettese.

  Bővebben

 • Húsvéti látomás: Isten ránk tekint, ismer és megszólít – Az LVSZ húsvéti üzenete

  Genf – „Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt; az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária! Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni! – ami azt jelenti: Mester. Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki.” (Jn 20,11–18)

  Bővebben

 • A biztonságos, tiszta és fenntartható környezethez való emberi jog – LVSZ nyilatkozat

  Genf – A Lutheránus Világszövetség felhívást intézett a biztonságos, tiszta, egészséges és fenntartható környezethez való emberi jog elismeréséért. A Genfi Vallásközi Fórum (Geneva Interfaith Forum) szervezetei közös nyilatkozatot juttattak el 2021. februárjában az Egyesült Nemzetek Szövetségének Emberi Jogi Tanácsához, melyben a klímaváltozással és emberi jogokkal együttesen foglalkozó különleges eljárás elindítását sürgették.

  Bővebben

 • Életét adta, hogy élhessenek – Az LVSZ nagypénteki üzenete

  Genf – „Jézus így szólt: Megmondtam nektek, hogy én vagyok: ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni! Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit.” (Jn 18,8–9)

  Bővebben

 • Ernst Wolf-díjjal ismerték el dr. Móricz Nikolett disszertációját

  Bern – A 2021-es évben a Gesellschaft für Evangelische Theologie (Protestáns Teológiai Társaság) az Ernst Wolf-díjjal ismerte el dr. Móricz Nikolett disszertációját, amely Wie die Verwundeten – derer du nicht mehr gedenkst | Zur Phänomenologie des Traumas in den Psalmen 22, 88, 107 und 137 címet (Sérültek – akikre nem is gondolunk | A traumák fenomenológiája a 22, 88, 107 és 137. Zsoltárban) viseli.

  Bővebben

 • Stációk – Újraalkotva

  Felsőhegy – Csonti Melinda felsőhegyi (Vajdaság) tanítónő az interneten bukkant arra a 2017-ben készült filmre, amelyet Győri András Timótheus és Horváth-Bolla Zsuzsanna készítettek a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, bemutatva a diákok által készített stációkat és reformáció 500-as jubileumi zászlókat. A tanítónő tanítványaival együtt most elkészítette a stációkat.

  Bővebben

 • Folyóparti sírkert a Szepességben

  Kézsmárk – A késmárki evangélikus temetőben, a rohanó Poprád folyó mellett járva kuruc katonák és negyvennyolcas nemzetőrök mellett egy fafaragó báró és az első magyar radiológus, Alexander Béla alakja is feldereng.

  Bővebben

 • Már 704 nyelvre lefordították a Bibliát

  Stuttgart – Már 704 nyelvre lefordították a Bibliát – jelentette be 2021. március 24-én a Stuttgartban működő Német Bibliatársaság.

  Bővebben

 • A tízparancsolat ősi másolatára bukkanhattak

  Potsdam – Idan Dershowitz, a Potsdami Egyetem munkatársa szerint eredeti lehet az a bibliai szöveg, amelyet a 19. században hamisítványnak találtak – számol be a Live Science. A szakember nemrég megjelent tanulmányában azt írja, a forrás Mózes ötödik könyvének előfutára lehet, több kutató azonban szkeptikus az elmélettel kapcsolatban.

  Bővebben

 • A világban ma is sokan 20-25 kilométert gyalogolnak a tiszta vízért

  Budapest – Az ivóvízhiány egyike a globális válságoknak, s napjainkban már a Föld népességének negyedét érinti. A tiszta ivóvíz nélkülözhetetlen eleme az emberi életnek, ezért fokozódó hiánya humanitárius válsághoz vezetett és vezethet több országban. Az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi szerepvállalása során számos országban hajtott végre vízellátással kapcsolatos fejlesztéseket. Jelenleg is több térségben meghatározó eleme humanitárius és fejlesztési munkájának az (ivó)vízhiány elleni küzdelem, így többek között Irakban, Etiópiában és Afganisztánban is.

  Bővebben

 • Bibliai szöveget tartalmazó tekercsek maradványaira bukkantak a Júdeai-sivatagban

  Tel Aviv – Hatvan év után ismét bibliai szöveget tartalmazó tekercsek maradványaira, illetve más jelentős régészeti leletekre is bukkantak Izraelben, a Júdeai-sivatag barlangjaiban, a Holt-tenger közelében – jelentette a Jediót Ahronót tel-avivi napilap Ynet című hírportálja március 16-án.

  Bővebben

 • Ökumenikus imádságot tartottak március 15-én Nagyváradon

  Nagyvárad – A nemzeti ünnep alkalmával minden évben más felekezet templomában szervez imádságos megemlékezést a nagyváradi magyar katolikus közösség. Idén a Szent László-templomban tartottak igeliturgiát, amelyen együtt imádkoztak a hívek Böcskei László római katolikus megyéspüspök, Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és Mátyás Attila evangélikus lelkész vezetésével.

  Bővebben

 • Szűk körű rendezvényeket tartottak csak a Székely szabadság napján

  Sepsiszentgyörgy – A koronavírus-járvány miatt csak szűk körű rendezvényeket tartottak Erdélyben a székely szabadság napján, az 1852-es Habsburg-ellenes székely szervezkedést vezetők kivégzésének évfordulóján. Sepsiszentgyörgyön mintegy háromszázan gyűltek össze 2021. március 10-én a szakadó hóesésben a Turul-szobornál, hogy a székely szabadság hőseire emlékezzenek.

  Bővebben

 • Wagner Szilárd evangélikus lelkész böjti gondolatai a gráci Heilandskirchében

  Graz – Dr. Wagner Szilárd evangélikus lelkész böjti gondolatait osztotta meg.

  Bővebben

 • Ősi keresztény templomok és kolostorok maradványai bukkantak elő egy egyiptomi ásatáson

  Kairó – Egy francia-norvég régészcsoport ősi keresztény templomok és kolostorok maradványaira bukkant az egyiptomi Nyugati-sivatagban, amelyek az V. század kolostorainak életről tanúskodnak – jelentette be az egyiptomi műemlékvédelmi tárca.

  Bővebben

 • Az első erdélyi fejedelem, aki békét teremtett a vallások között – 450 éve hunyt el János Zsigmond

  Tíznaposan vált uralkodóvá, rövid élet adatott meg neki, mégis az első európai fejedelmek között volt, aki meg tudta oldani a reformációból fakadó konfliktusokat, hitvallások közötti békét hozva országába: most 450 esztendeje hunyt el János Zsigmond, az első erdélyi fejedelem.

  Bővebben

Sivut

Tilaa syöte 3999