3999

 • Diakonisszák találkoztak a bielefeldi Bethelben

  Bielefeld – 2018. június 14–17. között a bielefeldi Bethel diakóniai központban 43. alkalommal hívta össze tagjait a Kaiserswerther Generalkonferenz (KGK) nemzetközi diakóniai tetőszervezet. A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület főnökasszonyának személyes sorait adjuk közre.

  Bővebben

 • Bizonyságtétel kerekesszékből

  Sepsiszentgyörgy – Sepsiszentgyörgyön mutatták be 2018. július 4-én a budapesti Rusznák Emese Mesi mesék, avagy legkedvesebb firkáim című könyvét. A szerző mozgássérült, kerekesszékkel közlekedik, és már több mint tíz éve részt vesz a Romániai Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi fiókja által a Benedekmezőn szervezett mozgássérülttáborban, ahol történetei egy részéhez ihletet kapott.

  Bővebben

 • Digitális perselybe várják a templomi adományokat

  Berlin – A Berlin-Brandenburg-Oberlausitzi Evangélikus Egyház bevezette a digitális perselyt a hívek adományainak összegyűjtésére. A digitális persely lehetővé teszi a készpénz nélküli adományozást, ráadásul PIN-kód nélkül.

  Bővebben

 • Búcsú egy transzilvanista tudóstól

  Brassó – Kevesen ismerték. A legtöbben nem is hallottak róla. Haláláról a brassói többségi sajtó sem írt. Noha ő volt a 20. század legavatottabb szász levéltárosa, helytörténésze. Ha ugyan szabad helytörténészként aposztrofálni azt, aki az elmúlt fél évszázad egyik legjelentősebb vallási, ideológiai, oktatási folyamatának, a reformációnak a kezdeteit kutatta ott, ahonnan az Erdély-szerte kisugárzott.

  Bővebben

 • A Lutheránus Világszövetség tanácsának tagjai

  2017 májusában a namíbiai nagygyűlésen választották meg a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) új tanácstagjait, akik a 2017–2024 közötti időszakban a szervezet genfi irodájának működését segítik és felügyelik. Az új tanács tagjai – a tanácsadókkal és az LVSZ-hez kapcsolódó szervezetek képviselőivel kiegészülve – 2018. június 27. és július 2. között találkoztak első alkalommal Genfben.

  Bővebben

 • VI. Egyházi napok Szlovákiában

  Zólyom – A hagyományosan kétévente megrendezésre kerülő, a Szlovákiai Evangélikus Egyház által szervezett egyházi napok idén június 29. és július 1. között valósultak meg Zólyomban. Két évvel ezelőtt hazánkban Békéscsaba adott otthont ennek a színvonalas nemzetközi rendezvénysorozatnak.

  Bővebben

 • Nem lehet Luther és Kálvin utca Marosvásárhelyen?

  Marosvásárhely – A két hónappal ezelőtti leváltása előtt egy utolsó „ajándékkal” lepte meg a marosvásárhelyi magyarokat Lucian Goga prefektus. A kormánybiztos közigazgatási bíróságon támadta meg azt a két, tavaly hozott tanácsi határozatot, melynek értelmében a Maroshévíz utcát Lutherről, a Posta utcát Kálvinról neveznék el.

  Bővebben

 • Frízföldi reformáció – Protestáns gyűjtemények konferenciája

  Emden – Az alsó-szászországi Kelet-Frízföld (Ostfriesland) központja, Emden városa adott otthont idén az európai protestáns gyűjtemények konferenciájának. A Németország északnyugati csücskében, közel a holland határhoz fekvő települést történelme és emlékei alapján a reformáció emlékhelyei („Reformationsstadt”) közé sorolják. Az április 26–29. között megrendezett találkozó helyszíne a mintegy ötvenezres északi-tengeri kikötőváros régi temploma, a nagytemplom volt.

  Bővebben

 • „Amikor a szív visszahúz” – Balogpádárban a kitelepítésekre emlékeztek

  Balogpádár – Az 1947-ben kitelepített, főként evangélikus vallású magyar családokra, valamint az első és második világháborúban hősi halált halt katonákra emlékeztek meg a Rimaszombattól 10 km-re északra, a nyelvhatáron fekvő balogpádári evangélikus templomban. Az ünnepi istentiszteletre a gyönyörűen feldíszített templom zsúfolásig megtelt mindazokkal, akik kötődnek a faluhoz.

  Bővebben

 • Papnék az Óperencián túl

  Az Enns ausztriai folyón túli területről (ob der Enns) került a magyar nyelvbe az Óperencia, amely valami távoli helyet kíván jelölni. Papnétársammal, Fűkéné Menczer Kornéliával, Nellivel június 4-én elindultunk, hogy vendégként megnézzük, a messzi vidéken vajon miről is álmodnak a papnék.

  Bővebben

 • Meghalt dr. Balla Bálint

  Berlin – A protestáns magyar szabadegyetemi mozgalom és közélet utolsó élő nagy alakja, dr. Balla Bálint professzor 2018. június 25-én távozott körünkből Berlinben.

  Bővebben

 • Az EKD a menekültek védelmére hív

  Berlin – A menekültek világnapja alkalmából nyilatkozatot adott ki Manfred Rekowski, a Rajna-vidéki Protestáns Egyház elnöke, a Németországi Protestáns Egyház (EKD) zsinata menekültügyi bizottságának vezetője.

  Bővebben

 • Az imádság az ökumené oxigénje

  Genf – A pápa és a konstantinápolyi pátriárka is hitet tett az ökumenikus mozgalom mellett. A fennállásának 70. évfordulóját ünneplő Egyházak Világtanácsa (EVT) július 15. és 21. között zajló, rendhagyó központi bizottsági ülésének éppúgy kiemelkedő pillanata volt Bartholomaiosz igehirdetése, mint Ferenc pápa látogatása és felszólalása.

  Bővebben

 • Ferenc pápa második beszéde Genfben: A vér ökumenizmusa előrehaladásra biztat minket!

  Genf – 2018. június 21-én a genfi Ökumenikus Központ Visser ‘t Hooft terme adott otthont a délutáni ökumenikus találkozónak az Egyházak Világtanácsa alapításának hetvenedik évfordulóján rendezett ünnepségen, amelyen a pápa is részt vett egynapos genfi látogatása során.

  Bővebben

 • Egyházi vezetők gratuláltak az Egyházak Világtanácsa fennállásának hetvenedik évfordulója alkalmából

  Genf – A tagegyházak, a testvérszervezetek és a szélesebb ökumenikus mozgalom hálaadásának és bátorításának üzenetei érkeztek az Egyházak Világtanácsához (EVT). A közösség a napokban ünnepelte meg, hogy immáron hetven éve cselekszik a keresztény egység érdekében.

  Bővebben

 • Ferenc pápa az interkommúnióról: Az egyes püspökök kell hogy eldöntsék, hogy bevezetik-e az egyházmegyéjükben

  Genf – Róma – A pápa csak azért utasította el a német püspökök interkommúnió-tervezetét, mert az minden német püspök számára egységes megoldást írt volna elő.

  Bővebben

 • I. Ferenc pápa köszöntötte az Egyházak Világtanácsát fennállásának hetvenedik évfordulóján

  Genf – Az Egyházak Világtanácsának Központi Bizottsága 2018. június 15. és 21. között ülésezett Genfben. Az utolsó napon maga I. Ferenc pápa is tiszteletét tette náluk. A fennállásának hetvenedik évfordulóját ünneplő szervezet vezetőivel, valamit egyházi vezetőkkel találkozva a pápa közös áhítaton is részt vett, valamint találkozott a Bossey-i Ökumenikus Intézet hallgatóival, és elment az EVT genfi központjába is.

  Bővebben

 • Ferenc pápa első beszéde Genfben: Az ökumenizmus veszteséges vállalkozás!

  Genf – 2018. június 21-én, csütörtök délelőtt I. Ferenc pápa részt vett az Egyházak Világtanácsának Ökumenikus Központjában szervezett közös imádságon. A pápa a szervezet fennállásának hetvenedik évfordulója alkalmából látogatott el Genfbe.

  Bővebben

 • Újszerű, rég várt szakmai kiadványt mutattak be a brassói Fekete templomról

  Brassó – Európa egyik leggyakrabban fényképezett műemléktemplomáról mutattak be hétfőn újszerű, időszerű és rég várt átfogó kiadványt Brassóban.

  Bővebben

 • Tétlenkedés helyett hatékony fejlesztéspolitika szükséges

  Brüsszel – „Az uniós fejlesztéspolitika sikerének mércéje az lesz a jövőben, hogy sikerül-e csökkenteni az elvándorlást a tömeges migrációt kibocsátó országokból” - jelentette ki Hölvényi György, a Fidesz-KDNP képviselője az EU, valamint az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség országainak közös parlamenti közgyűlésén Brüsszelben.

  Bővebben

 • A biztonsághoz vezető úton menekülőkért imádkozhatunk

  A menekültek világnapja (június 20.) alkalmából az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) és társszervezete, az Európai Egyházak Migrációs Bizottsága (CCME) közös levélben fordult az európai egyházakhoz, hogy együttműködésüket kérje. A két szervezet egyben liturgiai javaslatot is készített igei alkalmakhoz és ökumenikus imádságokhoz.

  Bővebben

 • Magyar evangélikus kapcsolatépítés Nigériában

  Abuja – A Lutheránus Világszövetség „Kölcsönös tanulás a vezetők cseréjén keresztül” (Mutual Learning through Exchange of Leaders) elnevezésű projektjének a Magyarországi Evangélikus Egyházat érintő első lépéseként dr. Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök és Buda Annamária diakóniai osztályvezető látogatott Nigériába.

  Bővebben

 • Fontos az anyaországon kívül élő magyar közösségek megismerése

  Vajdaság – Négynapos vajdasági körúton járt az elmúlt hétvégén a budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnázium 10. a osztálya. A diákok a kirándulás során betekintést nyertek az ott élő magyar közösségek életébe, megismerkedtek néhány civil szervezet működésével, emlékhelyeket kerestek fel, több helyen koszorúztak, és sok-sok érdekesség birtokában tértek vissza a magyar fővárosba.

  Bővebben

 • Pont egy év múlva kezdődik majd a következő Kirchentag Dortmundban

  Dortmund – Egy év múlva, éppen 2019. június 18-án veszi majd kezdetét a Német Protestáns Egyházi Napok Dortmundban egy istentisztelettel, amelyen a német nemzetiszocializmus borzalmairól is megemlékeznek.

  Bővebben

 • A tilalom ellenére Ausztriában szenteltek lelkésszé egy lett lelkésznőt

  Riga – Waidhofen an der Thaya – Hazájában, Lettországban az evangélikus egyház nem szentel nőket lelkésszé, ezért Dace Dislere-Musta négy évvel ezelőtt Ausztriába ment. A teológust, aki Lettországban korábban éveken át végzett kórházi lelkigondozást, és a szeretetszolgálat munkájában is részt vett, Ingrid Bachler egyházfőtanácsos ordinálta 2018. június 10-én.

  Bővebben

 • Azbej Tristan: gyakran a keresztény egyházak sem merik felvetni a keresztényüldözést

  Ottawa – Gyakran a keresztény egyházak sem merik felvetni a keresztényüldözést, és nem merik nevükön nevezni a dolgokat – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkára az MTI-nek a kanadai Ottawából 2018. június 14-én este telefonon adott interjújában.

  Bővebben

 • Egyházunk küldöttsége nigériai evangélikusok között szolgált – VIDEÓ!

  Abuja – A Lutheránus Világszövetség diakóniai csereprogramjának keretében dr. Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök és Buda Annamária diakóniai osztályvezető Nigériába látogattak, hogy megismerjék az ottani egyház életét. A püspök és az osztályvezető vasárnap a Nigériai Krisztus Evangélikus Egyháza (Lutheran Church of Christ in Nigeria / LCCN) istentiszteletén szolgáltak.

  Bővebben

 • Holokauszt-túlélőkkel találkoztak Berlinben

  Holokauszt-túlélőknek rendeztek találkozót Berlinben. Lebovits Imre és családja is részt vett ezen a találkozón. Élményeit az alábbi beszámolóban osztotta meg szerkesztőségünkkel.

  Bővebben

 • „Az Úr megvizsgál minden szívet” – Szlovákiai magyar missziói nap

  Kuntapolca, Szlovákia – „Erős vár a mi Istenünk” – hangzott el a kezdő ének a 11. alkalommal megrendezett magyar evangélikus országos missziói napon, amelyet ezúttal a szlovákiai Gömörben, Kuntapolcán tartottak. Több mint egy évtizede Orosházán találkoztak először a felvidéki magyar közösségek, akkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy hittestvérként tartsák egymással a kapcsolatot, és évente legalább egyszer találkozzanak.

  Bővebben

 • Tapio Luoma érsek beiktatása

  Turku, Finnország – 2018. június 3-án került sor a Finnországi Evangélikus Egyház új érsekének beiktatására Turkuban. Tapio Luoma korábban espooi püspökként, előtte Seinäjoki gyülekezetének igazgató lelkészeként szolgált.

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 3999 csatornájára