3

 • Vasárnapi ige: Ki tart meg, ha megszédülök?

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • „Itt állok, másként nem tehetek”

  1521. április 18-án tisztelettudó, de határozott válaszok hangzottak el a wormsi birodalmi gyülésen Luther Márton szájából. A reformátor elhíresült mondatának történelmi, teológiai hátterét és jelenre mutató példáját Reuss Andrásnak, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszéke professor emeritusának írása világítja meg.

  Bővebben

 • Időutazás Straßburgba Kálvin, Luther és Bach idegenvezetésével

  Strasbourg nevét hallva manapság egy izgalmas, pezsgő életű város jut eszünkbe, amely az Európai Unió egyik központja, ahol a német és a francia kulturális háttér különleges, egymást megtermékenyítő kölcsönhatása érvényesül – a cikkben a városnév írásmódjának váltakozása is tükrözi e kettősséget. Ha a pandémia idején korlátozva vagyunk is az utazásban, most lélekben mégis kerekedjünk fel Straßburg irányába.

  Bővebben

 • „Luther – akinek lelkiismeretét Isten igéje tartotta fogva”

  A wormsi birodalmi gyűlés 500. évfordulója tiszteletére (angol nyelvű) webináriumot szervez az Amerikai Evangélikus Egyház (ELCA) wittenbergi tanulmányi központja 2021. április 16-án, pénteken, magyar idő szerint 18.00–19:15 között.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: Kincs, ami van

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Te vagy a látás Istene

  „Merítsünk erőt és reményt abból, hogy Ő ránk tekint, és meglátja azt, hogy mire van szükségünk, mert Ő a látás Istene” – fogalmaz presbiteri áhítatában dr. Szabó Emese.

  Bővebben

 • Elkárhozott, vagy testvérünk?

  A sokak szerint elkárhozott Júdás Jézus hírhedett tanítványa lett. Azt gondolnánk, mindent tudunk az árulóról, akiről így már semmi újat nem lehet mondani. Ha azonban megvizsgáljuk az evangéliumokat mint elsődleges forrásokat, és szembesülünk a hatástörténet sokféle Júdás-képével, rádöbbenhetünk arra, valójában milyen keveset tudunk róla, s milyen ellentmondásosak a személyével és halálával kapcsolatos beszámolók.

  Bővebben

 • Tűnődés

  Dr. Lackner Pál evangélikus lelkész, egyházunk püspöki tanácsa referensének gondolatai a húsvét utáni napokra.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: Maradj velünk, Urunk!

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • KRISZTUS VALÓBAN FELTÁMADOTT! – MIT JELENT EZ SZÁMUNKRA?

  Húsvétkor az egész keresztény egyház Jézus feltámadását ünnepli. De mit is jelent az ő feltámadása a mi számunkra? Cikkemben erre próbáltam fényt deríteni.

  Bővebben

 • HÚSVÉT ÜNNEPÉRŐL

  A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más. Közös eredete azonban, a húsvét héber neve, a pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent. Eredetileg a keresztény és a zsidó ünnep egybe is esett. A niceai zsinat i. sz. 325-ben szabályozta a keresztény ünnepek rendjét, ekkor vált el a két ünnep ideje.

  Bővebben

 • Húsvét a nagyvilágban

  Ünnepeink sorában kiemelkedő ünnepünk a húsvét, Krisztus feltámadásának ünnepe, amely sok országban egyben a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. Gyűjteményünk egy-egy ország húsvéti szokásait mutatja be.

  Bővebben

 • NAGYPÉNTEK: Jézus a kereszten

  Nagypéntek Jézus kereszthalálának és sírban nyugvásának emléknapja. Jézus Krisztus az emberek iránt való személyes szeretetből az életét adta, hogy reményt adjon az örök életre.

  Bővebben

 • Nagypénteki gondolatok

  „A golgotai kereszt az a gerenda, amelyen az élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át a mennyei partra menekülnek." (Spurgeon)

  Bővebben

 • NAGYCSÜTÖRTÖK: Az utolsó vacsora, lábmosás és elfogatás

  Nagycsütörtök a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja, amikor Jézus tanítványaival közösen ünnepelte meg a Széder esti lakomát, az Egyiptomból való kivonulás emlékére. Aztán szerezte az úrvacsorát, megmosta tanítványainak lábát. Később a Gecsemáné kertben búcsút vett tanítványaitól és felkészült az áldozatra, Istennel való tusakodása után vállalta kereszthalálát.

  Bővebben

 • A föltámadás örömhíre Schütz zenéjével – magyarul

  Fót – A húsvéthajnali liturgia pótlására szeretettel ajánljuk meghallgatásra Heinrich Schütz művét: A feltámadás történetét.

  Bővebben

 • Mit ünnepeltek a kereszténység előtt húsvétkor Európában?

  „Az egyházi ünnep létrejötte előtt mit ünnepeltek húsvétkor Európában? A magyarok is tartottak hasonló ünnepet a kereszténység előtt?”

  Bővebben

 • Karanténpassió Pesthidegkútról

  Budapest – A Pesthidegkúri Evangélikus Egyházközség tagjai Karanténpassiót készítettek, amelyet a Youtube-csatornájukon osztottak meg a szélesebb közösséggel. A Karanténpassió a következő családok közreműködésével készült: Ádám, Béndek (Svédországból), Braun, Csobot, Erdős, Fodor, Fűr-Kovács, Gazda, Gősi (Írországból), Harangozó, Illyés, Kiss-Simkó, Konkoly, Kozák, Mahler, Mészáros, Nyírő, Povázsai, Prőhle, Sallay, Sipos, Tafferner, Tóth, Turcsik, Varga.

  Bővebben

 • „Majd, ha felnő, eldönti” – 6 ok, amiért mégis keresztelünk gyerekeket

  Az utóbbi időben megint felkavarta a közéleti állóvizet az a vélemény, hogy a gyermekek megkeresztelése igencsak problémás. A mostani csörtének azonban nem teológiai, hanem jogi okai voltak. Konkrétan az a gondolat került elő, hogy a gyerekek személyiségi jogait sérti a keresztelés, hiszen azzal egy egyházba, illetve felekezetbe úgy kerül bele, hogy ő azt nem is akarja, pontosabban nem tudja még akarni vagy nem akarni.

  Bővebben

 • Böjti gondolat: Egy groteszk ünnep pillanatnyi metszete

  Böjt 2021 – Sorozatunkban a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó szervezői által írt meditációkat olvashatják. Molnár Lilla a Budapest–Kelenföldi Evangélikus Egyházközség beosztott lelkésze. Alábbiakban az ő írása segíti az elcsendesedést.

  Bővebben

 • Találó, feltaláló, megtaláló (1Kor 10,15–17)

  Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy feltaláló. Sokévi munka után felfedezte a tűzgyújtás titkát. Szerszámait elvitte a hóval borított északi területekre, és megtanított egy ottani törzset a tűzgyújtásra és annak előnyeire. Azok aztán annyira megörültek ennek az újdonságnak, hogy még csak eszükbe sem jutott köszönetet mondani a feltalálónak, aki egy nap szép csendesen továbbállt. Azok közül a nagy jellemek közül való volt, aki nem vágyott tiszteletre vagy hírnévre; elég volt neki az az öröm, hogy tudta, valaki hasznát vette találmányának.

  Bővebben

 • A passiói istentisztelet rendje, szerkesztve, énekekkel

  Budapest – Fót – Fodor Viktor a Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség lelkésze munkatársaival, és a Fóti Evangélikus Kántorképző Intézet közreműködésével énekekkel és videókkal szerkesztette össze a passiói istentisztelet rendjét. Ezt adjuk most közre, gondolva arra, hogy a járvány miatt nagypénteken nem tudunk személyesen részt venni istentiszteleten.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: A lelki zárnyitásokról

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • VIRÁGVASÁRNAP: Dicsőség és szenvedés együtt van jelen

  Virágvasárnap, a húsvét előtti vasárnap, a nagyhét kezdete. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála előtti napokban.

  Bővebben

 • Úrvacsora az első három században – Dr. Blázy Árpád előadása

  Budapest – 2021-ben is folytatódik a Magyarországi Luther Szövetség (MLSZ), az Evangélikus Országos Gyűjtemény (EOGY) és a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága által szervezett előadássorozat, ám a koronavírus-járvány miatt egyelőre online formában adjuk közre az előadások videóit.

  Bővebben

 • 220 éve halt meg Schmál Sámuel

  Ki volt ő? A nyíregyházi evangélikusság körében egyszerűen így emlegethetjük őt: a templomépítő lelkész. Schmal András és Adami Anna gyermekeként született 1741. május 5-én. Édesapja akkor felsősajói (Vyšná Slaná) lelkész volt (aki később, 1751-től Ratkón szolgált és főesperes is lett – †1766). Édesapjáról azt is érdemes tudni, hogy több jelentős művet írt: pl. latinul megírta a magyarországi evangélikus szuperintendensek (püspökök) élettörténetét.

  Bővebben

 • Miért ment Jézus virágvasárnap Jeruzsálembe?

  A keresztény ünnepek Jézus életének epizódjait dolgozzák fel, s ezekre már az őskeresztények is közösségben emlékeztek. A különösen fontos eseményekből éves menetrend, vallási naptár alakult ki a keresztények számára, amelyben Jézus kereszthalálának időpontja a húsvét ünnepkörét határozta meg. Virágvasárnap húsvét vasárnapját előzi meg egy héttel.

  Bővebben

 • Böjti gondolat: A csend nem egyenlő a némasággal

  Böjt 2021 – Sorozatunkban a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó szervezői által írt meditációkat olvashatják. Pápai Attila a 2022-ben megrendezésre kerülő találkozó helyszínét biztosító Gyulai Evangélikus Egyházközségének a lelkésze. Alábbiakban az ő írása segíti az elcsendesedést.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: Aki első és az utolsó

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Megtartották a Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetemet

  Budapest – A Keresztény-Zsidó Társaság a Zsidó-Keresztény-Iszlám Vallástudományi Szabadegyetem keretében előadássorozatot osztott meg a Youtube-csatornáján. Az előadók között két evangélikus is volt. Videóikat most megosztjuk.

  Bővebben

Sivut

Tilaa syöte 3