3

 • Földrajz nélkül nincs Biblia! – Minden, amit a Szentföldről tudni akartál!

  A Biblia sohasem önmagában áll. A mindenkori bibliaolvasónak ugyanis olvasata van, azaz ahogyan időben egyre távolodunk a Biblia korától, mindig másképpen, más szemmel értelmezzük a benne lévő információkat, üzeneteket. Ez viszonylag sűrűn előforduló téma a Biblia értelmezésével kapcsolatban. Azonban arról sokkal kevesebbet beszélünk, hogy például mi itt Magyarországon nemcsak időben vagyunk távol a Biblia keletkezési korától, hanem térben is messze vagyunk attól a közel-keleti miliőtől, amely a Szentírás történeteinek természetes közege.

  Bővebben

 • Böjti gondolat: Most tudunk szívből ujjongani?

  Böjt 2021 – Sorozatunkban a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó szervezői által írt meditációkat olvashatják. Zászkaliczky Anna Eszter, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának kommunikációs referense, az alábbiakban az ő írása segíti az elcsendesedést.

  Bővebben

 • Az „én” és a „másik” az Újszövetségben

  Népszerű teológia rovatunkban ez alkalommal többek között arra keressük a választ, hogyan néztek az „én” és a „másik” kapcsolatára az Újszövetség szerzői. Vajon közel áll-e az ő szemléletük a miénkhez, vagy inkább meglepő számunkra?

  Bővebben

 • Wagner Szilárd evangélikus lelkész böjti gondolatai a gráci Heilandskirchében

  Graz – Dr. Wagner Szilárd evangélikus lelkész böjti gondolatait osztotta meg.

  Bővebben

 • Böjti barangolások

  Összeállításunk írásait az Evangélikus Élet korábbi évfolyamainak böjti lapszámaiból válogattuk. Áldott elcsendesedést, böjti önvizsgálatot kívánunk Olvasóinknak!

  Bővebben

 • A köveket nem lehet elhallgattatni

  [Jézus] így válaszolt: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” (Lk 19,40)

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: Mi teheti elégedetté az embert?

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Meg lehet-e bocsátani egy gyilkosnak? – Elengedés, helyreállítás, kegyelem

  A megbocsátás az egyik legnehezebb dolog a világon. Főképp, ha azt látjuk, hogy ezzel még nem tesszük meg nem történtté az esetet, velünk maradnak a következmények. Mi a helyzet a legszörnyűbb tettel: amikor valaki gyilkosság következtében veszíti el egy szerettét?

  Bővebben

 • Az egyetemes hitvallásokról tartottak szakmai beszélgetést

  A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratainak első, az egyetemes vagy ökumenikus hitvallásokról szóló kötete alapján beszélgettek hitvallásaink fontosságáról az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológia Tanszéke és a Luther Kiadó szervezésében megvalósuló online szakmai rendezvényen 2021. március 8-án.

  Bővebben

 • Boldogok a tiszta szeműek (Mt 6,22–23)

  Hideg januári reggel volt, amikor egy ember megállt Washington D. C.-ben egy metróállomáson, és hegedülni kezdett. Hat Bach-darabot játszott, összesen negyvenöt percen keresztül. Ez alatt az idő alatt több mint ezer ember fordult meg az állomáson, legtöbben a munkahelyükre igyekeztek a csúcsforgalomban.

  Bővebben

 • Böjti gondolat: Együtt a csendben

  Böjt 2021 – Sorozatunkban a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó szervezői által írt meditációkat olvashatják. Nagy Szabolcs, az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakos hallgatója a Budapest–Kelenföldi Evangélikus Egyházközségben végzi hatodéves gyakorlati évét. Alábbiakban az ő írása segíti az elcsendesedést.

  Bővebben

 • Zsoltárok, motetták negyedszázada – Zenékben gazdag honlappal ünnepel a Fővárosi Protestáns Kántorátus

  Ajándék, hogy az egyház népe évezredek óta a Biblia „énekeskönyvének” szavaival szólítja meg közösségi módon Istenét, és hogy hitvalló elődeink magyar nyelven is megőrizték a zsoltározó istentiszteletek gyakorlatát.

  Bővebben

 • Korálfeldolgozások mestere – Négyszáz éve halt meg Michael Praetorius

  A lutheri reformáció után egy évszázaddal újra a figyelem középpontjába került az evangélikus korálkincs. Ez annak köszönhető, hogy Michael Praetorius, korának egyik legjelentősebb német komponistája átfogó zenei munkásságát szinte kivétel nélkül az evangélikus egyházi éneknek szentelte. A komponista kereken négyszáz éve, 1621. február 15-én hunyt el. Születési dátuma bizonytalan, egyes források ezt 1571. február 15-ére teszik. De akár kettős a mostani évforduló, akár nem, Praetorius mindenképpen megérdemli, hogy jobban megismerjük életművét.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: Legyünk láthatóan jelen a világban!

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Böjti gondolat: Felismerni a morajló csendben

  Böjt 2021 – Sorozatunkban a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó szervezői által írt meditációkat olvashatják. Rosta Izabella a Nádasdi Evangélikus Egyházközség beosztott lelkésze. Alábbiakban az ő írása segíti az elcsendesedést.

  Bővebben

 • Okafogyott böjt?

  Sokan vélhetik úgy, hogy az idei böjt okafogyottá vált, hiszen már alaposan túl is teljesítettük a hagyományosan elvárt negyven napot. Közel egy esztendeje élünk visszafogottan, korlátok, karanténok közé szorítva, a legkülönbözőbb világi örömforrásokról lemondva.

  Bővebben

 • Csendesedjünk el, hogy megtaláljuk, hol tart az életünk – Böjti gondolatok Nyíregyházáról

  „Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.” – A mondat, amely ráébresztette Nikodémust arra, hogy mi a különbség a magukat vallásosnak mondott emberek és azok között, akik gondolataikban és cselekedeteikben Jézust követik, s valóban hozzá igazítják az életüket.

  Bővebben

 • Fontos Dolgok Halma (Mt 24,1–14)

  „Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá.” Ezekkel a szavakkal hagyja el Pierre egy nap az osztálytermet. Felmászik egy szilvafára, és onnan kiáltja szerteszét: „Semminek sincs értelme!” Pierre osztálytársai erre elhatározzák, hogy nihilista társuknak bebizonyítják az ellenkezőjét. A nagy terv pedig nem más, mint hogy egy régi pajtában összegyűjtenek mindent, aminek van értelme. Ám ez a kezdetben ártalmatlannak tűnő játék szép lassan kontrollálhatatlanná válik: örökbefogadási oklevél, kutyatetem, sőt egy Jézus-szobor is a „Fontos Dolgok Halmán” végzi, mígnem a tárgyakon túli áldozatok sorozatának vége tragédiába torkollik.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: Nem a félelem lelkét kaptuk!

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Miért a lila a böjt színe?

  Kezdetben pusztán négy színt használtak az egyházi liturgiában: a fehéret, a pirosat, a zöldet és a feketét. A lilával, azaz a violával a 13. században egészültek ki. Használatát először III. Ince pápa szabályozta.

  Bővebben

 • Böjti gondolat: Dobok ritmusa

  Böjt 2021 – Sorozatunkban az Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó szervezői által írt meditációkat olvashatják. Baranyay Bence a Répcelak–Csánigi Evangélikus Egyházközség beosztott lelkésze. Alábbiakban az ő írása segíti az elcsendesedést.

  Bővebben

 • Jézus szava és a pillecukor-elmélet

  „…inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.” (Lk 10,20)

  Bővebben

 • Hogyan biztosíthatod a helyedet a mennyben? – Minden, amit a megtérésről tudni szeretnél

  Megtérés – sokan a kifejezés alatt egyszerűen azt értik, amikor az ember hazaér. Luther Márton a 95 tétel első pontjaként azt írta, hogy a keresztény ember egész élete megtérés kell, hogy legyen. Talán közelebb kerülünk ennek megértéséhez, ha hazatérésként gondolunk rá. De honnan is kellene visszatérni, és mi legyen azután? Ezekről beszélget a három szolgatárs: Nagy Zoltán esperes Békéscsabáról, Lázárné Skorka Katalin Mezőberényből és Zsíros András gerendási lelkész.

  Bővebben

 • A budafoki evangélikus presbiterek böjti áhítatsorozatot készítenek

  Budapest – Budafok – A Budafoki Evangélikus Egyházközség presbiterei vállalták, hogy a 2021-es év Nagyböjtjében reggeli áhítatokkal segítenek böjti elcsendesedéseinkben, a Feltámadás ünnepére való készülésünkben. – Az első részben Jarács István osztotta meg gondolatait.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: A megerősítés egy erős igent mondás

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Böjti népszokások

  Szentendre – Papp Kornélia hagyományéltető óvónő és Kertész József nyugalmazott erdész böjti összeállítása.

  Bővebben

 • A böjtről

  „Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ő már valami mással töltekezett be, de nem Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik és elalszik az Isten utáni éhség és vágy, aki nem vágyakozik az nem virraszt, és aki nem virraszt azt alva fogja találni az érkező Vőlegény.” – „A böjt a test kiáltása Isten után, kiáltás a mélységből, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel és beteljesületlenségünkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe hullani. A magunk mélységében ugyanis Istennel találkozunk. Erőtlenségünk mélysége Isten mélysége után kiált: „abyssus abyssum invocat”. örvény az örvénynek kiált.” (Anselm Grün: Böjt – Test és lélek imája)

  Bővebben

 • Mi a Szentháromság lényege? Te tudod? – Most eláruljuk!

  Talán a legnehezebben érthető, a legkevésbé megfogható és a legvitatottabb tanítása a kereszténységnek a Szentháromság. Az egyház két évezred alatt nem tudta feloldani annak az abszurd „matematikai példának” a feszültségét, hogy 1 = 3. Nemcsak értelmezési különbségek, de szakadások és különutasságok is szegélyezték a Szentháromsághoz való hozzáállást a teljes egyháztörténet folyamán, egészen napjainkig. Ebben az adásban ismét magyarázzuk a magyarázhatatlant, mert Istenről nem lehet beszélni, de kell.

  Bővebben

 • Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete

  A húsvétot megelőző negyvennapos böjt a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek a húsvétnak, Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére.

  Bővebben

 • Ha böjtöltök, ne savanyú arccal tegyétek!

  Hamvazószerda, a keresztény böjt kezdete. Sok vallásban megvan a hagyománya annak, hogy az emberek lemondanak az ételről, vagy bizonyos szokásokról, magatartási módokról. Gyakran a böjtölés ideje, vagy az önmegtartóztatás ideje a tudatos előkészületeket jelentik valamely fontos esemény előtt. Milyen elképzelésekre vezethetők ezek vissza a kereszténységen belül és milyen értelme van eredetileg a böjtnek? A Biblia böjttel kapcsolatos történeteiben vannak erre utalások.

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 3 csatornájára