3

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és a Kunság

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat negyvenegyedik ötperces epizódjában megszólalt Pintér Gyula kunszentmiklósi református lelkész a kunok magyarországi betelepedéséről és a reformáció rájuk való hatásáról, valamint a protestantizmusnak a Kunságban való elterjedéséről is beszélt. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • 30 éve volt az Evangélikus Teológiai Akadémia épületének alapkőletétele

  Budapest – Igazi egyháztörténeti kuriózumot adunk közre! 30 éve, 1987. október 20-án volt az Evangélikus Teológiai Akadémia (mai Evangélikus Hittudományi Egyetem) épületének alapkőletétele. Erről készült a Zákeus Média Centrum felvétele.

  Bővebben

 • Csepregi Béla igehirdetései – Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap

  Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket a következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap a lelkész 1980-ban elhangzott, az 1Móz könyve 1. fejezetének 26-28. 31. versei alapján tartott prédikációját adjuk közre.

  Bővebben

 • Az elmúlt ötszáz év után – Reuss András előadása az evangélikus és a református zsinat ülésén

  Budapest – Az alábbiakban közöljük dr. Reuss András professor emeritus előadását, amely elhangzott az evangélikus és a református egyház közös zsinati emlékülésén, 2017. október 13-án.

  Bővebben

 • Gáncs Péter elnök-püspök igehirdetése az evangélikus–református közös zsinati ülésen Mk 4, 35-41 alapján

  Budapest – Az alábbiakban közöljük Gáncs Péter elnök-püspök igehirdetését, amely az evangélikus–református közös zsinati ülésen hangzott el, 2017. október 13-án.

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és puritanizmus

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat negyvenedik ötperces epizódjában megszólalt Petrőczy Éva József Attila-díjas költő, irodalomtörténész, műfordító és publicista a Károli Gáspár Református Egyetemen oktat, ahol megalapította a puritanizmust kutató intézetet. Az adásban nem csak a puritanizmus magyarországi kezdeteiről, hanem írói nevének adójáról, Petrőczi Kata Szidónia evangélikus költőnőről is szó esett. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • Kétségek és megvetés vagy elsöprő siker? – Három ember, aki megreformálta a világot

  A reformáció ötszázadik évfordulójának évében, október 31-hez közeledve, kezdünk egyre inkább telítődni a sok Lutherről szóló információval és programmal. Ha a megemlékezésben szeretnél szintet lépni, akkor olvass tovább, mert ezúttal olyan reformátorokról lesz szó, akikre nem az egyház, hanem saját területük „Lutherjeiként” emlékezünk.

  Bővebben

 • A humanizmus és a reformáció határán – (Sylvester János 1504?–1551?)

  Azt hiszem, valamennyien érdeklődéssel és tisztelettel fogtuk már kezünkben Sylvester János 1541-ben megjelentetett Új Testamentumának hasonmás kiadását. Csodálkozva olvastunk bele és néztünk a fordító(k) és nyomdász(ok) „erőlködésének” ebbe a remekébe. Ez volt az első Magyarországon nyomtatott magyar nyelvű könyv.

  Bővebben

 • Prőhle Gergely: A reformáció és a magyar irodalom

  Budapest – Ahogyan arról már beszámoltunk, az Országgyűlés felsőházi termében 2017. október ötödikén, csütörtökön emlékülést tartottak a reformáció ötszáz éves jubileuma előtt tisztelegve, a protestáns egyházak részvételével. Prőhle Gergely a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, evangélikus országos felügyelő A reformáció és a magyar irodalom címmel tartott előadást, amelyet most teljes terjedelmében közreadunk honlapunkon.

  Bővebben

 • Csepregi Béla igehirdetései – Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap

  Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket a következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap a lelkész 1980-ban elhangzott, az Efezusi levél 4. fejezetének 11-16. versei alapján tartott prédikációját adjuk közre.

  Bővebben

 • Mi köze az Ószövetségnek a reformációhoz?

  Vissza a Forráshoz! - Ez a gondolat minden megújulásért folytatott harc és reformtörekvés kulcsmondata. A gyökerek újra felfedezésében és tudatos felvállalásában rejlik az újulás, az „újraformálódás” lehetősége: ezt az alapigazságot már az Ószövetség lapjain is felfedezhetjük. Izrael, Isten népeként, hosszú és viharos története során folyamatosan szembesült azzal, hogy megújulás nélkül létének nincs távlata. Isten és rendelkezései iránti engedelmességében felismerhette, hogy az őt védelmező korlátok – paradox módon – egyben szabadságának, önkiteljesítésének lehetőségét is jelentik. Izrael számára a Forrás maga Jahve szeretete és Tórája. Ez utóbbi szó eredetileg nem jogi értelemben vett törvényt és rendelkezést, hanem útmutatást, vezetést jelöl. Így tehát a Forrás maga válik útmutatóvá, a megújulás erejévé. Ebben az írásban arról olvashatunk, hol jelenik meg az újulás képe az Ószövetségben.

  Bővebben

 • Kósa László: A magyarországi protestantizmus történeti sajátosságai

  Budapest – Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük azt az előadást, amelyet Kósa László történész professzor tartott a parlament felsőházi termében, 2017. október 5-én, a reformáció ünnepi emlékülésén.

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és harangok

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat harminckilencedik ötperces epizódjában megszólalt Bajkó Ferenc településmérnök harangkutatással foglalkozik. A magyarharangok.hu honlap szerkesztője, a pestszentlőrinci evangélikus templom harangozói szolgálatát is ellátja. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • Pápai Pásztoridők 7.

  Pápai Pásztoridők címmel jelenik meg a reformáció emlékévében egy kiadvány, amelynek egyes számait honlapunkon is publikáljuk. A tervek szerint 9 számot publikálnak februártól decemberig. A lap a csatolt mellékletek között található.

  Bővebben

 • Pápai Pásztoridők 6.

  Pápai Pásztoridők címmel jelenik meg a reformáció emlékévében egy kiadvány, amelynek egyes számait honlapunkon is publikáljuk. A tervek szerint 9 számot publikálnak februártól decemberig. A lap a csatolt mellékletek között található.

  Bővebben

 • A magyarországi protestánsok artikuláris korszaka: Hogyan építsünk be egy „elfeledett” korszakot a történelemórákba?

  A kulturális örökség továbbadásának fontos részét teszi ki az egyházak történetének a tanítása. Azonban mihez kezdjünk akkor, ha egy olyan történelmi korszakot kell tanítanunk, amiről a mai napig csak nagyon kevés forrással rendelkezünk, és az emberek többsége is alig tud róla valamit?

  Bővebben

 • Csepregi Béla igehirdetései – Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap

  Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket a következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap a lelkész 1980-ban elhangzott, az Apostolok Cselekedetei 8. fejezetének 14-17. versei alapján tartott prédikációját adjuk közre.

  Bővebben

 • Győri János Sámuel beiktatási prédikációja Pesterzsébeten

  Budapest – Győri János Sámuel 2017. októberében búcsúzik a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközségtől, ahol már 1991 október elsejétől szolgálnak feleségével. Ezúttal a beiktatási prédikációját adjuk közre.

  Bővebben

 • Van-e szabad akaratunk? (Róm 7,18–20)

  A reformációjubileum megemlékezései közepette félő, hogy leragadunk az akkori szereplők személyénél, erényeinél és botlásainál. Az is lehet, hogy csak mint történeti eseményre emlékezünk, amelyet akár hamar el is felejthetünk. A magyarországi reformáció sem kivétel ezalól. Valóságos hősökként emlegetjük, persze hálásan, a nagyok neveit, pártfogóik nemes nagylelkűségét, s bíráljuk a reformációnak ellenállókat. Mindez hasznos és jó lehet, de hamar elfeledteti velünk a lényeget: a reformáció üzenetét. Csak ha ezt nem veszítjük szemünk elől, akkor nyerünk valamit is megemlékezéseinkből mai hitünk és kegyességünk számára.

  Bővebben

 • 500 nap imádság a reformációért – októberi körlevél

  Reformáció az imádságban, imádság a reformációban. | „Ti azért így imádkozzatok…” (Mt 6, 9)

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és ősi hagyomány

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat harmincnyolcadik ötperces epizódjában megszólalt Hover Zsolt erdélyi református lelkész, aki 2003 óta Kalotaszegen, Magyargyerőmonostoron szolgál. Diplomáját a teológia mellett újágíróként szerezte és riportok, regények formájában igyekszik megörökíteni Kalotaszeg szellemi kincseit. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • Csepregi Béla igehirdetései – Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap

  Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket a következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap a lelkész 1978-ban elhangzott, Jób könyvének 33. fejezete alapján tartott prédikációját adjuk közre.

  Bővebben

 • Martin Niemöller – az ember az idézet mögött

  Az első világháborúban Martin Niemöller tengeralattjáró-parancsnokként szolgált. Kiállt a német nemzeti értékek mellett, lelkész és náci szimpatizáns lett. Amikor azonban ellentmondott ennek az ideológiának, a második világháború alatt koncentrációs táborba került. Amellett, hogy sokak példaképe volt, személye többek számára 1945 után is kényelmetlen maradt. Az utókorban alakja már csak idézete által maradt fenn.

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és fotózás

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat harminchetedik ötperces epizódjában megszólalt Gránitz Miklós fotóművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának évtizedeken át vezetőségi tagja, a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetettje a reformáció jelentőségéről, Wittenbergben tett kirándulásáról és személyes élményeiről is beszélt. De mesélt a fényképezés jelentőségéről, a pillanatnyi jelen ábrázolásáról is. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • Csepregi Béla igehirdetései – Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap

  Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket a következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap a lelkész 1980-ban elhangzott, a Rómaiakhoz írott levél 7. fejezete 4-6. versei alapján tartott prédikációját adjuk közre.

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és rádió

  Budapest – A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat harminchatodik ötperces epizódjában megszólalt Adorjáni László református lelkész, a kolozsvári Agnus Rádió alapításáról, a közösségi rádió munkájáról mesélt. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • Kain és Ábel története: A vallásos meggyilkolta a hívőt!

  Adámi László nyíregyházi lelkész Borbányán elmondott igehirdetésének hangzó változatát adta közre Garai András honlapján. Mi is közreadjuk ezt.

  Bővebben

 • Csepregi Béla igehirdetései – Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap

  Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket a következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap a lelkész 1978-ban elhangzott, Ezékiel könyvének 18. fejezete 1-9. versei alapján tartott prédikációját adjuk közre.

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és közösségi felelősség

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat harmincötödik ötperces epizódjában megszólalt Balog Zoltán református lelkész, politikus, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, aki a reformáció Szentírás-értelemzéséről, a presbitérium és a zsinat jelentőségéről vallott. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • 500 nap imádság a reformációért – Szeptemberi körlevél

  „…de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet!” (Lk 22,32)

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 3 csatornájára