3

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és utcai installáció

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat harminckettedik ötperces epizódjában megszólalt Szabó Levente építész, műegyetemi oktató, aki alkotótársával, Polgárdi Ákos tervezőgrafikussal közösen jegyzi a reformáció ötszázadik évfordulójára készített utcai installációt. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • Teológiáról és tudományról – Beszélgetés Orosz Gábor Viktorral

  Budapest – Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója, a Lelkipásztor folyóirat főszerkesztője a Debreceni Református Hittudomány Egyetemen habilitált. Ennek az örömteli eseménynek az apropóján kerestük fel Orosz Gábor Viktor evangélikus lelkészt, hogy meséljen a teológiai munkásságáról, terveiről, valamint a habilitációs eljárásról.

  Bővebben

 • Itt állok, és bizonyságot teszek

  Koczor György lelkész áhítata 2017. augusztus 7-én a Kossuth rádió Erős vár a mi Istenünk! című műsorában hangzott el.

  Bővebben

 • Csepregi Béla igehirdetései – Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap

  Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket a következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap a lelkész 1982-ben elhangzott, Efezusiakhoz írt levél 3. fejezet 14-21. versei alapján tartott prédikációját adjuk közre.

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és lelkésznők

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat harmincegyedik ötperces epizódjában megszólalt Kerékgyártó Imola Orsolya evangélikus lelkész, akit 2017-ben, a rendhagyó református–evangélikus közös zsinat keretében szenteltek Kolozsváron lelkésszé. Elhívatásról, női lelkészi szolgálatról, közösségről, az erdélyi evangélikusságról is hallhatunk az interjúban. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • „Sztehlo-gyerek” Sztehlo Gáborról – Keveházi László előadása

  A Reformáció 500 pesthidegkúti rendezvénysorozatának keretében június 14-én Sztehlo Gábor életéről tartott előadást Keveházi László nyugalmazott evangélikus esperes, a Gaudiopolis budai menekültközpont első „miniszterelnöke”, egykori „Sztehlo-gyermek”.

  Bővebben

 • Chiropafadzo Moyo: Legyen meg a te akaratod!

  Az ima nem tisztán keresztény jelenség; imák léteznek a legtöbb más vallásban is, például az iszlámban, a zsidóságban, a hagyományos afrikai vallásokban és sok másban. A fogalom általánosságban egy istenség megszólítását jelenti, éppenséggel a legkülönbözőbb szándékokból fakadóan. A keresztények számára az ima az Istennel való kapcsolatba lépés eszköze. A keresztény hit szerint annak is az egyik útja, hogy Isten kapcsolatba lépjen az emberrel. Ebben a tanulmányban a keresztény ima tárgyalására korlátozódom.

  Bővebben

 • A komikum kánonja

  A Biblia sokak számára csak egy unalmas, fekete könyv, és talán ismerünk olyan embert is a környezetünkben, akinek komoly bűntudata van, ha sírás helyett nevetni mer saját hibáin, vétkein, vagy ha a gondok között is érzékeli a komikumot.

  Bővebben

 • Csepregi Béla igehirdetései – Szentháromság ünnepe utáni nyolcadik vasárnap

  Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket a következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. Szentháromság ünnepe utáni hetedik vasárnap a lelkész 1982-ben elhangzott, a Máté evangéliuma 7, 15-23 versei alapján tartott prédikáció töredékét adjuk közre.

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és közélet

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat harmincadik ötperces epizódjában megszólalt Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, korábbi berlini és berni nagykövet, diplomáciai szakértő, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, aki az evangélikus egyház világi vezetői funkciójáról, a kettős vezetésről beszélt. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • Csepregi Béla igehirdetései – Szentháromság ünnepe utáni hetedik vasárnap

  Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket a következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. Szentháromság ünnepe utáni hetedik vasárnap a lelkész 19819-ben elhangzott, az Apostolok cselekedetei 13,44-49. versei alapján tartott prédikációját adjuk közre.

  Bővebben

 • 500 nap imádság reformációért – Júliusi körlevél

  Ne lankadjon kezed. Ifjúsági közösségben, gitárkísérettel gyakran énekeljük a kánont: „Ne félj, Sion, ne lankadjon kezed…” A nem lankadó vagy a fölemelt kéz egyszerre utal az imádságra és a munkára.

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és zsinat

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat huszonkilencedik ötperces epizódjában megszólalt Kató Béla erdélyi református püspök a zsinatokról és az egyházatyák döntéseiről beszélt. Kitért arra, hogy a reformáció hogyan vonta be a világi elemeket is a döntésekbe. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • Melanchthon, a reformáció titkára

  Philipp Melanchthon a wittenbergi reformáció második legfontosabb alakja. Lutheren kívül nincs más, aki nagyobb szerepet játszott volna az evangélikus hagyomány alakításában, mint ő. Három hitvallási irat szerzője, köztük az evangélikus identitást évszázadokra meghatározó Ágostai hitvallásé is. Ő írta az első lutheránus dogmatikát, és ő dolgozta ki a wittenbergi egyetem úttörő tanulmányi rendjét. Ezzel döntő mértékben járult hozzá a lelkészképzés szakmai-tudományos színvonalának megalapozásához. Korának szinte valamennyi fontos vallási megbeszélésén részt vett, és rendszerint ő szövegezte meg a wittenbergi teológusoktól kért szakvéleményeket. Ezért is nevezték a reformáció titkárának.

  Bővebben

 • Egy „Hitvalló” hitvalló – Kutas Kálmán

  Az 1990-es évek közepén Boleratzky Lóránd evangélikus egyházjogász rám bízott egy kéziratot. Kutas Kálmán: Festusok és főpapok előtt – állt a kissé viharvert irattartón a kézzel írt cím. Belelapoztam: „Éjjelenként, kora hajnalban lejegyzem egy-két gondolatomat. Tollal, kézírással. Ma is szokásom (1964 márciusában írom le e lapokat), hogy rejtekhelyre dugom írásaimat, hajnalban felöltözködöm a sötétben, minden előre el van készítve, hogy erős világítás ne legyen az udvar felé, gyertyafény mellett készítek el és fogyasztok el egy csésze teát, ritkábban egy feketét, s kis világítás mellett írok… A leírt dolgokat megint elrejtem. Néha úgy, hogy alig találok rájuk.” – A fentieket a harmincnyolc gépelt, A/4-es oldal születéséről a szerző.

  Bővebben

 • „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.” (Mt 5,4)

  A boldogmondások azoknak a keresztyéneknek a jellemzőit írják le, akik e világ „sója és világossága”. A fenti ige szerint a gyászolóknak kellene boldognak lenniük? A missziós lelkület hátterében ennek az érzésnek kell lennie? Igen, de ehhez meg kell értenünk, hogy mi ez a sírás, mi ez a gyász! A görög szó olyan panaszkodást, sírást jelent, ami egy számunkra kellemetlen, nehéz helyzet miatt történik. Itt azért sírnak, mert látják a környezetükben a bűn miatti szenvedést. A sírók tehát az együttszenvedők.

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és labdarúgás

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat huszonnyolcadik ötperces epizódjában megszólalt Fabiny Márton, az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatója. Életében meghatározó az Erős Vár FC, melynek alapítója és elnöke is egyben. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • Csepregi Béla igehirdetései – Szentháromság ünnepe utáni ötödik vasárnap

  Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket a következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. Szentháromság ünnepe utáni ötödik vasárnap a lelkész 1981-ben elhangzott, János evangéliuma 1,43-51 versei alapján tartott prédikációját adjuk közre.

  Bővebben

 • Három bibliai idézet a nyaraláshoz – Adalékok a hetedik nap teológiájához

  Azt várod, ezért hajtasz egész évben, aztán mégsem történik semmi egetrengető, és minden folytatódik ugyanúgy. A nyári szünidő, a nagy nyári „szabi” teológiai szempontból is igen fontos kérdéseket vet föl, például az emberi szabadságról, ember és természet viszonyáról.

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és rekreáció

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat huszonhetedik ötperces epizódjában megszólalt Orosz Eszter magyar–drámapedagógia szakos egyetemista, aki a Kálvin tér közelében lévő, keresztény szellemiségű Adna kévéházban dolgozik. Munkájával segíti kibontakozni a józan szórakozásban rejlő lehetőségeket. Ehhez kreativitásra és csapatmunkára van szükség. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • Jézus üzenete a megszállásból való felszabadulás

  Lipcse – Dr. Mitri Raheb palesztin teológus két alkalommal vezette a napindító bibliatanulmányt a Református Egyházak Világközösségének Lipcsében zajló nagygyűlésén. A korábbi betlehemi evangélikus lelkész úgy véli, hogy Palesztina mai helyzete a Jézus korabeli Izraelével azonos.

  Bővebben

 • Csepregi Béla igehirdetései – Szentháromság ünnepe utáni negyedik vasárnap

  Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket a következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. Szentháromság ünnepe utáni negyedik vasárnap a lelkész 1981-ben elhangzott, Máté 7,12 verse alapján tartott prédikációját adjuk közre.

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és mai magyar irodalom

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat huszonhatodik ötperces epizódjában megszólalt Bakonyi István József Attila-díjas író, irodalomtörténész, aki a 20. század magyar irodalmát, különösen is a vallásos irodalomat kutatja. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • A keresztény istentisztelet generációk találkozása, ahol mindenkinek helye van | Halasi András emlékére

  Életének 28. évében, 2017. június 24-én, hosszú betegség után elhunyt Halasi András lelkész. Halála előtt többször egyeztettünk vele, hogy diplomamunkája témáját, melyet a gyermekúrvacsora kérdésben írt, megírja a Kötőszóra, de sajnos erre már nem került sor. Emlékére tanulmányából állítottunk össze egy bejegyzést, mely Úrvacsora gyermekekkel címmel jelent meg a Lelkipásztor folyóirat 2016/2. számában.

  Bővebben

 • Csepregi Béla igehirdetései – Szentháromság ünnepe utáni harmadik vasárnap

  Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket a következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. Szentháromság ünnepe utáni harmadik vasárnap a lelkész 1979-ben elhangzott, 1 Korinthusi levél 1,27-31 versei alapján tartott prédikációját adjuk közre.

  Bővebben

 • A reformáció 500 éves öröksége: Luther és az éneklő egyház

  Budapest – A Magyarországi Luther Szövetség és a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága szervezésében jubileumi előadássorozatra kerül sor minden hónap utolsó csütörtökén a Deák téri Evangélikus Országos Múzeum előadótermében. Hatodik alkalommal, 2017. június 29-én dr. Hubert Gabriella irodalom- és könyvtörténész, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója, valamint dr. Ecsedi Zsuzsanna a Magyarországi Evangélikus Egyház Kántorképző Intézetének tudományos munkatársa tartott előadást Luther és az éneklő egyház címmel.

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és varrás

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat huszonötödik ötperces epizódjában megszólalt a Magyar Örökség-díjas Szekeres Erzsébet, akinek számos egyéni és csoportos kiállítása volt már. A reformáció 500. évfordulójára 43 textil faliképet készített. A hitelességről, az imádságos tiszta forrásról mesélt ezzel kapcsolatban. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • Csepregi Béla igehirdetései – Szentháromság ünnepe utáni második vasárnap

  Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket a következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. Szentháromság ünnepe utáni második vasárnap a lelkész 1981-ben elhangzott, János evangéliuma 7,40-53 versei alapján tartott prédikációját adjuk közre.

  Bővebben

 • Evangélikus gyorstalpaló | Bevezető rész

  A tapasztalat azt mutatja, hogy az egyháztól távol állók, de sokszor még a lazább kötelékkel kapcsolódók sem tudják, mi az, hogy evangélikus. Több zavaró és zavarba ejtő fogalom kering a köztudatban, és ez rendre kétségbeesett magyarázkodásra készteti az egyháztagokat. Ez a bejegyzés azért született, hogy tisztázzuk a fogalmakat. „Evangélikus teológiai gyorstalpaló” sorozatunk első részét közöljük, külsősöknek és belsősöknek egyaránt.

  Bővebben

 • A Püspöki Tanács nyilatkozata az Ágostai Hitvallás emléknapján

  Budapest – A reformáció kezdetének félévezredes jubileumán, június 25-én, az Ágostai Hitvallás emléknapján hálát adhatunk Istennek nemcsak az evangélium újbóli térnyeréséért, a szentségek helyes értelmezéséért, hanem mindenekelőtt a megigazulás kérdésének hangsúlyos megfogalmazásáért.

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 3 csatornájára