3

 • Milyen szerepük volt a népiskoláknak az evangélikus oktatásban?

  Az evangélikus gyülekezetek történetének egy szelete, az ifjabb nemzedék oktatásának, nevelésének története bontakozik ki a gyülekezeti elemi iskolák irataiból. Az evangélikus levéltárak anyagában, de gyakran az egyházközségekben őrzött iratok között, sőt a világi levéltárakban is találunk forrásokat gyülekezeti iskolákról. Bár helyenként lehettek eltérések, de több, azonos korszakból származó iskolai irategyüttes segítségével már következtethetünk egy-egy időszak jellemzőire.

  Bővebben

 • Uff, én beszéltem! (Jer 31,31–34)

  Gyerekkoromban nem voltam, hogy úgy mondjam, nagy olvasó. Míg öcsém szinte falta a Tarzan-könyveket, én szívesebben ütöttem el a szabadidőmet valami mással. Mindegy, csak olvasni ne kelljen! – gondoltam akkoriban, mígnem találkoztam a Nagy indiánkönyvvel. Szerelem volt első látásra, ahogy mondani szokás; szerelem volt első olvasásra, ahogy nem szokás mondani. Nem tudtam letenni, pedig a méretét tekintve igen súlyos könyvnek bizonyult. Bár néha csábított a gondolat, hogy abbahagyjam, nem tettem. Jól tettem. Nagyon lekötött Karl May fikciós világa, és mondanom se kell, a könyv olvasása után izgatottan vártam a filmes adaptációkat is. Az indiános filmek lelkes rajongójává és az olvasás ellenségéből az olvasás szerelmesévé váltam.

  Bővebben

 • Kendeh Kirchknopf György: „Isten mindig nagyobb”

  Új sorozatot indítottuk YouTube csatornánkon Evangélikus egyháztörténelem a múlt századi lelkészek életének tükrében címmel. A második részben Kendeh Kirchknopf György evangélikus lelkész gondolatait osztjuk meg, aki 1912. január 22-én született. A felvételt 1989-ben rögzítette a Zákeus Média Centrum.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: Legyen a békesség életünk alapja!

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Emlékezés Túrmezei Erzsébetre, a prófétikus költőnőre

  Túrmezei Erzsébet 1912. február 14-én született. Az évfordulón D. Keveházi László nyugalmazott evangélikus lelkész gondolatait osztjuk meg.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Ötvened vasárnap

  Indulatos emberekből jóindulatúvá válni – emberfeletti akarat kell hozzá… Mi nem jóindulatú, hanem Jézus-indulatú, -lelkületű emberek lehetünk, ha munkatársává szegődünk, s megjelenik rajtunk Krisztus arca. Ötvened vasárnap Fil 2,5 alapján szól hozzánk Balogh Éva evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Mióta van tornyuk a templomoknak?

  A gyerekek kérdeznek. Jókat kérdeznek. Tele vannak kérdésekkel. Míg a felnőttek megszokták már, hogy a templomoknak tornyuk van, nem így volt ezzel Dani, a dorogi Zrínyi-iskola 5. osztályos tanulója. Mióta van a templomoknak tornyuk? Salamon idejében az akkor épült jeruzsálemi templomnak még nem volt. Lelkésze, Klimentné Ferenczy Andrea utánajárt, vajon hogyan alakultak ki a tornyos, csúcsos épületek, és a következőkre jutott.

  Bővebben

 • Lelki és szakmai közösség – A diakonátus szükségessége és esélyei

  „Az egyház diakónusi szolgálatot (hivatalt) tart fenn. […] A diakónusok lelki és szakmai közösséget alkotnak.” A fent idézett törvény világos jogi alapot ad ahhoz, hogy egyházunk szolgálati rendjében megjelenjen a diakóniai szolgáló közösség, amelynek a tagjai elköteleződés, képzés és püspöki felhatalmazás után állnak munkába, vagy addigi munkájukat más minőségben végzik tovább. E teológiai kérdést kívánjuk megvilágítani az alábbi tanulmánnyal.

  Bővebben

 • ORDASS PÜSPÖK KÁLVÁRIÁJA – Püspök a kommunizmus árnyékában

  Százhúsz éve, 1901. február 6-án született Ordass Lajos evangélikus püspök neve a rendszerváltásig tabunak számított, még saját egyházában is.

  Bővebben

 • Személyes emlékek Ordass püspökről

  Emlékezve a százhúsz évvel ezelőtt született Ordass Lajos püspökre, eddig meg nem jelent beszélgetésekkel is felidézzük alakját. Dr. Boleratzky Lórándnak, a 2019-ben elhunyt evangélikus egyházjogásznak, egyetemi magántanárnak, az 1989-ben alakult Ordass Lajos Baráti Kör korábbi elnökének és Zászkaliczky Pál nyugalmazott evangélikus lelkésznek, az Ordass Lajos Baráti Kör egyik alapító tagjának visszaemlékezései Boda Zsuzsa újságírói archívumából származnak.

  Bővebben

 • Népszerű teológia: Megváltó, megtartó, szabadító

  Az Evangélikus Élet magazinban új rovatot indítottunk útjára Népszerű teológia címmel. A havonta jelentkező sorozatban az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói, a Lelkipásztor evangélikus lelkészi szakfolyóirat rendszeres szerzői egy-egy maguk által választott teológiai témát járnak körbe.

  Bővebben

 • „Józan mérsékletet munkáljunk” – Ordass Lajos püspök évindító levele 1946-ból

  Ordass Lajos a második világháború utáni gondterhes időszakban, 1945. szeptember 27-én foglalta el püspöki tisztét a Bányai Egyházkerületben. A következő esztendőben január 15-én írt, az egyházkerületében szolgáló munkatársainak szóló levelét közöljük.

  Bővebben

 • Aki mindvégig állhatatos maradt

  Százhúsz évvel ezelőtt született Ordass Lajos. Két alkalommal volt püspök két különböző nevű egyházkerületben, és mindkétszer az egyházellenes, kommunista államhatalom mozdította el tisztségéből. Életének és szolgálatának felidézéséhez – más források mellett – segítséget nyújtott az Aki mindvégig állhatatos maradt – Ordass Lajos, a mártírsorsú evangélikus püspök című, dr. Boleratzky Lóránd tollából született, az Ordass Lajos Baráti Kör gondozásában 2001-ben megjelent kötet.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: A kikosarazott Isten…

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Hatvanad vasárnap

  Az élet farkastörvényén túllépve irgalmasságra hív Isten. A pozitív szándék és a jó cselekvése csak úgy lehetséges, ha észreveszem, hogy magam is irgalomból élek. Hatvanad vasárnap Mt 5,7 alapján szól hozzánk Andrejek-Györfi Judit evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Botta István: „Hogy Krisztus rendje legyen lent és fönt!”

  Új sorozatot indítunk Youtube-csatornánkon Evangélikus egyháztörténelem a múlt századi lelkészek életének tükrében címmel. Az első részben Botta István evangélikus lelkész gondolatait osztjuk meg. A felvételt 1992-ben rögzítette a Zákeus Média Centrum.

  Bővebben

 • Karzatlépcső 2/6 – Pályázattal | A szlovákság jelenléte a Magyarországi Evangélikus Egyházban

  Fót – A 338 számú énekünk – Isten nékem erőm, bizodalmam – pentaton dallamrészletei ellenére, a szlovák evangélikusoktól örököltük. A Tranoscius éneke talán már a husziták énekkincsében is jelen volt, erre utal énekeskönyvünk jelzete, amely szerint első előfordulása az 1567-es Prágai graduálban van.

  Bővebben

 • Mi az etikus? – Életvégi döntések járvány idején

  Életvégi döntések járvány idején címmel szervezett egész napos interdiszciplináris konferenciát az ELTE Állam és Jogtudományi Kara. A tudományos ülés középpontjában jogi, etikai, orvosi és teológiai oldalról is a COVID–19 világjárvány miatt fellépő kérdések álltak. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem részéről Orosz Gábor Viktor tartott előadást.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: Birtokolni vagy létezni?

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Hetvened vasárnap

  Életmódváltás – korunk kulcsszava. Folyton panaszkodásból mindig hálás élet. Isten ezzel az új életmóddal szabadítja fel számunkra a legtöbb energiát. Hetvened vasárnap Zsolt 103,1–2 alapján szól hozzánk dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Emberek maradtak embertelen időkben

  „Az utolsó fél évszázadban az embernek becsületesnek maradnia a saját és családja állandó kárára, mondhatni vesztére, nem volt éppen könnyű feladat. Benkő ennek a feladatnak játékossága mellett páratlan könnyedséggel és természetességgel felelt meg” – írta egykori recski rabtársáról, az evangélikus családba született Benkő Zoltánról Faludy György költő. Benkő egyike annak a hatvan múlt századi nemzettársunknak, akiknek az élettörténetét olvashatjuk a Magyar hősök – Elfeledett életutak a 20. századból címmel a közelmúltban megjelent, több mint négyszázötven oldalas kötetben.

  Bővebben

 • Lesz valaha közös úrvacsora a keresztény felekezetek között?

  Minden évben január második felében ünnepli a keresztyén világ a felekezeti határokon átívelő összetartozását Krisztusban. Az idén január 17-24-ig tartó Ökumenikus Imahéten a hívők együtt imádkoznak az egyház egységéért. Az Erős Vár Podcast adásában ennek fontosságáról, és a más felekezetekhez tartozó testvérekhez fűződő viszonyukról beszélget három szolgatárs: Nagy Zoltán esperes Békéscsabáról, Mezőberényből Lázárné Skorka Katalin és Zsíros András gerendási lelkész.

  Bővebben

 • Egy korát megelőző, újító lelkész – Tessedik Sámuel emlékezete

  „Evangélikus lelkész, pedagógus, a mezőgazdasági tudományok művelésének és oktatásának magyarországi úttörője” – olvashatjuk a kétszáz évvel ezelőtt elhunyt Tessedik Sámuelről szóló szócikk bevezető mondataként a Britannica Hungarica nagylexikonban. Korát sok tekintetben messze megelőzte, ezért sokszor kellett hátrányokat elszenvednie. Ma is számontartott pedagógiai és mezőgazdasági újításairól szépszámú tanulmány, könyv született. A II. József, majd II. Lipót, később I. Ferenc császár és király által is elismert Tessedik „ötvenéves papi hivatalának jubileuma alkalmából” megírta életének eseményeit; a visszaemlékezés 1873-ban jelent meg magyarul. Cikkünkben többször is e kötetet hívjuk segítségül.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: Tényekről, változásról és kegyelemről

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Vízkereszt utáni utolsó vasárnap

  Sodródás – félelmetes élményeket hordó szó, pedig minket is sodor az élet. Csak akkor nem sodor el, ha van jézusi navigáció, sőt, ha belekapaszkodva járjuk utunkat. – Vízkereszt utáni utolsó vasárnap Zsid 2,1 alapján szól hozzánk Cairns-Lengyel Henriett mohácsi evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Ökumenikus imahét – 8. NAP: MEGBÉKÉLÉS AZ EGÉSZ TEREMTETT VILÁGGAL

  „…hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen.” (Jn 15,11)

  Bővebben

 • Ökumenikus imahét – 7. NAP: NÖVEKEDÉS AZ EGYSÉGBEN

  „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők…” (Jn 15,5a)

  Bővebben

 • Ökumenikus imahét – 6. NAP: MÁSOK ELFOGADÁSA

  „…arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon…” (Jn 15,16b)

  Bővebben

 • Ökumenikus imahét – 5. NAP: MEGÚJULÁS ISTEN IGÉJE ÁLTAL

  „Ti már tiszták vagytok az ige által…” (Jn 15,3)

  Bővebben

 • Ökumenikus imahét – 4. NAP: KÖZÖS IMÁDKOZÁS

  „Többé nem mondalak titeket szolgáknak (…), azonban barátaimnak mondalak…” (Jn 15,15)

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 3 csatornájára