3

 • Ökumenikus imahét – 3. NAP: EGY TEST

  „…úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.” (Jn 15,12b)

  Bővebben

 • Ökumenikus imahét – 2. NAP: BELSŐ ÉRÉS

  „Maradjatok énbennem, és én tibennetek.” (Jn 15,4a)

  Bővebben

 • Ökumenikus imahét – 1. NAP: ISTEN HÍVÁSA

  „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket…” (Jn 15,16a)

  Bővebben

 • Miért kell az oltás? – Etikai kérdések a COVID–19 kutatásban

  A vakcina a leghatékonyabb eszköz a kezünkben a koronavírus ellen – hangsúlyozták a tudományos ülésen, kitérve arra, hogy más, etikailag elfogadhatóbb megoldásoknak kellene nagyobb teret nyernie a gyógyászatban a jövőben. Embrionális sejtek felhasználásának etikai vonatkozásai címmel tartott előadást Baranyi Marcell biológus a Magyar Bioetikai Társaság, a T72 Egészségügyi Munkacsoport, a Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete és a Szent. II. János Pál pápa Kutatóközpont közös online tudományos ülésén, 2021. január 14-én. Az evangélikus hozzáállással kapcsolatban megkérdeztük Orosz Gábor Viktor egyetemi docenst. Írása a cikk végén olvasható.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: A túlélés útja

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Vízkereszt utáni második vasárnap

  Azért élek, mert gondoskodtak rólam. Nem csak édesanyám mások is. Azért élek, hogy gondoskodjam másokról – emberhez méltó jézusi küldetés. – Vízkereszt utáni második vasárnap Ézs 58,7 alapján szól hozzánk Németh Zoltán evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: Krisztusra kell fókuszálni!

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Vízkereszt utáni első vasárnap

  Honnan jövünk, hová megyünk? – mindig foglalkoztat. A válaszra az „élettervezés” miatt van szükség – jól tervezni viszont a Jézussal való találkozás segít. Ő az út, az igazság, és az élet… – Vízkereszt ünnepe utáni első vasárnap Jn 14,6 alapján szól hozzánk Szabó B. András pestújhelyi evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek (Jn 15,5–9) – Letölthető honlapunkról a 2021-es ökumenikus imahét füzete!

  Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2021. január 17. és 24. között ismét megrendezi az ökumenikus imahetet. Ha a járvány nem szól közbe és más rendelkezések nem lesznek, akkor a Szent István Bazilikában (1051 Budapest, Szent István tér 1.) kerül sor a hivatalos megnyitóra, 2021. január 17-én 17 órakor. Szentbeszédet mond: dr. Erdő Péter bíboros és igét hirdet: Steinbach József református püspök.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Vízkereszt

  Egy édesanya szeméből könnyet csalt ki az áldó mondat: Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad! S ha neked szól, te is elcsodálkozol – mert ez a tény igaz! – Vízkeresztkor Ézs 60,1-2 alapján szól hozzánk Keczkó Szilvia budahegyvidéki evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Heinrich Schütz (1585-1672): Jézus Krisztus születésének története

  A kórustételek és közjátékok szövegét magyarra átültette Bálint Zsolt A felvételt a 2020-as világjárvány idején, kis csoportokban összegyűlve a Budapest-kelenföldi evangélikus gyülekezethez kötődő muzsikusok készítették Bence Gábor vezetésével.

  Bővebben

 • Te ne akarj engem megtéríteni! – Kapaszkodók az evangélium megéléséhez és hirdetéséhez

  Szekularizált nyugati típusú világunkban a keresztény hit és vallásosság meglehetősen skizofrén helyzetbe került. Ennek oka, hogy az egyház és az állam szétválasztása a magánszféra hatáskörébe „száműzte” a spiritualitás dimenzióját. A kereszténység alapvető tanítása azonban, hogy az evangéliumot (a Jézus Krisztusról szóló örömhírt) hirdetni kell az egész világban, hogy minél több ember számára elérhető lehetőség legyen. Ezt a kettőt együtt nem lehet. És mégis ebben élünk hívő emberként, és ebben az ellentmondásban van elhívásunk arra, hogy két világ polgárai legyünk.

  Bővebben

 • Vízkereszt: Jézusban megjelenik a világosság

  Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárása, az egyik legrégibb egyházi ünnep, a IV. századig Jézus születésnapját és az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték. Ezen a napon emlékezünk meg a napkeleti bölcsekről, Gáspárról, Menyhértről és Boldizsárról. Evangélikus egyházunkban a karácsony fénye és a vízkereszt világossága ragyogássá olvad össze. A jászol kisdedében ugyanaz a Fény született meg és törte át a sötétséget, akiről a Jordánban való megkeresztelkedése után a mennyei Atya szózata tett tanúságot. A názáreti Jézusban ugyanis a világ Világossága jelent meg minden ember számára. – Korábbi anyagainkat gyűjtöttük össze a témában.

  Bővebben

 • Epifánia

  A legrégibb Krisztusünnep. Először Alexandriai Clemens említi, a III. században az epifánia-ünnepet.

  Bővebben

 • A Háromkirályok

  A három királyok valójában nem is voltak királyok. A Biblia szerint inkább napkeleti bölcsek, mágusok, illetve csillagjósok voltak.

  Bővebben

 • Jézus Krisztus is megkeresztelkedett

  Vízkeresztkor a legtöbbször a Három királyokról esik szó. A mágusokról, akik imádni mentek Jézust. Talán mellettük kevésbé hangsúlyos az a tény, hogy az egyházak ilyenkor Jézus Krisztus Jordánban való megkeresztelését is ünneplik. Pedig fontos lenne annak a momentumnak a középpontba állítása, hogy Jézus maga is a bűnös emberekkel való közösséget vállalta.

  Bővebben

 • A budapest-fasori evangélikus templom kis Jézusa a „Francia Becsületrend lovagja”

  Budapest – A kétezres évek elején egy nagycsütörtöki istentisztelet és a részben megtörtént úrvacsoraosztás után, nehezen járva két botra támaszkodva egy idős hölgyet láttam a fasori templomból távozni. Hátul egy páran arról beszéltek, hogy a most eltávozott idős hölgy volt oltárképünk a Benczúr remekmű kis Jézusának modellje.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: Számítanak a tetteid

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Napi ige: Ne fogadkozz!

  2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Napi ige: Jézus nevében kérni

  2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Újév napja

  Az elmúlt évet maszk mögé bújva éltük meg. Isten az új útszakasz kezdetén előlép, bíztat, szövetkezik velünk, s megígéri, hogy a vele való úton átélhetjük áldását. – Újév napján 5Móz 11,26-28 alapján szól hozzánk Krámer György evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Óév este

  A múló időben csak az Isten közelsége maradandó. Hozzád kötötte magát. Ezért elég az idő – csak Vele. – Óév este Ám 5,4 alapján szól hozzánk Kendeh K. Péter csömöri evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: A győztes Krisztust várjuk vissza

  2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Napi ige: Karácsony dinamizmusa

  2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet elmélkedéseit. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Napi ige: Isten minket is megszólít

  2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet elmélkedéseit. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Karácsony ünnepe

  „Kötelező távolságtartás” helyett, Isten közelségének az élménye – ez a karácsony titka. Közel kerülhetünk hozzá, mert ő megjelent, közel jött. – Karácsony Ünnepén Tit 2,11-13 alapján szól hozzánk Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök.

  Bővebben

 • Napi ige: „Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus!”

  2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet elmélkedéseit. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Adventi naptár – 2020: Szenteste

  2020-ban igazi kis adventi naptárt adunk olvasóink elé. Minden nap imádságokkal, igékkel, versekkel készülünk karácsonyra. Fontos a lelki felkészülés különösen ezekben a nehéz napokban, hetekben, amikor kegyetlen járvány sújtja az emberiséget. Jézus Krisztus azonban azért született erre a világra, hogy nekünk menedéket, váltságot és új életet adjon. Isten velünk van!

  Bővebben

 • Evangélikus TeleTemplom: Szenteste

  Megtörténhet, amire talán mindig vágyunk: Isten és ember helyet cserél. Gazdag volt, szegénnyé lett, hogy mi szegények meggazdagodjunk. S itt most többről van szó, mint pénzről… – Szenteste 2Kor 8,9 alapján szól hozzánk Pethő-Szűcs Mária kiskőrösi evangélikus lelkész.

  Bővebben

 • Adventi naptár – 2020: Advent utolsó napja

  2020-ban igazi kis adventi naptárt adunk olvasóink elé. Minden nap imádságokkal, igékkel, versekkel készülünk karácsonyra. Fontos a lelki felkészülés különösen ezekben a nehéz napokban, hetekben, amikor kegyetlen járvány sújtja az emberiséget. Jézus Krisztus azonban azért született erre a világra, hogy nekünk menedéket, váltságot és új életet adjon. Isten velünk van!

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 3 csatornájára